Kontakta Danderyds sjukhus

Vad eller vem söker du? Vi hjälper dig att komma i kontakt med rätt person.

Akutmottagningen

För information om vad du ska göra i akuta fall och vart du ska vända dig, ring 1177, alternativt besök 1177.se. Därefter: åk till akutmottagningen. För ambulans ring 112.

Mottagningar och avdelningar

Telefonväxel

Sjukhusets telefonväxel hjälper dig att komma i kontakt med rätt avdelning, mottagning eller person. Ring 08-123 550 00.

Mest efterfrågade nummer i vår växel:

Akutmottagning gynekologi 08-123 556 40
Danderyds förlossning 08-123 558 31
BB-Stockholm 08-123 578 88
Ortopedmottagning 08-123 569 12
Hudmottagning 08-123 569 92
Kirurgmottagning 08-123 550 22

Synpunkter på vården

Lämna synpunkter eller klagomål

Du kan lämna synpunkter eller klagomål om du inte är nöjd med den vård du har fått eller tycker att det har skett något felaktigt. Dina synpunkter kan exempelvis gälla behandling, bemötande, tillgänglighet eller kommunikationen med vården. Du kan också komma med förslag på hur vården kan bli bättre eller lämna positiva omdömen.

Om du vill lämna synpunkter och klagomål som ombud åt någon annan så måste du bifoga en fullmakt.

Det finns flera sätt att lämna synpunkter eller klagomål på vården:

 1. Kontakta den enhet där du fick vård eller behandling via 1177
  • Gå till 1177.se Danderyds Sjukhus AB - 1177
  • Logga in
  • Sök fram enheten
  • Under enhetens e-tjänster hittar du ”Lämna synpunkter och klagomål hos din vårdgivare”
  • Fyll i formuläret
  • Du får som regel svar i din inkorg på 1177.se inom fyra veckor
 2. Det går även att lämna synpunkter via Patientnämnden, telefonnummer 08-123 467 00, Synpunkter och klagomål på vården - Region Stockholm.
 3. Vissa händelser kan du anmäla direkt till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, länk till IVO.se

Du kan också ringa eller skicka brev. Du kan vända dig direkt till vårdenhetens chef via växeln. Brev skickas till följande adress:

Danderyds Sjukhus
Registrator
182 88 Stockholm

När du har skickat din skrivelse till Danderyds sjukhus så kommer den berörda vårdenheten att utreda ärendet och ett svar kommer att skickas till dig. I normalfallet skickas ett svar inom cirka 4 veckor. Om du skickar brev så behöver du uppge namn, personnummer, adress- och telefonuppgifter i din skrivelse.

Det är går att lämna synpunkter och klagomål anonymt, men då är det inte möjligt att få återkoppling. Här kan du lämna synpunkter och klagomål anonymt via 1177.

Patientvägledare

Du kan vända dig till patientvägledaren för att få råd och vägledning angående dina synpunkter. Om du önskar framföra synpunkter på vården via patientvägledaren rekommenderas att du inkommer med dina synpunkter via 1177.se. Du kan även skicka ett brev till adressen nedan.

Kontaktuppgifter till patientvägledaren:

Danderyds sjukhus på 1177.se

Danderyds Sjukhus
Registrator
182 88 Stockholm

Gäller dina synpunkter vård du fått av en annan vårdgivare/annat sjukhus är det istället dem du ska höra av dig till.

Övriga kontaktuppgifter

Läkemedelsförsäkring

Den som anser sig ha blivit skadad av ett läkemedel har rätt att vända sig till 
Svenska Läkemedelsförsäkringen för att få sin sak prövad. Telefon: 08-462 37 00.

Landstingens ömsesidiga försäkringsbolag (LÖF)

Om du drabbas av skada inom offentlig vård kan du i vissa fall ha rätt till ekonomisk ersättning enligt patientskadelagen. Du anmäler skadan till Patientförsäkringen LÖF (Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag). Du kan också ringa kundtjänst på LÖF, telefon: 08-551 010 00.

Kuratorer

På Danderyds sjukhus är alla kuratorer klinikanslutna och finns inom sjukhusets alla specialiteter. En eller flera kuratorer kan vara knutna till den klinik där du är patient. 

