Teknik för poddinspelning

En podd från Danderyds sjukhus

Välkommen till “En kvart om...” – en podd för dig som är nyfiken på det som händer på Danderyds sjukhus.

Under 15 minuter tar vi dig djupare in i olika ämnen som rör sjukhuset genom ett samtal mellan Elin Berlin, kommunikationsdirektör, och en gäst. Perfekt lyssning för din pendling till jobbet – en kvarts resa till T-centralen med tunnelbanan. Under våren kan du lyssna på tre pilotavsnitt där vi utforskar formatet.

Förutom att lyssna på podden här kan du också hitta den på andra plattformar där poddar finns tillgängliga.

Transkription

 • 00:00:02:19 - 00:00:15:23

  Elin Berlin, Kommunikationsdirektör

  Vad innebär det att vara ledare i en tid som präglas av stark utveckling och förändring? Vad skiljer det ledarskapet åt jämfört med att leda när det lite mer tuffar på?

  00:00:19:15 - 00:00:33:23

  Elin Berlin, Kommunikationsdirektör

  Varmt välkommen till En kvart om. Vi vänder oss till dig som vill veta mer om det som händer på DS. Under 15 minuter kommer vi fördjupa sin fråga eller ett område.

  00:00:34:01 - 00:01:04:12

  Elin Berlin, Kommunikationsdirektör, Danderyds sjukhus

  Nu kommer ett samtal mellan mig, Elin Berlin, som är ansvarig för kommunikation här på sjukhuset och en gäst och vår första gäst i podden är Christophe Pedroletti vd för Danderyds sjukhus. Och idag ska vi prata om vad det innebär att vara ledare i en tid som präglas av stark utveckling och förändring. Varmt välkommen Christophe!

  Christophe Pedroletti, VD för Danderyds sjukhus

  Tack!

  Elin Berlin, Kommunikationsdirektör, Danderyds sjukhus

  Ja, premiäravsnitt.

  Christophe Pedroletti, VD för Danderyds sjukhus

  Spännande

  00:01:04:14 - 00:01:41:13

  Elin Berlin, Kommunikationsdirektör, Danderyds sjukhus

  Om man får veta lite kort om dig. Din bakgrund? Vad har du gjort innan du hamnade här som VD för Danderyds sjukhus?

  Christophe Pedroletti, VD för Danderyds sjukhus

  Ja, jag är barnläkare och har grenspecialiteten barnallergologi, allergisjukdomar hos barn. Och sedan har jag forskat mycket inom hur man tar fram nya metoder för diagnostik och behandling. Men sedan har jag ju framför allt då varit sista två decennierna ledare i sjukvården, i ett antal organisationer i Sverige.

  00:01:41:15 - 00:02:13:14

  Elin Berlin, Kommunikationsdirektör, Danderyds sjukhus

  Vad var det som lockade med det? Varför tog du klivet över till att bli ledare?

  Christophe Pedroletti, VD för Danderyds sjukhus

  Jag tror att det handlar väldigt mycket om att få vara med och påverka samhällsutvecklingen och då särskilt på ett sjukhus då där jag har arbetat och vad det får betyda för både medarbetare och våra patienter.

  Elin Berlin, Kommunikationsdirektör, Danderyds sjukhus

  Om du skulle beskriva ditt ledarskap, vad tycker du utmärker det?

  00:02:13:16 - 00:02:53:11

  Christophe Pedroletti, VD för Danderyds sjukhus

  Det som är liksom ledstjärna för mig. Det är ju mycket att vara en närvarande, tydlig chef som kan inspirera och stötta dem jag leder.

  Elin Berlin, Kommunikationsdirektör, Danderyds sjukhus

  Har du inspirerats av någon annan ledare är det någon som du har som ett riktmärke som du tänker på ibland?

  Christophe Pedroletti, VD för Danderyds sjukhus

  Jag det är en av flera ledare får jag säga, men framför allt en person tänker jag på spontant och det är Birger Jakobsson som var sjukhusdirektör på Karolinska sjukhuset.

  00:02:53:11 - 00:03:20:12

  Christophe Pedroletti, VD för Danderyds sjukhus

  En av dem som har överlevt det uppdraget längst sju år var han där och det som utmärkte hans ledarskap. Det var just tydlighet. Det vill säga vad är det vi ska åstadkomma och varför. Men också det systematiska arbetssättet som han ledde sina ledningsgrupper och sin organisation. Det var väldigt tydligt på vilket sätt vi skall arbeta för att uppnå våra mål.

  00:03:20:14 - 00:03:49:21

  Elin Berlin, Kommunikationsdirektör, Danderyds sjukhus

  Och vad är det som är så svårt just med tydlighet? För det låter ju ganska enkelt att man vill vara tydlig. Men varför är det en sådan kärnfråga?

  Christophe Pedroletti, VD för Danderyds sjukhus

  Vi tjänar ju våra patienter och vi arbetar på uppdrag av politiken, det vill säga vi är en del av demokratin och det politiken vill och våra patienter vill.

  00:03:49:23 - 00:04:17:10

  Christophe Pedroletti, VD för Danderyds sjukhus

  De kan ibland ligga delvis i strid med vad vi själva tycker att vi ska göra och där kan det bli en konflikt och då krävs det tydlighet. Så svaret på frågan vad kan vara svårt med tydlighet? Det är ju att det kan vara svårt att vara tydlig med sånt som är svårt. Sånt som man vet kanske inte kommer landa helt bra därför att det är utmanande.

  00:04:17:12 - 00:04:48:13

  Christophe Pedroletti, VD för Danderyds sjukhus

  Men då tror jag ändå att det finns en trygghet i att vara tydlig.

  Elin Berlin, Kommunikationsdirektör, Danderyds sjukhus

  Finns en förutsägbarhet?

  Christophe Pedroletti, VD för Danderyds sjukhus

  Precis, precis.

  Elin Berlin, Kommunikationsdirektör, Danderyds sjukhus

  Och om vi då kommer liksom till det som kärnfrågan för det här samtalet, så är det ju liksom vad är det som är viktigt just nu. Att det känns som att utvecklingstakten har skruvats upp lite. Vi pratar väldigt mycket om förändring och utveckling och att det är så viktigt.

  00:04:48:15 - 00:05:27:14

  Elin Berlin, Kommunikationsdirektör, Danderyds sjukhus

  Om du med egna ord skulle säga vad, varför då liksom? Varför är det så mycket utvecklingsprat just nu?

  Christophe Pedroletti, VD för Danderyds sjukhus

  Det är helt klart så att vi har ju stora utmaningar och varför det är viktigt att jobba med utveckling är ju för att möta de utmaningarna på ett bra och framgångsrikt sätt. Och det handlar om att vara tillgänglig för våra patienter, bedriva en vård av god kvalité och inte bara inom vissa spetsområden utan på bredden i allt, i alla våra verksamheter.

