Kontakta Danderyds sjukhus

Vad eller vem söker du? Vi hjälper dig att komma i kontakt med rätt person.

Akutmottagningen

För information om vad du ska göra i akuta fall och vart du ska vända dig, ring 1177, alternativt besök 1177.se. Därefter: åk till akutmottagningen. För ambulans ring 112.

Mottagningar och avdelningar

Telefonväxel

Sjukhusets telefonväxel hjälper dig att komma i kontakt med rätt avdelning, mottagning eller person. Ring 08-123 550 00.

Mest efterfrågade nummer i vår växel:

Akutmottagning gynekologi 08-123 556 40
Danderyds förlossning 08-123 558 31
BB-Stockholm 08-123 578 88
Ortopedmottagning 08-123 569 12
Hudmottagning 08-123 569 92
Kirurgmottagning 08-123 550 22

Fullmakt

Om du behöver anmäla något som rör en annan person och önskar få ta del av handlingar, föra dennes talan samt läsa och lämna synpunkter så behöver du en fullmakt från den personen som ärendet berör. En sådan fullmakt kan skickas till Danderyds sjukhus tillsammans med skrivelsen.
Ladda ner blankett för fullmakt.

Synpunkter på vården

Om du önskar framföra synpunkter på vården rekommenderas att du inkommer med dina synpunkter via 1177 e-tjänster. Välj verksamhetsområde eller vårdenhet från listan nedan:

Du kan också ringa eller skicka brev. Du kan vända dig direkt till vårdenhetens chef via växeln. Brev skickas till följande adress:

Danderyds Sjukhus
Registrator
182 88 Stockholm

När du har skickat din skrivelse till Danderyds sjukhus så kommer den berörda vårdenheten att utreda ärendet och ett svar kommer att skickas till dig. I normalfallet skickas ett svar inom cirka 1 månad. Om du skickar brev så behöver du uppge namn, personnummer, adress- och telefonuppgifter i din skrivelse. 

Det går även bra att inkomma med anonyma synpunkter, dina synpunkter kommer då skickas till vårdenheten för kännedom.

Patientvägledare

Du kan vända dig till patientvägledaren för att få råd och vägledning angående dina synpunkter. Om du önskar framföra synpunkter på vården via patientvägledaren rekommenderas att du inkommer med dina synpunkter via 1177.se. Du kan även skicka ett brev till adressen nedan.

Kontaktuppgifter till patientvägledaren:

Logga in på 1177.se

Danderyds Sjukhus
Registrator
182 88 Stockholm

Gäller dina synpunkter vård du fått av en annan vårdgivare/annat sjukhus är det istället dem du ska höra av dig till.

Övriga kontaktuppgifter

Läkemedelsförsäkring

Den som anser sig ha blivit skadad av ett läkemedel har rätt att vända sig till 
Svenska Läkemedelsförsäkringen för att få sin sak prövad. Telefon: 08-462 37 00.

Patientnämnden i Region Stockholm

Du kan vända dig per telefon eller skriftligen till Patientnämndens förvaltning som är en opartisk fristående instans inom Region Stockholm. Patientnämnden kommer då att samordna ditt ärende med Danderyds sjukhus. Telefon: 08-690 67 00.

Landstingens ömsesidiga försäkringsbolag (LÖF)

Om du drabbas av skada inom offentlig vård kan du i vissa fall ha rätt till ekonomisk ersättning enligt patientskadelagen. Du anmäler skadan till Patientförsäkringen LÖF (Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag). Du kan också ringa kundtjänst på LÖF, telefon: 08-551 010 00.

Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO)

Om du inte är nöjd med svaret som du har fått från Danderyds sjukhus och du anser att du fått fel diagnos, vård eller behandling så kan du vända dig till IVO med en anmälan. Från och med 1 januari 2018 har IVO bara skyldighet att utreda händelser som inneburit att en patient har fått en bestående skada, ett väsentligt ökat behov av vård eller avlidit.

Kuratorer

På Danderyds sjukhus är alla kuratorer klinikanslutna och finns inom sjukhusets alla specialiteter. En eller flera kuratorer kan vara knutna till den klinik där du är patient. 

Kuratorns kompetens omfattar

  • Psykosocial problematik - Synliggöra hur fysiska, psykiska och sociala faktorer samverkar och påverkar hälsa och livssituation.
  • Samtalsbehandling - Klargörande, motiverande och/eller bearbetande samtal under kortare eller längre tid som hjälp för att orka med en svår situation och få stöd i att klara använda sina egna resurser.
  • Krisbehandling - Stöd och möjlighet till bearbetning av akuta kriser och sorgereaktioner för patient och/eller anhörig.
  • Anhörigstöd - Ge närstående psykosocialt och praktiskt stöd.
  • Sociala frågor - Vägledning och information om social lagstiftning, socialförsäkring och samhällets övriga resurser. Samordnande mellan sjukhuset, andra vårdgivare och myndigheter.

