Mattias Ekström med nya IT-lösningen CardioPerfect

Nytt sätt att se mätvärden sparar tid

Med hjälp av en ny IT-lösning, CardioPerfect, kan sjukhuset snabbt se EKG, spirometri och blodtrycksmätningar som tagits inom SLSO. Det spar tid och undviker onödiga undersökningar. Danderyd är det första av akutsjukhusen att implementera lösningen.

Den nya tjänsten kom till på förfrågan av medarbetarna på Anestesimottagningen och underlättar arbetet.  

 - Införandet av CardioPerfect är perfekt, förenklar arbetet och man har tillgång till EKG på ett smidigt vis. Tidigare togs kontakt med vårdcentraler och EKG faxades, man behövde "jaga" EKGn i regionen - numera har vi smidig tillgång till dem, säger Mattias Frimodig, Vårdenhetschef, Anestesi centraloperation kirurgi/urologi. 

Mattias Ekström, Överläkare, Hjärtkliniken, berättar att de på Hjärtkliniken framför allt använder CardioPerfect till att se tidigare EKG. Genom den här nya lösningen har vi tillgång till EKG från cirka hälften av alla vårdcentraler i region Stockholm. Att enkelt kunna jämföra med tidigare tagna EKG:n samtidigt som vi har patienten framför oss eller när vi granskar ett akut ambulans-EKG är väldigt bra. Det ger bättre möjligheter att ställa rätt diagnos och höjer därmed patientsäkerheten. 

- Med hjälp av en ny IT-lösning kan sjukhuset snabbt se EKG, spirometri och blodtrycksmätningar som tagits inom SLSO. Det spar tid och undviker onödiga undersökningar. Danderyd är det första av akutsjukhusen att implementera lösningen, säger Mattias Ekström, Överläkare, Hjärtkliniken. 

Är du intresserad av att jobba på Danderyds sjukhus? Kolla in våra lediga jobb.

Våra lediga jobb