Johanna Albert berättar för sjukvårdspersonal från Österrike om DS miljöarbete

Rätt plaster ger stora miljövinster och sänker koldioxidutsläppen

Hälso- och sjukvården använder stora plastvolymer, vilket genererar stora koldioxidutsläpp. Danderyds sjukhus har under flera år arbetat konsekvent med miljöarbetet och samlat in plastförkläden som blir nya förkläden samt använt miljövänliga burkar till riskavfall. Genom att köpa in miljövänliga kanylburkar sparas 10 ton koldioxidutsläpp och med cirkulära förkläden minskas koldioxidavtrycket med 66 procent. Sjukhuset besöktes nyligen av vårdpersonal från Österrike som ville veta mer om miljöarbetet.

I dagsläget står plastförkläden, plasthandskar och kanylburkar för merparten av plastinköpen på sjukhuset. Vårdförkläden är engångsartiklar som ofta är gjorda av fossilolja och förbränns efter användning, vilket ökar vårdens klimatpåverkan. Men under pandemin var skyddsförkläden, handskar och kanylburkar en bristvara eftersom många fabriker i Asien var nedstängda och behovet var så mycket större. Bristen på vårdmateriel gjorde att hygienskydden inte räckte till vid patientundersökningar och myndigheter lyfte att Sverige borde ha en egentillverkning av vårdkritiska materiel.

– Jag startade ett pilotprojekt 2020 där vi samlade in och återvann skyddsförkläden på sjukhuset. Det går åt stora mängder förkläden varje dag vid patientbesök. Våra cirkulära förkläden går till sortering, rening och nedsmältning för att sedan bli nyproducerade skyddsförkläden. Om sjukhuset använder cirkulära plastförkläden kan man gå från cirka 6 kg i CO2-utsläpp per kilo plastförkläden till cirka 1 kg CO2-utsläpp per kilo cirkulära förkläden. Om alla inom hälso- och sjukvården inför ett cirkulärt flöde av plastförkläden skulle det spara väldigt mycket koldioxidutsläpp. Vi skulle kunna minska vårt plastberoende och våra koldioxidutsläpp med 70 procent. Vi skulle få en bättre tillgång till miljövänliga förkläden, säger Johanna Albert, anestesi- och intensivvårdsläkare samt initiativtagare för pilotprojektet på Danderyds sjukhus.

Ju större kanylburkar desto större miljövinster
En tid efter att de cirkulära förkläden börjat återvinnas kontaktades sjukhuset av företag som tillverkar miljövänliga kanyl- och riskavfallsburkar. Biokompositburkarna är lika hård som vanlig plast men är gjorda av sågspån, tallolja och det lilla locket består av ny fossilolja (plast). De svenska träburkarna har också fått uppmärksamhet i flera länder utomlands. I västra Australien fick ett företag nyligen information om de svenska miljövänliga burkarna och de planerar att köpa ungefär 52 000 miljöburkar. Om företaget skulle beställa burkar i fossilplast skulle CO2-utsläppen bli 137 ton och med miljöburkar blir CO2-utsläppen endast 46 ton.
Om man använt fossilbaserade kanylburkar under perioden oktober 2022–april 2024 på sjukhuset så hade CO2-utsläppen blivit 14 685 kilo – men med miljöburkarna blev utsläppen endast 4 992 kilo.

– Vi har alltid använt kanylburkar av plast, men under 2023 ökade inköpen av kanylburkar i biokomposit rejält, som är en del i sjukhuset målarbete. Genom att konsekvent använda de miljövänliga burkarna på sjukhuset minskade CO2-utsläppen med cirka 16 procent. Vid användning av trelitersburkar halveras koldioxidutsläppen jämfört med traditionella plastburkar. Och byter man ut fyra trelitersburkar till 12-litersburkar i biokomposit minskar koldioxidutsläppen med mer än 75 procent. Ju större kanylburkar desto mindre koldioxidutsläpp – där gör biokompositburkarna en stor insats för miljön, berättar Jenny Lilliehöök, hållbarhetsansvarig på Danderyds sjukhus.


Johannas miljöföredrag till österrikarna Miljöinfo Christophe, Johanna, Jenny, Anna och Henrik Johanna A föredrar för österrikarna om miljö på DS
1. Sjukvårdspersonal från Österrike gästade sjukhuset för att lära sig mer om Danderyds sjukhus miljöarbete. 2. Vd Christophe Pedroletti hälsade alla 60 besökare välkomna. Till höger om Christophe: Anna Karlsson, Johanna Albert anestesi- och intensivvårdsläkare/projektledare, Jenny Lilliehöök hållbarhetsansvarig och Henrik Alfredsson. 3. Föredrag om hur sjukhuset minskat koldioxidutsläppen hölls för besökarna. Därefter fick de besöka vårdenheter där förkläden och kanylburkar används.
Statistik cirkuläraförkläden på DS
Förkläden återanvänds genom insamling i en särskild säck som skickas vidare till en fabrik som smälter ner och gör nya förkläden av plasten. Användningen av cirkulära förkläden minskar koldioxidutsläppen med 70 procent.
Kanylburkar i biokomposit reducerar koldioxidutsläppen
Kanylburkarna i biokomposit är gjorda av sågspån och tallolja. I Australien planerar ett sjukhus att köpa 52 000 svenska miljöburkar. Koldioxidutsläppen från plastburkar blir 137 ton. Med miljöburkarna blir utsläppen endast 46 ton.

Är du intresserad av att jobba på Danderyds sjukhus? Kolla in våra lediga jobb.

Våra lediga jobb