  00:05:27:16 - 00:06:35:00

  Christophe Pedroletti, VD för Danderyds sjukhus

  Samtidigt med detta att tillgodose alla behov av kompetensförsörjning. Och med det menar vi både då antal personal men också personalens kompetens. Att vi har rätt medarbetare på plats i våra verksamheter och att medarbetaren känner sig motiverad och kunnig och får möjlighet att utvecklas. Och sedan allt detta då inom de givna ramarna. Det vill säga vi har fått förtroendet att förvalta väldigt mycket pengar och vi har fått också mera pengar efter dom motiveringar som vi som sjukhusledningen har lämnat så att vi har förstärkt i vår ekonomi, dessutom under svåra tider och att då är ju det ett stort ansvar för oss att förvalta de pengarna på ett bra och klokt sätt så att vi kan hålla oss inom de ramar och inom det förtroende som vi har fått.

  00:06:35:00 - 00:07:11:15

  Elin Berlin, Kommunikationsdirektör, Danderyds sjukhus

  Och vad är då skillnaden på utmaning för fem år sedan? Har det har skett någon förändring är det nya krav på ledarskap som behövs nu? Kan du se några trender där?

  Christophe Pedroletti, VD för Danderyds sjukhus

  Men det handlar ju om hur mycket vi vill fokusera och är beredda att fokusera på utveckling, det vill säga förändring och förbättring.

  00:07:11:17 - 00:07:37:05

  Christophe Pedroletti, VD för Danderyds sjukhus

  Ju större krav och förväntningar vi själva har på oss själva, desto mer utmanande blir det ju sen. Sen är det ju så här att de utmaningar som vi har, de har vi haft över lång tid, Det ska vi komma ihåg. Det här är inget nytt som har uppstått, utan det är det här alla samhällssektorer skulle jag vilja påstå.

  00:07:37:06 - 00:08:04:17

  Christophe Pedroletti, VD för Danderyds sjukhus

  jobbar med och inte minst inom sjukvården som har en väldigt stor kostnadsutveckling i takt med. Ja, det händer så mycket fantastiskt i sjukvården. Vi implementerar nya metoder och nya behandlingar hela tiden och det de håller en stor kostnadsökningstakt och det är tufft att hantera det. Så att jag skulle vilja som alltid här i livet.

  00:08:04:19 - 00:08:39:23

  Christophe Pedroletti, VD för Danderyds sjukhus

  Ju mer ambition desto större utmaning. Men det är också roligt med ambition. Vi har så otroligt mycket kunskap och resurser i vår organisation som vi kan göra väldigt mycket tror jag.

  Elin Berlin, Kommunikationsdirektör, Danderyds sjukhus

  Om vi då blickar fem år framåt i tiden och vad om vi har lyckats, hur ser det ut då?

  Christophe Pedroletti, VD för Danderyds sjukhus

  Ja, det har jag funderat väldigt mycket på och inte minst med mina närmaste chefer i vår ledningsgrupp.

  00:08:40:01 - 00:08:59:12

  Christophe Pedroletti, VD för Danderyds sjukhus

  Vi har väl tänkt så här att det vi ser framför oss är ju att Danderyds sjukhus har ett väldigt stort förtroende i hela befolkningen. Det gäller både våra patienter och deras närstående. Men det gäller också våra uppdragsgivare som finansierar oss.

  00:08:59:12 - 00:09:10:02

  Christophe Pedroletti, VD för Danderyds sjukhus

  Och det här förtroendet det. Det ska ju då vila på goda medicinska resultat och en framstående forskning och utbildningsverksamhet.

  00:09:10:02 - 00:09:21:16

  Christophe Pedroletti, VD för Danderyds sjukhus

  Sen har också sjukhuset förmåga att tillvarata alla medarbetares drivkraft att utvecklas tillsammans och att göra det med patienten i centrum.

  00:09:21:16 - 00:09:50:10

  Christophe Pedroletti, VD för Danderyds sjukhus

  Jag ser framför mig att när man arbetar på Danderyds sjukhus så är man trygg, arbetar i en trygg miljö med goda arbetskamrater och man är respekterad för den man är. Man har en rimlig arbetsbelastning, en god arbetsmiljö och att vi använder resurserna på ett klokt sätt så att vi får dem att räcka.

  00:09:50:12 - 00:10:23:21

  Christophe Pedroletti, VD för Danderyds sjukhus

  Det är det hållbart och sedan naturligtvis miljö och klimatfrågorna ser jag att vi fullt ut bidrar till jordens fortsatta så att säga väl och ve.

  Elin Berlin, Kommunikationsdirektör, Danderyds sjukhus

  Låter mycket klokt. Du är ju högsta ledaren här på sjukhuset. Men vi har ju väldigt många ledare och chefer i vår organisation. Vad har du för inspel till dem för att uppnå den här visionen som du precis har beskrivit?

  00:10:23:23 - 00:11:13:03

  Christophe Pedroletti, VD för Danderyds sjukhus

  Juste. Jag kommer direkt från en kvalitetsdialog där jag har mött många chefer ute i verksamheterna och jag kan konstatera att vi har väldigt många otroligt duktiga och inspirerande, engagerade ledare. Det är väl det första jag vill föra tillbaka att jag är otroligt stolt över och inspirerad över alla de ledare som vi har därute. De jag skulle vilja skicka med är ju att fortsätta att vara modig, att också göra det som är svårt, men att också tillvarata på all den kunskap och drivkraft som finns ute bland medarbetarna.

  00:11:13:03 - 00:11:32:23

  Christophe Pedroletti, VD för Danderyds sjukhus

  Och då är det ju så att ledarens uppdrag blir ju nu att sammanfoga alla, alla delar. För alla kan inte göra sin egna grej, det funkar inte. Men ändå. Den här drivkraften som finns och viljan att göra gott. Ta tillvara på det.

  00:11:33:00 - 00:11:53:12

  Christophe Pedroletti, VD för Danderyds sjukhus

  Sammanfoga de här delarna. Var modig och jobba med ständig utveckling.

  Elin Berlin, Kommunikationsdirektör, Danderyds sjukhus

  Tack för det! Det var inspirerande, roligt, lärorikt att få höra dina tankar kring ledarskap och var vi befinner oss nu. Var vi har varit och vart vi är på väg.

  00:11:58:00 - 00:12:31:09

  Elin Berlin, Kommunikationsdirektör, Danderyds sjukhus

  Men vi skulle också vilja ha några snabba frågor till dig. Lite lära känna frågor. Nu är det i början på våren. Det är ganska ruskigt väder när vi spelar in det här. Det är lätt att man drömmer sig bort. Om du får drömma dig bort till någonstans dit du skulle vilja resa, vart reser du då?

