Helene Andersson gör sårbehandling på patient med kollegor

Svårläkta sår läker snabbare med hjälp av digitala lösningar

Kompetensen kring sårbehandling inom vården är relativt låg, men sedan hösten 2023 har ett initiativ tagits i Region Stockholm för att effektivisera och öka kunskapen runt sårbehandling. Med hjälp av fondmedel kan sår bedömas digitalt i öppenvården och i hemmet – något som spar tid, pengar och lidande för patienten. Genom sårfotografering kan experter på distans komma med behandlingsförslag för en snabbare läkning.

Sjuksköterskan Helene Andersson på infektionsmottagningen har forskat på sår- och resistenta bakterier och disputerade i ämnet 2012. Med gedigen kompetens har hon utbildat många medarbetare på Danderyds sjukhus i sårbehandling och varit med och skrivit det nationella vårdprogrammet för svårläkta sår. Hösten 2023 blev hon uppringd av en koordinator som ville ha med henne i ett projekt. Hon anslöt till en expertgrupp, som leds av Liljeholmens universitetsvårdcentral, inom ett projektområde som kallas ”telemedicin sår”. Helene arbetar just nu 20 procent av sin arbetstid med projektet.

Sår fotas med högupplöst kamera
Personal inom öppenvården och i hemsjukvården skall kunna fotografera sår med hjälp av en högupplöst kamera och skicka bilden direkt till ett expertteam på distans och skyndsamt kunna få hjälp med sårbedömning och ordinationer. Många äldre har svårt att ta sig till vården och genom projektet ska patienten slippa åka in till sjukhuset för att få experthjälp. När såren fotograferats och bilderna skickats genom ett identitetsäkert program som heter Dermicus, får expertgruppen ett mejl och de kan ge analys och behandlingsråd. Programmet kommer inom kort dessutom kunna ses genom Take Care, som är det journalsystem som används inom vården i Stockholm.
– Just sårbehandling ingår väldigt lite i sjuksköterskeutbildningen – oftast endast 1–1,5 dag under hela utbildningen och på läkarutbildningen kanske inte alls. Det gör att kompetensen generellt är relativt låg, vilket gör att patienterna utsätts för onödigt lidande och inte får rätt åtgärder i tid. Det kan innebära både ett psykiskt och ett fysiskt trauma för patienten att gå med ett sår under lång tid, därför behöver vi hjälpa patienten att läka sina sår så snabbt som möjligt. Vårt nya arbetssätt gör att patienterna får en snabb och korrekt behandling direkt. I stället för att patienten behöver ta sig till experten kommer experten snabbt till patienten. Efter bildanalysen ger experten behandlingsförslag och vården kan göras i hemmet eller på vårdcentralen. Personalen får snabb hjälp, patienten får rätt diagnos och behandling och slipper besöka sjukhuset, säger Helene Andersson, sjuksköterska, med. dr, och kursledare i sårbehandling på Danderyds sjukhus.

Ambulerande expertgrupp påskyndar sårbehandlingar
Tidigare har bara cancersår fotograferats med Dermicus-systemet, men numera används systemet även vid vanliga sår. Att slippa åka in på sjukhus spar mycket tid och pengar, men framför allt minskar det lidande för patienten. De som arbetat länge med svårläkta sår kan snabbt ge rätt slags behandling.
– En del i min utbildning på Danderyds sjukhus ” kompetensbevis för sårbehandling ” går ut på att öva på debridering, som är en del av processen att göra rent såret. Alla som håller på med sårbehandling behöver kunna utföra debridering, men det är något man­ måste lära sig och träna på för att kunna utföra allt korrekt. Ett sår som är smutsigt eller infekterat kan inte läka och därför är rengöring väldigt viktigt. Och att ta bort nekros, fibrin och bakterier som kapslat in sig (så kallad biofilm) är lika viktigt för läkningen. Vissa sår är svårbehandlade som exempelvis djupa trycksår, bensår, diabetiska fotsår och därför behövs en fördjupad kompetens i sårbehandling. Kritisk ischimi innebär att blod inte kommer ut i kärlen och i de fallen behövs en akutbedömning för att rädda patienten från amputation. Ibland finns ingen diagnos på såret vilket expertgruppen kan hjälpa till att säkerställa, så rätt behandling kan sättas in för att få såret att läka, säger Helene Andersson.
En grundläggande sårbehandlingsutbildning har även genomförts för all personal som handhar sår på Liljeholmens vårdcentral.

FAKTA
Samverkan mellan Liljeholmens universitetsvårdcentral, Familjeläkarnas SÄBO-läkargrupp, plattformen Dermicus, diabetesfotmottagningen, ME endokrinologi vid Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge och användandet av telemedicin sår förenklar sårbehandling i hemmet och på vårdcentralen. Arbetssättet kommer stärka kompetens och samverkan i den nära vården för svårläkta sår hos sköra äldre vid SÄBO (särskilt boende), vårdcentraler och hemsjukvård. 

Telemedicin inom sårvård deltog på Innovationsfondens dag
I september 2023 arrangerade Region Stockholm Innovationsfondens dag – ett tillfälle att få en inblick i framtidens hälso- och sjukvård, trafik och kultur i regionen. Vid det tillfället fanns projektet ”Telemedicin sår” med på Innovationsfondens dag genom projektledaren Hjalmar Olsson, som arbetar på Liljeholmensuniversitetsvårdcentral.

Projektet Telemedicin sårvård har hittills fått bidrag från innovationsfonden och omställningsfonden för att förbättra sårbehandlingar inom hälso- och sjukvården.

Är du intresserad av att jobba på Danderyds sjukhus? Kolla in våra lediga jobb.

Våra lediga jobb