Generellt besöksförbud

För att minska risken för smittspridning av covid-19 för Danderyds sjukhus patienter och medarbetare införs ett generellt besöksförbud. Undantag kan göras i särskilda fall.
Mer Info

Specialistmödravård

Vi tar emot dig som behöver extra övervakning under din graviditet. Vid besök: Anmäl dig i kassan på gynakuten, och gå sen gå vidare in till Specialistmödravården.

Om mottagningen

Till specialistmödravården blir du remitterad av din barnmorskemottagning om du behöver extra övervakning under din graviditet.

Vid besök: Anmäl dig i kassan på gynakuten, och gå sen gå vidare in till Specialistmödravården.

Ibland händer saker under graviditeten som gör att vi måste hålla den blivande mamman under extra uppsikt.

Diabetes

Om du har dibetes typ 1 går du hela din graviditet hos oss, hör av dig i god tid för inskrivning. 

Elektronisk kontakt - Använd 1177 Vårdguidens e-tjänster

Vi har som regel att inte diskutera patientärenden via e-post, då vi inte kan garantera skyddet av personuppgifter. Vill du kontakta din vårdgivare elektroniskt ber vi dig använda 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Inför en igångsättning behöver du energi, så se till att äta en bra frukost innan du kommer. Ta med ert bagage hit till sjukhuset, men lämna det i bilen eller lås in det hos oss. Under förmiddagen kommer du/ni att kunna röra dig/er fritt, och du/ni får ett eget rum efter lunch.

Så här går det till

Kl 08:00 kommer en barnmorska att registrera barnets hjärtljud under 20-30 minuter, förbereda för din igångsättning och skriva in er på mottagningen.

När förberedelserna är klara, blir du undersökt och mognadsgraden av livmodertappen bedöms. Du får därefter lämpligt läkemedel för igångsättning, oftast en lösning som du får svälja.

Ni får sedan gå på permission/promenad/lunch och återkomma kl 12:30. Då får ni ett eget rum hos oss och din barnmorska registrerar barnets hjärtljud igen och därefter ges dos 2 av läkemedlet.

Under eftermiddagen så får du/ni komma till avdelningen där du/ni blir omhändertagna tills värkarna sätter igång. Hjärtljudsregistrering och läkemedel kommer att upprepas med 4 timmars mellanrum (upp till fem gånger) för att ”smyga igång” värkarbetet så naturligt som möjligt. Det kan ta 1-2 dygn. När värkarna är igång får du/ni komma till förlossningen.

I största möjliga mån försöker vi ordna så att ev partner/närstående får stanna kvar över natten, men på sommaren har vi högt tryck och det kan bli aktuellt att partnern framåt kvällen går hem för att bli uppringd så fort det är dags att komma till förlossningen.