  Christophe Pedroletti, VD för Danderyds sjukhus

  Ja, då får det bli någonstans där jag inte har varit och som känns paradisiskt. Jag skulle vilja resa till Maldiverna med min fru.

  00:12:31:11 - 00:12:50:17

  Elin Berlin, Kommunikationsdirektör, Danderyds sjukhus

  En härligt. Och jag vet ju att du kör motorcykel hit ganska ofta. Har du då någon favoritmusik på i lurarna?

  Christophe Pedroletti, VD för Danderyds sjukhus

  Nej, jag vill inte förstöra ljudet från den underbara motorcykeln.

  00:12:50:19 - 00:13:15:07

  Elin Berlin, Kommunikationsdirektör, Danderyds sjukhus

  Men om man kommer hem till dig och man är bjuden hem till dig och bjuder på mat, vad ska man då göra? Vad har huset Pedroletti på menyn?

  Christophe Pedroletti, VD för Danderyds sjukhus

  Ja, det är ju liksom ganska globalt där hemma när det gäller mat och mycket annat. Men jag får väl säga då. Varför inte en rik paella Mojo Rico.

  Elin Berlin, Kommunikationsdirektör, Danderyds sjukhus

  Gott!

  00:13:15:09 - 00:13:54:05

  Elin Berlin, Kommunikationsdirektör, Danderyds sjukhus

  Och är det någonting som liksom inte som du kan bjussa på, som vi inte känner till om dig? Någon oväntad talang eller någonting sånt?

  Christophe Pedroletti, VD för Danderyds sjukhus

  Ja, även om den är så oväntad efter hundraårsjubileet. Men men, jag har ju under hela min uppväxt och unga vuxentid ägnat mig väldigt mycket åt musik, så jag har spelat klarinett i både storband, och i en kvintett och uppträtt på Stockholmsoperan och turnerat i hela Skandinavien och även spelat i rockband.

  00:13:54:07 - 00:14:14:06

  Christophe Pedroletti, VD för Danderyds sjukhus

  Som gitarrist och sångare.

  Elin Berlin, Kommunikationsdirektör, Danderyds sjukhus

  Och det hade kunnat vara den vägen som du gick.

  Christophe Pedroletti, VD för Danderyds sjukhus

  Det skulle kunna kanske ha varit det, men jag fick ge upp den. Jag var inte tillräckligt bra får jag väl säga.

  Elin Berlin, Kommunikationsdirektör, Danderyds sjukhus

  Det är kanske tur för oss. Och så får du ha det som en hobby vid sidan av.

  Christophe Pedroletti, VD för Danderyds sjukhus

  Precis.

  Elin Berlin, Kommunikationsdirektör, Danderyds sjukhus

  Och sista frågan vad ligger på nattduksbordet?

  00:14:14:07 - 00:14:59:07

  Elin Berlin, Kommunikationsdirektör, Danderyds sjukhus

  Vad läser du?

  Christophe Pedroletti, VD för Danderyds sjukhus

  Ja, jag kanske svarar så här att det ligger mycket rapporter där. Nej men men. Om jag säger så här. Bästa boken ever, som jag har läst tycker jag var av nobelpristagaren Gabriel García Márquez, Hundra år av ensamhet. En kloss som man bara kan hänföras av från sida till sida och som jag läste under en period när jag också reste i Brasilien under två månader.

  00:14:59:09 - 00:15:22:13

  Christophe Pedroletti, VD för Danderyds sjukhus

  Den var fantastisk.

  Elin Berlin, Kommunikationsdirektör, Danderyds sjukhus

  Det förstår jag, det var en ganska maffig titel där. Hundra år av ensamhet. Ensam behöver man inte vara här på Danderyds sjukhus. Här är vi många och tar hand om varandra. Så med de orden skulle jag tacka dig jättemycket för ett trevligt samtal, till dig Christophe. Och sen så vill jag bara säga att missa inte nästa avsnitt som kommer inom kort.

  00:15:22:15 - 00:15:23:12

  Christophe Pedroletti, VD för Danderyds sjukhus

  Tack!

   

 • 00:00:02:19 - 00:00:16:18

  Elin Berlin, kommunikationsdirektör:

  Vad innebär ekonomi i balans och varför är det viktigt? Vilka är utmaningarna för att nå ekonomiska mål och när är det egentligen rimligt att vi har en ekonomi i balans?

  00:00:19:15 - 00:00:45:19

  Elin Berlin, kommunikationsdirektör:

  Välkommen till podden En kvart om. Här ska vi under 15 minuter fördjupa oss lite extra i en fråga eller ett område som berör sjukhuset. Vi vänder oss till er som är intresserade av att veta mer om det som är på gång och det samtal mellan mig, Elin Belin, ansvarig för kommunikation här på sjukhuset och en gäst, och dagens gäst är Andreas Henriksson, ekonomidirektör.

  00:00:45:21 - 00:01:21:04

  Elin Berlin, kommunikationsdirektör:

  Varmt välkommen Andreas!

  Andreas Henriksson, ekonomidirektör:

  Stort tack!

  Elin Berlin, kommunikationsdirektör:

  Men om vi börjar lite med dig... Ekonomi – hur kom det sig att du intresserat dig för det? Vad är det i siffrornas värld som lockar? Och hur hamnade du här på Danderyds sjukhus?

  Andreas Henriksson, ekonomidirektör:

  Ja, hej allesammans! Ja, det här med siffror har inte alltid varit något självklart att jag skulle välja, utan jag har väl framför allt drivits av ett intresse för samhällsfrågor och samhällsvetenskap. Och började egentligen på universitetet när jag började läsa nationalekonomi.

  00:01:21:14 - 00:01:35:17

  Andreas Henriksson, ekonomidirektör:

  Men sedan under utbildningen så valde jag att läsa en grundkurs i företagsekonomi och då väcktes lite intresset att det här med ekonomi … det är ett brett ämnesområde som kanske inte alla tänker på.

  00:01:36:00 - 00:01:57:17

  Elin Berlin, kommunikationsdirektör:

  Och hur kom du hit då?

  Andreas Henriksson, ekonomidirektör:

  Ja, jag kom rätt tidigt faktiskt till Danderyds sjukhus första omgången, det var redan i början på 2000-talet som jag började, som det hette på den tiden, klinikcontroller på kirurg- och urologkliniken här på Danderyds sjukhus. Det var mitt första egentliga kvalificerade ekonomijobb inom sjukvården, då.

  00:01:57:17 - 00:02:27:16

  Andreas Henriksson, ekonomidirektör:

  Mitt första chefsjobb blev på Akademiska sjukhuset ungefär för 15 år sedan, då jag blev controllerchef, hette det där då. Och det var jag under många år innan jag återvände till Danderyds sjukhus igen 2019 och då fick rollen som ekonomidirektör.