Kuratorns kompetens omfattar

 • Psykosocial problematik - Synliggöra hur fysiska, psykiska och sociala faktorer samverkar och påverkar hälsa och livssituation.
 • Samtalsbehandling - Klargörande, motiverande och/eller bearbetande samtal under kortare eller längre tid som hjälp för att orka med en svår situation och få stöd i att klara använda sina egna resurser.
 • Krisbehandling - Stöd och möjlighet till bearbetning av akuta kriser och sorgereaktioner för patient och/eller anhörig.
 • Anhörigstöd - Ge närstående psykosocialt och praktiskt stöd.
 • Sociala frågor - Vägledning och information om social lagstiftning, socialförsäkring och samhällets övriga resurser. Samordnande mellan sjukhuset, andra vårdgivare och myndigheter.

Kurator Hjärtmedicin 
Kurator Internmedicin, Infektion och njurmedicin
Kurator Kirurgi och urologi 
Kurator Kvinnokliniken
Kurator Neurologi 

Faktura patient

Frågor om fakturan 
Om du har frågor kring din faktura så ska du vända dig till den mottagning eller vårdavdelning som fakturan berör. Tänk på att du även kan få kontakt via mottagningens sida på 1177.

Det kan gälla till exempel allmänna fakturafrågor eller om du har fått en faktura vid avbokat eller uteblivet besök.

Frågor om avgift, förfallodag, betalningspåminnelser, e-frikort eller felinbetalningar 
Kontakta patientadministrationen vid Danderyds sjukhus på 08-123 568 88 (telefontid måndag – fredag kl. 9.00-10.00) eller via e-post: patientadministration.ds@regionstockholm.se.

Bestrida
Om du önskar bestrida en faktura ska du skicka en kopia av fakturan tillsammans med en skrivelse om varför du bestrider den till verksamhetschefen på respektive klinik. Glöm inte att ange dina kontaktuppgifter i ditt brev.

Generella avgiftsfrågor
Läs om patientavgifter i Stockholms län på 1177. 

Faktura leverantör

Information om hur du som leverantör ska fakturera
Enligt en ny lag om elektroniska fakturor som gäller från 1 april 2019 ska alla leverantörer till offentlig sektor skicka e-faktura. Som e-faktura räknas till exempel fakturor i Svefakturaformat och Peppol-format. PDF är inte en e-faktura. För mer information hänvisar vi till Region Stockholm och DIGG, Myndigheten för digital förvaltning.
Fakturera Region Stockholm, regionstockholm.se
Information om e-faktura och Peppol, digg.se 

Faktura till oss ska ställas till
Danderyds Sjukhus AB, Redovisningsenheten,182 88 STOCKHOLM
Referens: beställarens femsiffriga kostnadsställe. Namn kan eventuellt anges på annat ställe.

Skicka e- faktura
E-fakturor skickas via Peppol-nätverket: Peppol-ID 0088:7381036454474. Elektronisk adress: GLN 7381036454474.
Vi tar även emot e-fakturor via VAN-operatör TietoEvry (Operatörsid 6430037520006).

När du som leverantörer inte har möjlighet att skicka e-faktura
Region Stockholm erbjuder en fakturaportal för leverantörer utan möjlighet att skicka e-faktura.
Fakturaportal

Registrator

Registratorns uppgift är att diarieföra/registrera allmänna handlingar i vårt gemensamma diarieföringssystem.

Kontakt

registrator.ds@regionstockholm.se. Danderyds Sjukhus, Registrator, 182 88 Stockholm. Du kan även ringa växeln på tel. 08-123 550 00.

Följ oss i sociala medier

I våra sociala medier-kanaler visar vi upp vårt arbete på olika sätt. Vill du tipsa oss om en nyhet eller något intressant som vi borde lyfta så tipsa oss gärna på kommunikationsavdelningen.ds@regionstockholm.se

Sjukhusövergripande sociala kanaler

Facebook
LinkedIn
Instagram
Twitter

Verksamhetsspecifika instagramkonton

@akutendanderyd
@medicin_danderyd
@rontgen_danderyd
@hjarnskaderehab
@logopedkliniken
@danderyd_aneiva
@danderydsforlossningbb
@smartrehab_danderyd
@danderyd_kirurgiurologi
@sjukhusfotograferna
@clinicumdanderyds
@hjart.fys_danderyd