Charlotte Iacobaeus, biträdande överläkare, kvinnokliniken

Mammans hjärtfrekvens kan indikera fostrets tillväxt

Charlotte Iacobaeus, biträdande överläkare, kvinnokliniken, har forskat på hur kvinnors hjärt-kärlfunktion förändras under graviditet, och om barnets tillväxt påverkas av hjärt-kärlsystemets förmåga att klara av belastningen av en graviditet.

Tidigare studier har visat tecken på dåligt fungerande hjärta och kärl hos kvinnor som får tillväxthämmade barn eller havandeskapsförgiftning högt blodtryck och läckage av proteiner i urinen), men man vet fortfarande inte varför det blir så eller vad havandeskapsförgiftning beror på. 

– Tidigare trodde man att havandeskapsförgiftning och tillväxthämning hos barnet oftast berodde på att moderkakan inte bildades på något bra sätt i början av graviditeten, men på senare tid har betydelsen av mammans hjärt-kärlfunktion också lyfts fram, säger Charlotte Iacobaeus, biträdande överläkare vid kvinnokliniken.

Syns tidigt i graviditeten

Forskargruppen undersökte 58 kvinnors hjärt- och kärlfunktion i graviditetsvecka 11–14, 24 och 34, och sedan nio månader efter förlossningen. Barnets tillväxt mättes med ultraljud och utifrån födelsevikten. Redan under första trimestern kan man se att kärlfunktioner hos mamman som kan påverka barnets tillväxt.  

Att kärlen ändras under graviditet var känt sedan tidigare men det var en överraskning att det går att se så pass tidigt i graviditeten.

– Vi har sett att sambandet till viss del kan bero på att moderkakans och kärlträdets funktion hänger ihop, säger hon.

Hjärtfunktion som en elitidrottare

Alla delar av mammans kärlträd ökar sin kapacitet rejält under normal graviditet: hjärtats muskelmassa ökar, större blodmängder pumpas ut med varje slag och hjärtat slår snabbare under graviditeten – funktionen hos hjärtat ökar mer än hos en elitidrottare.

– Aortan blir inte större, men däremot mer elastisk, vilket innebär att större blodvolymer kan passera utan att blodtrycket stiger. Vi såg även att ju bättre blodkärlen kunde anpassa sig till ett ökat flöde i graviditetsvecka 11–14, desto bättre växte barnen, säger Charlotte.

Enkel kontroll för tillväxt

Det krävs givetvis mer forskning för att säkerställa kopplingen mellan hjärtfrekvens och fostrets tillväxt, men det är inte osannolikt att tänka sig att en enkel hjärtfrekvenskontroll vid inskrivningssamtalet kan ge indikationer på hur fostret kommer att växa.

– Ju tidigare man kan se om hjärtfrekvensen beter sig som ”som den ska”, desto större chans har man att hålla koll på fostret så att man minimerar risken för fosterskador eller barn som dör i magen. En utmaning för framtida forskning är dock att vi ännu inte vet vad det är som gör att vissa mammor har en sämre hjärtfrekvens, eller hur vi kan påverka det, avsluter Charlotte.

Den 10 november 2017 disputerade Charlotte Iacobaeus, bitr. överläkare, kvinnokliniken och BB Stockholm på avhandlingen Cardiovascular function in normal pregnancy and fetal growth (ung. övers. Kardiovaskulär funktion i normal graviditet och fostertillväxt).

Är du intresserad av att jobba på Danderyds sjukhus? Kolla in våra lediga jobb.

Våra lediga jobb