Kontakta Danderyds sjukhus

Vad eller vem söker du? Vi hjälper dig att komma i kontakt med rätt person.

Akutmottagningen

För information om vad du ska göra i akuta fall och vart du ska vända dig, ring 1177, alternativt besök 1177.se. Därefter: åk till akutmottagningen. För ambulans ring 112.

Mottagningar och avdelningar

Telefonväxel

Sjukhusets telefonväxel hjälper dig att komma i kontakt med rätt avdelning, mottagning eller person. Ring 08-123 550 00.

Mest efterfrågade nummer i vår växel:

Akutmottagning gynekologi 08-123 556 40
Danderyds förlossning 08-123 558 31
BB-Stockholm 08-123 578 88
Ortopedmottagning 08-123 569 12
Hudmottagning 08-123 569 92
Kirurgmottagning 08-123 550 22

Bokning och ombokning av tid

Bokning och avbokning av tider måste göras direkt till respektive mottagning. Du finner alla våra mottagningar här.

Fakturor och högkostnadskort

Information och frågor om fakturor och högkostnadskort besvaras av patientkontoret på sjukhuset.

Fullmakt

Om du behöver anmäla något som rör en annan person och önskar få ta del av handlingar, föra dennes talan samt läsa och lämna synpunkter så behöver du en fullmakt från den personen som ärendet berör. En sådan fullmakt kan skickas till Danderyds sjukhus tillsammans med skrivelsen.
Ladda ner blankett för fullmakt.

Journalkopia

Du har som regel rätt att ta del av och beställa en kopia av din egen journal. Läs mer om hur du beställer en journalkopia.

Upphittat

Borttappade saker som upphittats sparas i 3 månader hos informationsdisken. Värdesaker skickas en gång i veckan till polisen.

Följ oss i sociala medier

I våra sociala medier-kanaler visar vi upp vårt arbete på olika sätt. Vill du tipsa oss om en nyhet eller något intressant som vi borde lyfta så tipsa oss gärna på kommunikationsenheten.ds@regionstockholm.se

Sjukhusövergripande sociala kanaler

Facebook
LinkedIn
Instagram
Twitter

Verksamhetsspecifika instagramkonton

@akutendanderyd
@medicin_danderyd
@rontgen_danderyd
@hjarnskaderehab
@logopedkliniken
@danderyd_aneiva
@danderydsforlossningbb
@smartrehab_danderyd
@danderyd_kirurgiurologi
@sjukhusfotograferna
@clinicumdanderyds
@hjart.fys_danderyd

Kuratorer

På Danderyds sjukhus är alla kuratorer klinikanslutna och finns inom sjukhusets alla specialiteter. En eller flera kuratorer kan vara knutna till den klinik där du går. Nedan finns kontaktuppgifter till dem.

Kuratorns kompetens omfattar

  • Psykosocial problematik - Synliggöra hur fysiska, psykiska och sociala faktorer samverkar och påverkar hälsa och livssituation.
  • Samtalsbehandling - Klargörande, motiverande och/eller bearbetande samtal under kortare eller längre tid som hjälp för att orka med en svår situation och få stöd i att klara använda sina egna resurser.
  • Krisbehandling - Stöd och möjlighet till bearbetning av akuta kriser och sorgereaktioner för patient och/eller anhörig.
  • Anhörigstöd - Ge närstående psykosocialt och praktiskt stöd.
  • Sociala frågor - Vägledning och information om social lagstiftning, socialförsäkring och samhällets övriga resurser. Samordnande mellan sjukhuset, andra vårdgivare och myndigheter.

Kuratorer Hjärtmedicin

Ann-Sofi Rönnqvist Rylander, tel. 08-123 572 77, ann-sofi.ronnqvist-rylander@regionstockholm.se 
Mia Netzén, tel. 08-123 572 25, maria.netzen@regionstockholm.se
Robin Maddock, tel. 08-123 556 18, robin.maddock@regionstockholm.se

Kuratorer Internmedicin och Infektion

Marie Salin, tel. 08-123 555 26, marie.salin@regionstockholm.se

Kurator Kirurgi och urologi

Juliana Nystedt, tel. 08-123 551 74, juliana.nystedt@regionstockholm.se

Kurator Neurologkliniken

Katarina Gustavsson, 08-123 55176, katarina.gustavsson@regionstockholm.se

Kuratorer Njurkliniken

Elias Starborg, tel. 08-123 552 85, elias.starborg@regionstockholm.se
Katja Bouvin, tel. 08-123 582 12, katja.bouvin@regionstockholm.se

Registrator

Registratorns uppgift är att diarieföra/registrera allmänna handlingar i vårt gemensamma diarieföringssystem.

Kontakt

Eva Fagrell, tel. 08-123 587 52 eller registrator.ds@regionstockholm.se
Danderyds Sjukhus Registrator 182 88 Stockholm. Du kan även ringa växeln på tel. 08-123 550 00.

