Parkering

Vid Danderyds sjukhus finns flera parkeringsplatser för patienter och närstående. De är avgiftsbelagda och betalning görs med betalkort, app, sms eller talsvar.

Vid Danderyds sjukhus finns flera parkeringsplatser för dig som färdas hit med bil. Flest platser finns på parkeringen som ligger i anslutning till huvudingången. Men det finns också ett flertal parkeringar vid bussterminalen samt norr om sjukhuset. På vår karta kan du se var parkeringarna ligger.

Det kan vara svårt att hitta parkering vid sjukhuset. Kom därför gärna, om möjligt, i god tid om du har ett inplanerat vårdbesök. 

Parkeringsavgifter och betalsätt

Parkeringarna är avgiftsbelagda alla dagar i veckan.

  • 30 kr/h dygnet runt

Betalning sker med betalkort, app, SMS eller talsvar. På www.parkster.se finns tydliga instruktioner för hur man hanterar de olika digitala metoderna för betalning. Obeservera att bedrägeriförsök med uppmaning att betala via Swish har förekommit och denna betalningsmetod är alltså inte gällande.

I en automat, som också är särskilt tillgänglighetsanpassad, är det möjligt att betala med mynt. Denna automat finns vid handikapplatserna utanför huvudentrén. 

Vi ber er vara uppmärksamma på er omgivning då ett antal personer blivit bestulna i närheten av parkeringsautomaterna. Lämna inte heller värdesaker i bilen. Om du drabbas var vänlig ring sjukhusests växel för vidarekoppling till vakterna, tel. 08-123 550 00.

Handikapplatser

Det finns också handikapparkering. Skyltar visar tydligt vilka platser som är för handikappade.

Laddstolpar för elbilar

Fyra laddstolpar för elbilar finns vid angivna parkeringsrutor på huvudentréns parkeringsplats. Instruktioner om laddning via app eller qr-kod finns vid laddstolpen. Taxa 30 kronor/timma. Zonkod 371221.