Genrebild

Uppskattad dag för AT-läkare på Danderyds sjukhus

Den 29 maj arrangerades en dag med temat ”Att vara AT läkare på Danderyds sjukhus”. Cirka 100 AT-läkare som för närvarande gör sin AT hos oss träffades för föreläsning i aulan, grupparbeten inomhus eller utomhus i sommarvärmen samt gemensam lunch och fika.

Vid grupparbetena fick AT-läkare från olika placeringar och olika lång erfarenhet möjlighet att träffas och diskutera viktiga frågor utifrån givna teman.

Rickard Steijer är en av de AT-läkare som deltog under dagen. Han är även AT-rådsrepresentant.

- Det var kul att kunna samla hela AT-gruppen tillsammans för att utbyta erfarenheter och tankar mellan AT-läkare i olika faser av utbildningen. Jag tycker att det är viktigt att vi anstränger oss lite extra för att stärka lagkänslan i AT-gruppen på ett stort sjukhus där man lätt hamnar långt ifrån varandra. Som kringflackande yrkesgrupp riskerar vi annars att förlora en del av det kollegiala stödet sinsemellan, säger Rickard.

Louise Hagander är AT-chef och AT-studierektor på Danderyds sjukhus sedan januari 2024 och en av dem som tyckte det var viktigt att anordna denna heldag för våra AT-läkare.

Bild på Louise Hagander
Bild på Louise Hagander, AT-chef och AT-studierektor på Danderyds sjukhus.

-Under förmiddagens pratade vi om ”AT läkaren- en medarbetare som alla andra” och då låg fokus på medarbetarskap och regionens medarbetarpolicy. Vid grupparbetet pratade vi om vad man som AT-läkare kan bidra med i sitt medarbetarskap utifrån medarbetarpolicyns tre principer, berättar Louise.

Efter lunch bytte man fokus till ”Tillsammans mot DS Topprankat AT-sjukhus”, en vision som sjukhuset jobbar aktivt mot framåt.

- Vi gick igenom AT-läkarnas enkät om AT på Danderyds sjukhus från april 2024 och lyfte vad som fungerar bra och vad som kan göras bättre. Detta kopplades även till AT-ledningens handlingsplan som tog fram efter den AT-eftermiddag vi hade i januari med liknande diskussioner. Under grupparbetet diskuterades hur handlingsplanen kan utvecklas och AT-läkarna kunde ge inspel på våra aktiviteter. Jag upplever att det var en givande dag och fick som AT-chef mycket matnyttig information från alla våra fantastiska AT-läkare, säger Louise.

Rickard tror att det bästa förbättringsarbetet sker organiskt när man delar upplevelser och erfarenheter, vilket han tycker möjliggjordes på AT-dagen.

- När man får tid och utrymme att prata kommer det fram många bra tankar och idéer. AT-läkarna är ofta i början av sitt arbetsliv och kan därför vara osäkra på i vilken grad det går att påverka sin arbetsmiljö. Vid dagar som denna märks det att arbetsgivaren värdesätter ens feedback och att det finns möjlighet att påverka arbetsmiljön. Detta leder till en positiv kedjereaktion där man både kräver mer och också själv tar mer ansvar för sin och andras arbetsmiljö, avslutar Rickard.

Är du intresserad av att jobba på Danderyds sjukhus? Kolla in våra lediga jobb.

Våra lediga jobb