  Elin Berlin, kommunikationsdirektör:

  Intressant, men då för att prata pengar, och de här siffrorna ändå. Hur mycket, bara för att sätta det i en kontext, hur mycket omsätter sjukhuset på ett år?

  00:02:27:17 - 00:03:31:16

  Andreas Henriksson, ekonomidirektör:

  Ja, men det är en intressant fråga och man kan faktiskt reflektera över att omsättningen för sjukhusen har ökat väldigt mycket nu under en ganska lång tid. Och bara från när jag jobbade på Danderyds sjukhus från första gången så har nästan omsättningen dubblerats och det beror mycket på att vi har fått ett nytt uppdrag i samband med att vuxenakuten på Karolinska stängde (Solna) 2018 så att vi har fått ett allt större akutuppdrag och idag omsätter vi nästan 7 miljarder, 2024, så det är ju hisnande siffror. Men vi är också en del av en jättestor region, ska vi komma ihåg, som omsätter över 130 miljarder. Så Region Stockholm är en av Sveriges största arbetsgivare – och även företag – om man ser utifrån omsättning.

  Elin Berlin, kommunikationsdirektör:

  Och – du är lite inne på det nu – vad kommer sjukhusets pengar ifrån och vem är det egentligen som bestämmer vad vi har att röra oss med på ett år?

  00:03:31:18 - 00:04:02:15

  Andreas Henriksson, ekonomidirektör:

  Ja, pengarna brukar jag säga. Det är 98 % skatteintäkter eller skattemedel och den största delen kom ju från den regionskatten som alla som bor i Region Stockholm betalar som är drygt 12 kr per 100 kr. Och det är den stora finansieringskällan för vår verksamhet. Men sen ska vi komma ihåg att även när vi vårdar patienter från andra delar av landet så är det ju de regionernas skattemedel som bekostar vården till stor del.

   

  00:04:02:17 - 00:04:26:17

  Så det är enklare att se det som inte är skattemedel och det som patienten betalar själv, patientavgiften, är en väldigt liten del i ungefär 1 % av vår finansiering och sedan om vi har utrikespatienter och då är ju andra länder ofta som står för de kostnaderna och det är ungefär drygt 1 %. Så att skattemedel är det enkla svaret på den frågan.

  00:04:26:17 - 00:05:00:23

  Elin Berlin, kommunikationsdirektör:

  I den här stora ekonomin som du beskriver, kan vi påverka hur mycket pengar som just vi får ta del av?

  Andreas Henriksson, ekonomidirektör:

  Ja, det kan vi faktiskt och det är ju en demokratisk process kring … det är politikerna som ytterst bestämmer vad vi har för finansiering. Men vi på olika nivåer på sjukhuset har en väldigt viktig roll att beskriva det behovet som vi ser av och finansiering och utvecklingen i verksamheten så att vi har en dialog, att vi lämnar in bra underlag som sedan politikerna ytterst kan fatta beslut kring. Så det har en väldigt stor betydelse.

   

  00:05:01:01 - 00:05:23:19

  Andreas Henriksson, ekonomidirektör:

  Och det har vi sett de sista åren att vi har fått också mer ökad finansiering jämfört med de här ”indexarna” som finns i de här sjukhusavtalen som vi får våra pengar via. Och det beror mycket på att vi har kunnat motivera att vi har ett utökat uppdrag, vi har större behov och också har fått en ökad finansiering som politikerna har beslutat.

  00:05:23:21 - 00:06:08:18

  Elin Berlin, kommunikationsdirektör:

  Man nås ju av idel nyheter, inte bara här i Stockholm utan runt om i landet, att det är liksom svårt att få pengarna att räcka till till vården. Vad beror det på? För det här kan inte vara okänt, tänker jag.

  Andreas Henriksson, ekonomidirektör:

  Nej, det stämmer. Och vi har ju en ­– i både i Sverige men också internationellt, i stora delar av världen – en väldigt stor utmaning när det gäller finansieringen av framför allt hälso och sjukvården. Och jag skulle väl säga att det grundar sig framför allt i en stor utmaning i hur demografin ser ut som den också har sett ut de sista åren och ser ut nu framåt och jag brukar beskriva det som att vi får en dubbel utmaning av demografin.

  00:06:08:19 - 00:06:36:06

  Andreas Henriksson, ekonomidirektör:

  Det första är ju att vi får då allt äldre befolkning som framför allt grupperna som är över 80 år, vilket är jättepositivt vilket vi själva starkt har bidragit till att många blir äldre och äldre. Men det gör också att behovet av vård ökar och vi vet också att kostnaderna för äldre patienter, i de här äldre grupperna, är högre än i yngre, så att det finns ett stort behov av våra verksamheter.

   

  00:06:36:08 - 00:06:59:00

  Andreas Henriksson, ekonomidirektör:

  Samtidigt så finansierar vi – den andra utmaningen i att vi finansieras ju av skattemedel – och då handlar det om hur många är det som arbetar och i arbetsför ålder. Och där är utvecklingen lite det omvända nu de sista åren och även framåt. Att arbetskraften ökar inte i samma utsträckning och då blir det en väldigt stor utmaning för oss.

  00:06:59:02 - 00:07:29:14

  Elin Berlin, kommunikationsdirektör:

  Om vi då kommer till det här med ekonomi i balans, vad är de största utmaningarna för sjukhuset för att faktiskt nå en ekonomi i balans både på kort och på lång sikt?

  Andreas Henriksson, ekonomidirektör:

  Jag kan koppla vidare från vår stora utmaning och att lösa den så att säga. Det handlar ju väldigt mycket om ”hur ska vi klara av att ta hand om det här ökade vårdbehovet som finns med begränsade resurser”?

  00:07:29:16 - 00:08:22:06

  Andreas Henriksson, ekonomidirektör:

  Och då handlar det väldigt mycket om att fortsätta den utvecklingen som vi har idag av nyutvecklade vårdformer. Vi har ökat dagsjukvården väldigt mycket och kommer behöva fortsätta göra det i stället för slutenvård. Vi kommer att fortsätta utveckla distans, monitorering och distanskontakter mer digitalt, så det ser vi väl i framtiden och även hemsjukvård och den typen av lösningar för sjukvården kommer behöva accelerera kommande år för att klara den här utmaningen. Så det kommer fortsatt att vara väldigt centralt och vi ser det också att när vi har lyckas med de här olika delarna så ser vi också att vi hittar sätt att klara tillgängligheten för patienterna, trots det tuffa läget med till exempel ett ökat vårdbehov.

  00:08:22:06 - 00:08:56:01

  Elin Berlin, kommunikationsdirektör:

  Och om du får tid att titta in i excelfilen. När har vi nått en ekonomi i balans?

