Färdtjänst och sjukresor

Färdtjänst för dig som har funktionshinder går att få från alla destinationer inom Stockholms län till Danderyds sjukhus.

Färdtjänst

För dig som på grund av funktionshinder inte kan använda den allmänna kollektivtrafiken för att komma till sjukhuset, finns färdtjänst. Färdtjänstresor görs med taxibilar eller med större och mer anpassade färdtjänstbussar från alla destinationer inom Stockholms län.

Resorna samplaneras, vilket innebär att flera färdtjänstkunder får åka tillsammans.

Sjukresor

Vid vissa medicinska tillstånd och behov har du som patient rätt till betald transport mellan hemmet och din vårdgivare, så kallad sjukresa. Ett beslut som tas av din vårdgivare.