Max Gordon har utnämnts till årets AI-svensk av  Tech Sweden

Max Gordon årets AI-svensk

Max Gordon, docent och överläkare inom ortopedi samt verksamhetschef vid Clinical AI Research-lab på Danderyds sjukhus, har utsetts till Årets AI-svensk av bransch- och arbetsgivarorganisationen TechSverige.

Nomineringen lyder:

"Max Gordon är en eldsjäl som med sitt dedikerade arbete och forskning visar att potentialen med AI är enorm. Han har genom forskning och idogt arbete infört AI-lösningar i sjukvården för att förbättra bedömning och behandling av patienter med framgångsrika resultat. Däribland utvecklat AI som nu blivit lika skicklig som en ortoped på att identifiera frakturer. Hans arbete möjliggör att patienter kan få både snabbare och bättre vård. Max Gordon är en inspiration och ett utmärkt exempel på en person som utifrån sin yrkesroll har fördjupat sina kunskaper inom AI för att hitta de bästa lösningarna som skapar nytta. Han är en föregångare och ovärderlig aktör inom svensk sjukvård och AI-forskning som gör verklig skillnad och som sätter Sverige på den internationella AI-kartan."

Tidigt ute med AI

Max Gordon och Danderyds sjukhus var 2014 först i världen med att påbörja forskning om artificiell intelligens som stöd vid röntgenbedömning och frakturtolkning. Max lärde upp programmet som 2019 blev en del av den kliniska verksamheten. Sedan hösten 2022 finns Clinical AI research-lab (CAIR-lab) på sjukhuset, ett initiativ av Max Gordon. I labbet bedrivs klinisk forskning i samarbete med Karolinska institutet med fokus på användning av AI inom sjukvården.

Fler AI-projekt vid Danderyds sjukhus

Utöver röntgenbildanalysen pågår andra projekt med AI på sjukhuset. Vid Hjärtkliniken används Clinical expert operating system (CLEOS) där patienter som söker akut för bröstsmärta lotsas genom ett antal digitala frågor som leder fram till en AI-genererad indikation om sannolikheten för en eventuell hjärtinfarkt. Kvinnoklinikens forskare ser på hur AI ska kunna identifiera avvikande CTG-kurvor hos gravida och då slå larm.

– Jag tror att vi är ganska världsunika med vår profil där vi har både sjukhus och universitet och en tidig implementation i en bred klinisk verksamhet. Ganska mycket AI-verksamhet är annars isolerad i en miljö som bara är teknisk – som inte löser de kliniska problemen, säger Max Gordon.

Film med Max Gordon när han berättar om AI-forskningen för förbundsdirektör Åsa Zetterberg, Tech Sverige.

Är du intresserad av att jobba på Danderyds sjukhus? Kolla in våra lediga jobb.

Våra lediga jobb