Lättare att vårda när man känner patienten

För Jonna Mjörnell, sjuksköterska på Strokeenheten avdelning 73, är det en självklarhet att alltid ha det personcentrerade förhållningssättet i mötet med patienter.

Personcentrerad vård innebär att alla som är involverade i patientens vård och behandling samarbetar i ett partnerskap, där patienten är en aktiv deltagare i den egna vården, i samarbete med vårdpersonal och ofta närstående. Vårdpersonal bidrar med sin expertkunskap och patienten med sina erfarenheter, livssituation, insikter och hälsomål.

– När vi vårdar människor som tidigare har tagit hand om sig själv, där allt har kastats omkull, då behöver vi verkligen komma ihåg att alla människor är olika och ta reda på hur vi kan hjälpa på bästa sätt. Om patienten inte själv kan svara tar jag hjälp av närstående. Det blir lättare och roligare att vårda när man känner patienten och vet vad de önskar, säger Jonna Mjörnell.

Några frågor som Jonna ställer för att anpassa vården för patienten är 
Vad är viktigt för dig? 
Vad är livskvalitet för dig?
Vilka glädjeämnen finns i ditt liv?

– Det är viktigt för mig att veta vad som är viktigt för människan jag har framför mig. Genom att få svar på dessa frågor kan vi enklare sätta upp gemensamma mål och anpassa vården och rehabiliteringen utefter personen vi vårdar.

Att arbeta personcentrerat ger automatiskt en bättre patientsäkerhet eftersom den som vårdar känner till mer om patienten och kan anpassa sig utifrån hens omständigheter, möjligheter och behov.

– Alla patienter förtjänar en god omvårdnad och en viktig del i detta är att alltid prata med patienten och förklara vad som ska ske. Prata med och aldrig om personen i vårdsituationer, det är viktigt oavsett vilken människa man har framför sig säger Jonna Mjörnell.

Danderyds sjukhus har sedan 2016 beslutat att arbeta med ett personcentrerat förhållningssätt. Patientcentrerad vård är ett annat vanligt begrepp som bygger på tanken att vårdgivaren anpassar behandlingen efter patientens förutsättningar och tillstånd.

Är du intresserad av att jobba på Danderyds sjukhus? Kolla in våra lediga jobb.

Våra lediga jobb