  Andreas Henriksson, ekonomidirektör:

  Ja, det är alltid den svåra frågan. Men läget är ju faktiskt nu så med de förutsättningarna vi har för ekonomin här 2024 att vi ser att vi är ganska nära den nivån att klara faktiskt. Så det vore väl kanske tjänstefel för mig att säga något annat än att vi faktiskt klarar det här 2024 utan så ser prognoserna ut att vi ska kunna göra det.

  00:08:56:02 - 00:09:21:09

  Andreas Henriksson, ekonomidirektör:

  Men visst, det är en utmaning och det är mycket som hänt som påverkar inflation och pensionsutveckling och annat som vi inte alltid kan rå över så att säga. Men det finns faktiskt förutsättningar att ekonomin ska kunna vara i balans redan nu vid årsskiftet så här till 2024.

  Elin Berlin, kommunikationsdirektör:

  Det låter ju väldigt positivt, men sen måste man väl hålla den ekonomin i balans? Vad ska man jobba med då?

  00:09:21:11 - 00:10:01:00

  Andreas Henriksson, ekonomidirektör:

  Men vi har en väldigt stark uppfattning av att för att lyckas långsiktigt, det gäller alla organisationer, så behöver man fokusera på att ha en verksamhet som fungerar bra och en verksamhet i balans för att ekonomin är en spegling, oftast, av egentligen hur verksamheten mår och när vi får väl fungerande verksamheter och bra processer kring i sjukhuset med både när det gäller att ta hand om akuta flöden men också elektiva, som också är lika viktiga, så blir också ekonomin bättre och vi får en bättre balans helt enkelt.

  00:10:01:00 - 00:10:46:03

  Andreas Henriksson, ekonomidirektör:

  Och att vi får också en attraktiv arbetsplats där folk mår bra. Sjukfrånvaron lägre, personalomsättningen kanske också kan minska, så att vi också på det sättet kan få en ökad erfarenhet och kompetens i verksamheten som också ger förutsättningar att klara en balans långsiktigt.

  Elin Berlin, kommunikationsdirektör:

  Nu är ju du ytterst ansvarig för ekonomifrågorna här på sjukhuset, men det är många som jobbar med de här runt omkring på sjukhuset, för det är ju så otroligt viktigt. Ett tydligt styrmedel som vi har om det ska bli ett medskick till alla de som sitter här med sina excelfiler och vill få ekonomin att gå ihop och komma i balans. Vad säger du till dem?

   

  00:10:46:10 - 00:11:08:07

  Andreas Henriksson, ekonomidirektör:

  Ja, vad ska vi säga? Kasta excelarket! Nä, det ska jag inte säga *skrattar* Skämt åsido så tror jag att det är viktigt att vi fokuserar på rätt saker och vi behöver bygga verktyg och stöd och så, så att man kanske inte ska behöva sitta så mycket med excelark utan att vi ska ha automatiserade väldigt bra rapporter för er chefer så att det är lätt att följa och hur det går och så vidare.

  00:11:08:09 - 00:11:58:20

  Andreas Henriksson, ekonomidirektör:

  Och också att cheferna kan fokusera och verkligen göra skillnad för sin verksamhet och just skapa den här goda spiralen. Som jag var inne på att man får en utveckling i verksamheten och att man får en välfungerande verksamhet med bra sociala flöden med patienten i centrum kring det. Den utvecklingen, och att vi skapar på det sättet en effektivitet och att vi får en hög kvalitet och samtidigt har medarbetare som känner att man gör skillnad och att man tror att man verkligen kan göra. Vi jobbar ju på, som jag brukar säga, en av Sveriges viktigaste arbetsplatser och det ska vi också dra nytta av; att vi har ett väldigt viktigt jobb och på det sättet ett väldigt starkt driv att ständigt, hela tiden utvecklas och bli bättre.

  Elin Berlin, kommunikationsdirektör:

  Tack för det!

  00:12:02:23 - 00:12:44:00

  Elin Berlin, kommunikationsdirektör:

  Vi har ju lite andra frågor till dig också för att lära känna dig lite bättre. Nu säger du att du inte älskar Excelfiler, men du kanske ändå jobbar mycket med styrmodeller då? Men när du inte gör det, vad gör du helst då?

  Andreas Henriksson, ekonomidirektör:

  Jag skulle säga att Excel är inte så dumt heller sätt för att nyansera lite, men med lagom dos. Nej, men på fritiden så… För att koppla bort jobbet så är det väldigt mycket aktiviteter med familjen och jag har tre söner som spelar fotboll så man kan nog ganska ofta träffa mig på fotbollsplan, antingen vid sidan om att jag är tränare eller som publik åskådare. Så där får jag mycket energi och när jag inte är på jobbet.

  00:12:44:10 - 00:13:16:23

  Elin Berlin, kommunikationsdirektör:

  Har du något speciellt i lurarna då när du står där och tittar? Eller är det fullt fokuserad på fotbollsmatchen?

  Andreas Henriksson, ekonomidirektör:

  Jag kanske inte lyssnar på musik när jag ser matchen. Men jag gillar musik och är väl lite av en allätare. Jag gillar många typer av genren när det gäller musik, så jag säger inget särskilt så. Men, absolut så gillar jag all bra musik och det kan vara alltifrån popmusik till mer klassisk musik så att jag kan uppskatta alla delar.

  00:13:17:00 - 00:14:01:04

  Elin Berlin, kommunikationsdirektör:

  Det är väldigt spännande och också väldigt trevligt här på sjukhuset. Men ibland kan man ju längta bort och om man får drömma till en drömsemester. Var skulle du helst resa då?

  Andreas Henriksson, ekonomidirektör:

  Ja, det är en jättebra fråga. Jag älskar verkligen att resa. Tycker att det är en väldigt viktig del av livet och upptäcka nya platser. Och jag gillar också många olika typer av resor. Men om jag ska säga någonting så tycker jag resmål som kan erbjuda både någon kombination av vacker natur men också vandring eller andra aktiviteter tycker jag är väldigt trevligt. Så jag säger väl Lofoten eller Sydafrika som två exempel på härliga resmål som jag själv också fått uppleva.

  00:14:02:04 - 00:14:24:00

  Elin Berlin, kommunikationsdirektör:

  Oj, spännande platser.

  Andreas Henriksson, ekonomidirektör:

  Absolut.

  Elin Berlin, kommunikationsdirektör:

  Men om man nu skulle få komma hem till dig då? Om du skulle bjuda på middag, vad får man då?

  Andreas Henriksson, ekonomidirektör:

  Ja, det tror jag att jag skulle nog, om det var jag som stod för matlagningen så skulle det nog bli något italienskt. Gärna någon för kanske färsk pasta med någonting till och något gott att dricka till.

  Elin Berlin, kommunikationsdirektör:

  Trevligt!

