Bild på kliniska farmaceuten Katrina Dee

Vi är en självklar del av vårdteamet

- Vi är en självklar del av vårdteamet och har ett stimulerande och betydelsefullt arbete där vi kan göra skillnad för både patienter och kollegor inom vården, säger Katrina Dee, leg. apotekare och klinisk farmaceut på Kirurgi- och urologkliniken sedan 2017.

– Som klinisk farmaceut på Kirurgi- och urologkliniken välkomnas du till ett kompetent team som arbetar nära varandra. Farmaceutenheten har en väletablerad organisation som har funnits länge inom detta verksamhetsområde. Vi är en självklar del av vårdteamet och har ett stimulerande och betydelsefullt arbete där vi kan göra skillnad för både patienter och kollegor inom vården.

Varför valde du klinisk farmaci?

– Att utöva klinisk farmaci på ett akutsjukhus med nära kontakt med olika kliniker är både stimulerande och utvecklande. Man har möjlighet att kunna följa patienten från start till slut.

Klinisk farmaci faller sig naturligt inom den opererande verksamheten då det inte alltid finns tillräckligt mycket tid för opererande läkare på kliniken att hinna utföra läkemedelsgenomgångar. Vi har ett bra samarbete med läkarna på kliniken.

– Utveckling för mig innebär att man får möjlighet att kompetensutveckla och testa nya arbetssätt. I och med att vi roterar på flera olika vårdavdelningar och mottagningar samt får möjlighet att hålla utbildningar och samverka i olika forum så är utvecklingsmöjligheterna goda. 

Teamarbetet är stöttande och roligt

– Arbetet är flexibelt med flera varierande arbetsuppgifter. I och med att vi arbetar tätt ihop så känner man alltid att man får stöd i sitt arbete. Vi brinner för farmaci och har även roligt ihop! Det känns bra att kunna hjälpa till med att förebygga läkemedelsrelaterade problem på avdelningarna.

Något som jag uppskattar extra mycket med mitt arbete är det goda samarbetet vi har med all sjukvårdspersonal på vårdavdelningar och mottagningar. I ett interprofessionellt team med läkare och sjuksköterskor så kan vi alla verka för att patientsäkerheten upprätthålls och sker i goda, trygga händer.

Är du intresserad av att jobba på Danderyds sjukhus? Kolla in våra lediga jobb.

Våra lediga jobb