Synpunkter på vården

Om du önskar framföra synpunkter på vården rekommenderas att du inkommer med dina synpunkter via 1177 e-tjänster. Välj verksamhetsområde eller vårdenhet från listan nedan:

Du kan också ringa eller skicka brev. Du kan vända dig direkt till vårdenhetens chef via växeln. Brev skickas till följande adress:

Danderyds Sjukhus
Registrator
182 88 Stockholm

När du har skickat din skrivelse till Danderyds sjukhus så kommer den berörda vårdenheten att utreda ärendet och ett svar kommer att skickas till dig. I normalfallet skickas ett svar inom ca 1 månad. Om du skickar brev så behöver du uppge namn, personnummer, adress- och telefonuppgifter i din skrivelse. 

Det går även bra att inkomma med anonyma synpunkter, dina synpunkter kommer då skickas till vårdenheten för kännedom.

Patientvägledare

Patientvägledaren kan du vända dig till för att få råd och vägledning angående dina synpunkter.

Om du önskar framföra synpunkter på vården via patientvägledaren rekommenderas att du inkommer med dina synpunkter via 1177.se. Du kan även skicka ett brev till adressen nedan.

Kontaktuppgifter till patientvägledaren:

Logga in på 1177.se

Danderyds Sjukhus
Registrator
182 88 Stockholm

Telefon: 08-123 562 55

Gäller dina synpunkter vård du fått av en annan vårdgivare/annat sjukhus är det istället dem du ska höra av dig till.

Förlorade tillhörigheter

Om du förlorat tillhörigheter på Danderyds sjukhus ska kontakt tas med informationsdisken vid huvudentrén via telefon 08-123 550 00.

Fakturor, läkemedelsförsäkring och vårdgaranti

Fakturafrågor

Mer utförlig information finns hos patientadministrationen

Läkemedelsförsäkring

Den som anser sig ha blivit skadad av ett läkemedel har rätt att vända sig till Läkemedelsförsäkringen för att få sin sak prövad. Om försäkringsgivarens utredning konstaterar godkänd läkemedelsskada kan anmälaren få ersättning.
Läkemedelsförsäkringen, telefon: 08-462 37 00.

Vårdgaranti

Vårdgarantin är till för att du som bor i Stockholms län inom rimlig tid ska få kontakt med vården och få den vård du behöver. Vårdgarantin gäller planerad vård och innebär att du kan byta vårdgivare om din nuvarande vårdgivare inte kan erbjuda besök och behandling inom en viss tid. Telefon: 08-123 134 00. Mer information om vårdgaranti

Övriga kontaktuppgifter

Patientnämnden i Region Stockholm

Du kan även vända dig per telefon eller skriftligen till Patientnämndens förvaltning som är en opartisk fristående instans inom Region Stockholm. Patientnämnden kommer då att samordna ditt ärende med Danderyds sjukhus. Telefon: 08-690 67 00.

Landstingens ömsesidiga försäkringsbolag (LÖF)

Om du drabbas av skada inom offentlig vård kan du i vissa fall ha rätt till ekonomisk ersättning enligt patientskadelagen. Du anmäler skadan till Patientförsäkringen LÖF (Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag). Du kan också ringa kundtjänst på LÖF, telefon: 08-551 010 00.

Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO)

Om du inte är nöjd med svaret som du har fått från Danderyds sjukhus och du anser att du fått fel diagnos, vård eller behandling så kan du vända dig till IVO med en anmälan. Från och med 1 januari 2018 har IVO bara skyldighet att utreda händelser som inneburit att en patient har fått en bestående skada, ett väsentligt ökat behov av vård eller avlidit. Telefon: 010-788 50 00.

1177 Vårdguiden

Svarar på allmänna frågor kring hälso- och sjukvården samt tandvården. Du kan ringa 1177 som är ett nationellt telefonnummer för sjukvårdsrådgivning i hela landet, dygnet runt. 1177 svarar på frågor, bedömer ditt behov av vård, ger råd och hänvisar till rätt vårdmottagning när så behövs. 1177.se, telefon: 1177.

Fakturor

Frågor om fakturan 
Om du har frågor kring din faktura så ska du vända dig till den mottagning eller vårdavdelning som fakturan berör. Tänk på att du även kan få kontakt via mottagningens sida på 1177.

Det kan gälla till exempel allmänna fakturafrågor eller om du har fått en faktura vid avbokat eller uteblivet besök.

Frågor om avgift, förfallodag, betalningspåminnelser, e-frikort eller felinbetalningar 
Kontakta patientadministrationen vid Danderyds sjukhus på 08-123 568 88 (telefontid måndag – fredag kl. 9.00-10.00) eller via e-post: patientadministration.ds@regionstockholm.se.

Bestrida
Om du önskar bestrida en faktura ska du skicka en kopia av fakturan tillsammans med en skrivelse om varför du bestrider den till verksamhetschefen på respektive klinik. Glöm inte att ange dina kontaktuppgifter i ditt brev.

Generella avgiftsfrågor
Läs om patientavgifter i Stockholms län på 1177.