Kvinnosjukvård och förlossning

Kliniken har en stor akutmottagning. Dessutom finns en mottagning för allmänna gynekologiska besvär. Gynekologisektionen har en speciell profilering mot benigna gynekologiska sjukdomar. Endoskopisk kirurgi, vulvasjukdomar och bäckenbottenkirurgi inklusive urogynekologi samt behandling av sjukdomar eller skador i bäckenbotten och vulva.Förlossningen tar emot både normala och mer komplicerade förlossningarInom förlossningsverksamheten erbjuds även vårdkedjor för homosexuella föräldrar, förlossningsrädda, överviktiga mammor, unga föräldrar, gravida diabetiker samt specialistvård för mammor som behöver extra övervakning under graviditeten.