Kurator Hjärtmedicin 
Kurator Internmedicin, Infektion och njurmedicin
Kurator Kirurgi och urologi 
Kurator Kvinnokliniken
Kurator Neurologi 

Faktura patient

Frågor om fakturan 
Om du har frågor kring din faktura så ska du vända dig till den mottagning eller vårdavdelning som fakturan berör. Tänk på att du även kan få kontakt via mottagningens sida på 1177.

Det kan gälla till exempel allmänna fakturafrågor eller om du har fått en faktura vid avbokat eller uteblivet besök.

Frågor om avgift, förfallodag, betalningspåminnelser, e-frikort eller felinbetalningar 
Kontakta patientadministrationen vid Danderyds sjukhus på 08-123 568 88 (telefontid måndag – fredag kl. 9.00-10.00) eller via e-post: patientadministration.ds@regionstockholm.se.

Bestrida
Om du önskar bestrida en faktura ska du skicka en kopia av fakturan tillsammans med en skrivelse om varför du bestrider den till verksamhetschefen på respektive klinik. Glöm inte att ange dina kontaktuppgifter i ditt brev.

Generella avgiftsfrågor
Läs om patientavgifter i Stockholms län på 1177. 

Faktura leverantör

Information om hur du som leverantör ska fakturera
Enligt en ny lag om elektroniska fakturor som gäller från 1 april 2019 ska alla leverantörer till offentlig sektor skicka e-faktura. Som e-faktura räknas till exempel fakturor i Svefakturaformat och Peppol-format. PDF är inte en e-faktura. För mer information hänvisar vi till Region Stockholm och DIGG, Myndigheten för digital förvaltning.
Fakturera Region Stockholm, regionstockholm.se
Information om e-faktura och Peppol, digg.se 

Faktura till oss ska ställas till
Danderyds Sjukhus AB, Redovisningsenheten,182 88 STOCKHOLM
Referens: beställarens femsiffriga kostnadsställe. Namn kan eventuellt anges på annat ställe.

Skicka e- faktura
E-fakturor skickas via Peppol-nätverket: Peppol-ID 0088:7381036454474. Elektronisk adress: GLN 7381036454474.
Vi tar även emot e-fakturor via VAN-operatör TietoEvry (Operatörsid 6430037520006).

När du som leverantörer inte har möjlighet att skicka e-faktura
Region Stockholm erbjuder en fakturaportal för leverantörer utan möjlighet att skicka e-faktura.
Fakturaportal

Allmänna handlingar

Vad räknas som allmän handling?

En allmän handling ska antingen vara inkommen till eller upprättad hos myndigheten. Handlingar som inte är färdiga är inte allmänna, till exempel utkast och arbetsmaterial.

En handling behöver inte vara i pappersform, den kan även vara ett e-postmeddelande, en ljudupptagning, material på CD-skiva eller liknande.

Vem som får läsa

Rätten att ta del av allmänna handlingar gäller oavsett om du är svensk eller utländsk medborgare. Du kan vara anonym och du behöver inte tala om vad du ska använda handlingarna till.

Sekretess

I vissa fall kan handlingar vara belagda med sekretess. Det innebär att du inte har rätt att ta del av dem. Det kan till exempel vara sådana handlingar som innehåller känsliga personuppgifter eller rör säkerhetsfrågor. Blir du nekad en sådan handling kan du begära att få ett skriftligt avslagsbeslut som du kan överklaga.

Ta del av allmänna handlingar

En myndighet kan välja om kopian ska lämnas ut på papper eller digitalt. En digital handling behöver inte lämnas ut i annan form än utskrift. När det är lämpligt och praktiskt ska en myndighet lämna ut digitala handlingar i digital form.

Papperskopia

En avgift tas ut om beställningen omfattar tio sidor eller mer. Avgiften är 50 kronor för den tionde sidan och två kronor för varje sida därutöver. Rekommendationsavgift kan tillkomma.

På plats

Det går även bra att komma till sjukhuset och se handlingen på plats. Det är kostnadsfritt.

Kontakt

Kontakta registratorsfunktionen, registrator.ds@regionstockholm.se för hjälp med din begäran. För ytterligare info går det även bra att kontakta Catharina Kejbert Axelsson, tel 08-123 552 68.

Registrator

Registratorns uppgift är att diarieföra/registrera allmänna handlingar i vårt gemensamma diarieföringssystem.

Kontakt

registrator.ds@regionstockholm.se. Danderyds Sjukhus, Registrator, 182 88 Stockholm. Du kan även ringa växeln på tel. 08-123 550 00.

Följ oss i sociala medier

I våra sociala medier-kanaler visar vi upp vårt arbete på olika sätt. Vill du tipsa oss om en nyhet eller något intressant som vi borde lyfta så tipsa oss gärna på kommunikationsavdelningen.ds@regionstockholm.se

Sjukhusövergripande sociala kanaler

Facebook
LinkedIn
Instagram
Twitter

Verksamhetsspecifika instagramkonton

@akutendanderyd
@medicin_danderyd
@rontgen_danderyd
@hjarnskaderehab
@logopedkliniken
@danderyd_aneiva
@danderydsforlossningbb
@smartrehab_danderyd
@danderyd_kirurgiurologi
@sjukhusfotograferna
@clinicumdanderyds
@hjart.fys_danderyd