  00:14:24:10- 00:14:47:03

  Elin Berlin, kommunikationsdirektör:

  Och vi har varit inne på siffror och samhällsfrågor. Men har du någon annan oväntad talang som du skulle vilja berätta om?

  Andreas Henriksson, ekonomidirektör:

  Jag vet inte om den är oväntad, men om jag ska koppla tillbaka till mitt tidigare då, även intresse för fotboll och bollar så tror jag att jag har en bra bollkänsla skulle jag säga.

  00:14:47:05 - 00:15:20:17

  Elin Berlin, kommunikationsdirektör:

  Så vem vinner allsvenskan i år?

  Andreas Henriksson, ekonomidirektör:

  Det vinner nog tyvärr Malmö FF.

  Elin Berlin, kommunikationsdirektör:

  Men vem önskar du gå segrande eller vilka?

  Andreas Henriksson, ekonomidirektör:

  Då blir det mitt hemmalag Sirius från Uppsala.

  Elin Berlin, kommunikationsdirektör:

  Tack så mycket för det Andreas! Spännande att höra om erfarenheter och tankar kring ekonomin och även lära känna dig lite mer privat. Med det så var det här avsnittet slut, missa inte nästa avsnitt som kommer inom kort.

 • 00:00:02:08 - 00:00:27:20

  Elin Berlin, kommunikationsdirektör

  På sjukhuset har ett arbete nyligen genomförts med att styra om operationskapacitet så att fler operationer görs på dagtid och färre på natten. Vad ligger bakom det beslutet? Vad är fördelarna? Finns det några nackdelar? Och hur har det egentligen gått?

  00:00:27:22 - 00:00:51:11

  Elin Berlin, kommunikationsdirektör

  Välkommen till podden En kvart om. Här ska vi under 15 minuter fördjupa oss lite extra i en fråga eller ett område som berör sjukhuset och dess utveckling framåt. Vi vänder oss till dig som är intresserad av att veta lite mer om det som är på gång. Det är ett samtal mellan mig, Elin Berlin, ansvarig för kommunikation på sjukhuset och en ny gäst.

  00:00:51:13 - 00:01:19:23

  Elin Berlin, kommunikationsdirektör

  Varmt välkommen! klara Bergmark, verksamhetsområdeschef för anestesi och IVA och även projektägare för det här projektet med omställning av operationskapacitet. Men först så vill vi bara lära känna dig lite mer. Du är chef för anestesi och IVA och har varit det ett tag. Men vad gjorde du innan du kom hit till Danderyds sjukhus?

  00:01:20:01 - 00:01:39:17

  Klara Bergmark, verksamhetsområdeschef

  Innan jag kom till Danderyds sjukhus så har jag jobbat många år på Södersjukhuset där jag blev specialist i anestesi och intensivvård och sedan har jag varit chef för olika sektioner där också. Så jag har en ganska lång bakgrund som chef, innan jag kom hit.

  00:01:39:19 - 00:01:45:02

  Elin Berlin, kommunikationsdirektör

  Och hur kom det sig att du valde den här inriktningen? Vad var det som lockade?

  00:01:45:03 - 00:02:11:13

  Klara Bergmark, verksamhetsområdeschef

  Jag minns under min AT, jag gjorde den i Norge. Då, på 90-talet, så var det lite ont om arbete här i Sverige och då hamnade jag just på en operationsavdelning och så kände jag att där kände jag mig verkligen hemma. Så när jag flyttade hem till Sverige så sökte jag mig till anestesi och intensivvård.

  00:02:11:15 - 00:02:24:10

  Elin Berlin, kommunikationsdirektör

  Du beskriver också att du har jobbat ganska länge som chef och ledare och vad var det som fick dig att ta det steget? Att gå från att vara kanske inte bara läkare, men ändå att … det här är en annan profession också.

  00:02:24:12 - 00:02:47:00

  Klara Bergmark, verksamhetsområdeschef

  Mmmm, man utbildar sig till att vara läkare och man utbildar sig inte till att vara ledare. Och jag var inte så i början att jag tänkte ’jag ska bli chef’ utan det var någon annan som faktiskt började prata om det med mig som såg min kvalité. Och ja, det här med att säga att jag ska sticka ut och ta det här ansvaret, det kan bära lite emot.

  00:02:49:00 - 00:03:18:00

  Klara Bergmark, verksamhetsområdeschef

  Men jag började ju som chef för utbildningen av ST-läkare och det var någonting som jag hade jobbat med mycket tidigare så därför så kändes det som ett naturligt steg. Och sedan så när jag väl var inne i det så tyckte jag att det här med att förstå lite mer och kunna påverka var någonting som jag var intresserad av, helt enkelt.

  00:03:18:02 - 00:03:33:18

  Elin Berlin, kommunikationsdirektör

  Ja, vad roligt. Om vi ska bottna lite mer i dagens huvudämne; det här med omstrukturering av operationskapaciteten. kan du beskriva lite, vad var liksom bakgrunden till den här förändringen? Att man gav sig in på det här?

  00:03:33:20 - 00:04:02:09

  Klara Bergmark, verksamhetsområdeschef

  Först var vi nog flera stycken, och även jag, som hade sett att det vi gjorde på nätterna var väl … kanske inte alltid helt … det var ett måste att man skulle operera det på natten. Men det fanns en tendens till att vi hade så mycket köer till akuta operationer så att vi behövde använda även nätterna för det.

  00:04:02:11 - 00:04:35:16

  Klara Bergmark, verksamhetsområdeschef

  Och sedan det i kombination med att vårt förlossningsuppdrag minskade. Eftersom just operationer vid förlossningar, akuta kejsarsnitt och blödningar och så, är de mest tidskritiska som vi har. När de minskade, och vi såg att de minskade även på operation, så gjordes analysen att vi, helt enkelt, om vi ökade operationerna på dagtid så kunde vi också göra den här minskningen på natten.

  00:04:35:18 - 00:04:41:03

  Elin Berlin, kommunikationsdirektör

  Så vad innebär förändringen konkret?

  00:04:41:05 - 00:05:14:15

  Klara Bergmark, verksamhetsområdeschef

  Konkret så hade vi, fram till februari 2024, så hade vi fyra stycken, det vi kallar operationslag. Och ett operationslag kan man definiera på lite olika sätt, men i vår definition så har vi valt att kalla ett operationslag en operationssjuksköterska och en operationsundersköterska. Sen behövs det ju både anestesisköterska och undersköterska också, för ett komplett operationslag.

  00:05:14:17 - 00:05:30:08

  Klara Bergmark, verksamhetsområdeschef

  Vi behövde göra en omställning helt enkelt. Flytta kapacitet på natten som inte var så väl utnyttjad till att flyttas till dagen, som var viktigare utifrån vårt, hela sjukhusets perspektiv.

  00:05:30:10 - 00:05:41:18

  Elin Berlin, kommunikationsdirektör

  Och hur kom det sig att … behöver man göra fler operationer dagtid? Har det hänt någonting där också – du berättat de kopplade till förlossningen minskat … är det andra operationer som har ökat?

  00:05:41:20 - 00:05:52:08

  Klara Bergmark, verksamhetsområdeschef

  Absolut. Både ortopedi och kirurgi har ju ökade behov av operationer.

  00:05:52:10 - 00:05:55:00

  Elin Berlin, kommunikationsdirektör

  Vet man vad det beror på? Varför det är fler?

  00:05:55:02 - 00:06:22:04

  Klara Bergmark, verksamhetsområdeschef

  Det är väl en demografiutveckling skulle jag säga. Att vi har … det vi ser är att fler äldre och fler personer i behov av operationer. Mycket av det är ortopedi och vi har haft ett problem under många år, att vi har haft långa köer till ortopedi. Så det är inte så att … det har skett liksom en successiv ökning på ortopedsidan.

  00:06:22:06 - 00:06:29:06

  Elin Berlin, kommunikationsdirektör

  Och nu har ni kört det här i några månader. Hur har ni sett några effekter? Hur har det gått?

  00:06:30:20 - 00:07:17:07

  Klara Bergmark, verksamhetsområdeschef

  Vi har ju aldrig gjort en så stor ökning av operationskapacitet på det här sjukhuset tidigare. Och den effekten av att operera mer på dagen gör ju att vi faktiskt ser att köerna till operation minskar, framför allt inom ortopedi faktiskt. Tillgängligheten för ortopediska operationer ökar och dessutom så ser vi ju, att det som våra siffror indikerade – att vi skulle kunna minska med minst en operation nattetid om vi ökade kapacitet på dagen – det stämmer också. Det vi trodde, har visat sig infinna sig.

  00:07:17:15 - 00:07:25:16

  Elin Berlin, kommunikationsdirektör

  Det låter jättebra. Men är det någonting som inte riktigt har gått som man har tänkt? Så är det ju alltid så med så stora projekt, tänker jag…

  00:07:25:20 - 00:07:56:21

  Klara Bergmark, verksamhetsområdeschef

  Alltså, vi är ju inte helt hemma med det här projektet ännu, utan vi håller ju på med utvärdering fortfarande. Och vi gör småjusteringar, bland annat i riktlinjer, i hur vi kommunicerar. Vi ser fortfarande förändringar. Vi har inte landat helt i allting, utan det är ju en process… Men det vi är nöjda med är just att köerna på vår … att tillgänglighet ökar och det är vi väldigt, väldigt nöjda med.

  00:07:56:23 - 00:08:10:01

  Elin Berlin, kommunikationsdirektör

  Tror du att det här är en förändring som kan få effekt på längre sikt också? För nu är det ganska mycket ’här och nu’ och köerna nu, men tror du att det är viktigt ur ett längre perspektiv också?

  00:08:10:03 - 00:08:44:03

  Klara Bergmark, verksamhetsområdeschef

  Alltså vårt mål på sjukhuset är ju att vara i balans när det gäller … ja, så mycket som möjligt. Och bland annat då med inflöde av patienter och kunna upprätthålla en hög tillgänglighet, det är ett viktigt mål för oss, och det är det vi försöker dimensionera för. Och det kan ju hända att vi behöver göra justeringar då för att uppnå det helt enkelt, så man får den vård man … man uppfyller olika mål.

  00:08:44:13 - 00:08:52:05

  Elin Berlin, kommunikationsdirektör

  Hur skulle du se att den här omstruktureringen, eller förändringen, har påverkat medarbetarna?

  00:08:52:07 - 00:09:09:19

  Klara Bergmark, verksamhetsområdeschef

  Vi har ju fått till oss att arbetsmiljön på natten, vissa nattpass, när det har varit mycket att göra, den är lite ansträngd måste man säga, och det är ju det som är den viktigaste uppföljningen för oss att göra.

  00:09:09:21 - 00:09:13:xx

  Elin Berlin, kommunikationsdirektör

  Att se över hur man kan tweaka lite på de delarna, eller..

  00:09:13:xx-00:09:13:xx

  Klara Bergmark, verksamhetsområdeschef

  Ja.

  00:09:15:xx - 00:09:19:xx

  Elin Berlin, kommunikationsdirektör

  Och den största förändringen för patienterna, vad skulle du säga att det är?

  00:09:21:21 - 00:09:55:00

  Klara Bergmark, verksamhetsområdeschef

  Det är att få komma till i tid. Både när det gäller akuta operationer – till exempel så finns det ju ett mål att vi ska uppnå att vi ska operera akuta höftfrakturer inom 24 timmar, för det har man visat förbättrar resultat – och att uppnå det målet, och då även då att alla operationer; kirurgiska, gynekologiska och ortopediska, att man ska få sin operation i tid.

  00:09:55:02 - 00:10:00:11

  Elin Berlin, kommunikationsdirektör

  Är det här något som sker på flera sjukhus eller sticker vi ut här?

  00:10:00:13 - 00:10:23:12

  Klara Bergmark, verksamhetsområdeschef

  Ja, om jag får gissa, så här så är det här ett mål för alla sjukhus. Att man vill optimera sin kapacitet och att man vill göra så mycket som möjligt på dagen eftersom det är ändå både säkrare och bättre för medarbetare att jobba dag.

  00:10:23:14 - 00:10:44:02

  Elin Berlin, kommunikationsdirektör

  Nu är du högsta chef på just det här området på sjukhuset. Det finns ju många andra professioner också här. Men om du skulle ge något, någon som är sugen på den här verksamheten, vad skulle du liksom … om du får sälja in den? Vad är roligast?

  00:10:44:04 - 00:10:55:15

  Klara Bergmark, verksamhetsområdeschef

  *skrattar* Då kanske jag ska börja med att säga att det här projektet har vi gjort tillsammans och det är en sån där anestesi-sak. Vi tycker ju om att jobba i lag.

  00:10:55:17 - 00:10:57:21

  Elin Berlin, kommunikationsdirektör

  Vilka är det mer som har varit med?

  00:10:57:23 - 00:11:55:00

  Klara Bergmark, verksamhetsområdeschef

  Det är ju ortopedi, kirurgi-urologi, kvinnosjukvård-obstetrik och – en viktig person har varit vår operativa chef, som är väldigt bra på att ta fram data, faktaunderlag, följa upp och sådant, så det har verkligen varit en styrka för oss. Och sedan verksamheterna. Många chefer och medarbetare som varit med och gjort det här. Men det jag vill säga med det, är att vi tycker om att jobba i lag. Vi tycker om att jobba med akuta situationer … det låter inte jätteakut att operera en planerad protes eller så, men det finns någonting med det här att jobba i operationsmiljö tillsammans, tätt tillsammans, nära med olika professioner och olika verksamheter.

  00:11:55:02 - 00:12:03:02

  Elin Berlin, kommunikationsdirektör

  Är det är lite unikt för er, att ni träffar på fler verksamheter än kanske inom andra professioner?

  00:12:03:04 - 00:12:04:06

  Klara Bergmark, verksamhetsområdeschef

  Det skulle jag faktiskt säga.

  00:12:04:06 - 00:12:05:00

  Elin Berlin, kommunikationsdirektör

  Det skulle du säga?

  00:12:05:00 - 00:12:18:01

  Klara Bergmark, verksamhetsområdeschef

  När jag jobbade som helt vanlig narkosläkare så är jag ganska säker på att jag var en av de på sjukhuset som kände flest personer, för att man har så mycket olika kontaktytor.

  00:12:18:03 - 00:12:25:12

  Elin Berlin, kommunikationsdirektör

  Så om man har lite extra bra sociala skills, så kan det här vara en bra profession

  00:12:25:14 - 00:12:28:08

  Klara Bergmark, verksamhetsområdeschef

  *skrattar* Ja, eller så måste man skaffa sig det.

  00:12:28:10 - 00:12:29:23

  Elin Berlin, kommunikationsdirektör

  *skrattar* Ja, och då är det personlig utveckling.

  00:12:30:00 - 00:12:32:10

  Klara Bergmark, verksamhetsområdeschef

  Exakt!

  00:12:32:12 - 00:12:53:14

  Elin Berlin, kommunikationsdirektör

  Ja tack så hemskt mycket! Ska bli jätteintressant och följa det här projektet, som faktiskt är ju ändå ganska nytt i tid. Men det är också roligt att fördjupa sig i din fråga lite här och nu. Så tack så jättemycket för att du berättade om det!

  00:12:53:16 - 00:13:18:14

  Elin Berlin, kommunikationsdirektör

  Nu började vi prata lite om dig och hur du hamnade in på just det här området. Men det är också väldigt spännande att veta lite mer om personen bakom, när man lämnar Danderyds sjukhus och lämnar anestesin och operation och alla de viktiga delarna som du har. Så vad är det som ligger på nattduksbordet? Vad läser du innan du somnar om kvällarna?

  00:13:18:16 - 00:13:25:21

  Klara Bergmark, verksamhetsområdeschef

  Jag har just avslutat Hassen khemiris supertegelsten Systrarna.

  00:13:25:21 - 00:13:27:11

  Elin Berlin, kommunikationsdirektör

  Den har jag också precis läst.

  00:13:27:13 - 00:13:32:09

  Klara Bergmark, verksamhetsområdeschef

  Tyckte den var helt fantastisk, det var 700 sidor och jag kunde inte släppa den.

  00:13:32:10 - 00:13:48:14

  Elin Berlin, kommunikationsdirektör

  Fantastiskt språk! Den rekommenderar vi från vår podd till alla på hela sjukhuset. Och vad har du i lurarna när du går promenad eller ute springer eller så. Är det musik eller en podd, eller vad lyssnar du på?

  00:13:48:18 - 00:14:05:03

  Klara Bergmark, verksamhetsområdeschef

  Alltså, jag lyssnar ju mycket på P1 och min favorit det är USA-podden. Jag är helt fascinerad av amerikansk politik och hur det kan gå. Det juridiska har jag liksom svårt att förstå.

  00:14:05:05 - 00:14:12:03

  Elin Berlin, kommunikationsdirektör

  Alltid svårt med amerikansk politik. Man vill så gärna förstå och så tycker man att man fattar och sedan fattar man ingenting. Men, man ger inte upp.

  00:14:12:05 - 00:14:16:00

  Klara Bergmark, verksamhetsområdeschef

  Nej, men så lyssnar jag mycket på musik också.

  00:14:16:02 - 00:14:28:09

  Elin Berlin, kommunikationsdirektör

  Nu är Danderyds sjukhus en väldigt trevlig arbetsplats, men ibland så längtar man ju bort och ibland vill man åka på semester. kanske någon lite drömmig semester. Vad skulle du om du får drömma, resa då?

  00:14:28:11 - 00:14:50:00

  Klara Bergmark, verksamhetsområdeschef

  Åh, jag har börjat spara till en resa nu. När jag var i 20-årsåldern så gjorde jag en resa till Afrika, till östra Afrika och åkte bland annat på safari och vandrade i bergen och så vidare. Och jag skulle så gärna vilja ta med mina barn på det, för det var en av de häftigaste upplevelser jag har varit med om.

  00:14:50:01 - 00:14:56:15

  Klara Bergmark, verksamhetsområdeschef

  Så svaret på min drömresa just nu är safari i Afrika.

  00:14:56:17 - 00:15:12:23

  Elin Berlin, kommunikationsdirektör

  Det är i alla fall en riktig dröm. Det får man ändå säga att det är. Jag håller med. Om man nu skulle få komma hem till dig på bjudning eller så. I det Bergmarkska hushållet. Vad kan man tänka sig att man får smaka på då?

  00:15:13:01 - 00:15:33:05

  Klara Bergmark, verksamhetsområdeschef

  Det är ju allt fler personer som har väldigt mycket preferenser kring vad de inte äter och vad de äter och så vidare. Men det som går hem är ju fisksoppa. Det funkar nästan för alla. Det är en lågoddsare att du får fisksoppa när du kommer till mig på middag.

  00:15:33:05 - 00:15:50:19

  Elin Berlin, kommunikationsdirektör

  Gott, det är ju alltid gott och det är gott även på vintern och på sommaren, det passar på något sätt. Man kände sig sådär sydfransk och härlig tycker jag. Min sista fråga. Har du någon oväntad talang? Något som vi inte känner till om dig?

  00:15:50:21 - 00:16:18:07

  Klara Bergmark, verksamhetsområdeschef

  Jag brukar säga att jag är lite bra på mycket eller mellanbra på ett sätt. Jag har ju börjat yoga för några år sedan och jag har ju övat upp det här med huvudstående så är det är jag stolt över att jag kommer upp. Så nu är min utmaning att jag ska lära mig stå på händer.

  00:16:18:09 - 00:16:35:17

  Elin Berlin, kommunikationsdirektör

  Djupt imponerad. Jag är inte ens nära varken huvudstående eller händer. Men jag kämpar på med yogan. Och med de orden; tusen tack klara! Jätteroligt att ha dig här och hoppas ni tyckte att det var intressant att lyssna på, så hörs vi snart igen.

Är du intresserad av att jobba på Danderyds sjukhus? Kolla in våra lediga jobb.

Våra lediga jobb