Höjt beredskapsläge och besöksförbud

Sjukhuset är i höjt beredskapsläge på grund av covid-19. Du som är i behov av akut vård ska söka som vanligt, via 1177 eller 112.
För att minska risken för smittspridning av covid-19 råder ett generellt besöksförbud, med vissa undantag.
Viss planerad vård utförs fortfarande och du som har fått en kallelse är välkommen.
Mer Info

Inför mottagningsbesök

Viktig information inför ditt besök på någon av våra mottagningar.

Inbokat besök under covid-19-pandemin

Om du har fått en kallelse till besök på mottagning och känner dig sjuk, har feber och/eller har luftvägssymtom vill vi att du kontaktar mottagningen i förväg. Bedömning kommer göras om besöket bör flyttas fram eller är nödvändigt att genomföra. Kontaktuppgifter finns på kallelsen.

I syfte att skydda besökande patienter och ev ledsagare använder vårdpersonalen heltäckande visir eller munskydd vid avstånd närmare en meter i mötet med dig.

Närstående inte får vara med under besöket. Undantag kan göras om det föreligger behov av stöd för patienten att genomföra besöket pga funktionsnedsättning, skör hälsa, kognitiv påverkan eller svårigheter att kommunicera. Generellt uppmuntras att närstående, om möjligt, deltar digitalt.

Om din tid inte passar

Om du vill boka om eller boka av ditt besök ska du göra det minst 24 timmar före den utsatta tiden. Använd gärna 1177 Vårdguidens e-tjänsterwww.1177.se dygnet runt. För att kunna använda e-tjänsterna måste du logga in med e-legitimation. Du kan också ringa mottagningen, se telefonnummer på kallelsen.

Vi erbjuder möjlighet att boka om nybesök två gånger, totalt erbjuds alltså tre tider. Därefter krävs en ny remiss. Om du avbokar eller ombokar mindre än 24 timmar innan besöket, eller om du uteblir, får du betala en avgift motsvarande den avgift som du skulle ha betalat för besöket, även om du är under 18 år, över 85 år eller har frikort.

Har du magsjuka eller influensa ber vi dig kontakta mottagningen och boka en ny tid för att förhindra smittspridning.

Regeln om debitering vid uteblivet besök gäller inte:

  • besök vid MVC samt specialmödravård inkl. ultraljud, med anledning av graviditet 
  • besök för preventivmedelsrådgivning eller abortrådgivning
  • om taxin är försenad eller inte kommer (vid sjukresa/färdtjänstresa med taxi till vårdgivare inom regionen eller vårdgivare med vårdavtal med regionen och resan ska vara bokad hos regionens beställningscentral)

Om du av någon anledning uteblir från ditt besök utan att avboka ska du höra av dig till mottagningen inom 30 dagar för att boka ny tid. Om du inte har kontaktat mottagningen inom 30 dagar, skickas remissen åter till den som remitterat dig med information om att du uteblivit och är avförd.

Sammanhållen journal – gör vården säkrare

Som vårdgivare inom Region Stockholm använder vi oss av sammanhållen journalföring. Det innebär att den du söker vård hos har möjlighet att få tillgång till uppgifter i dina journaler hos många andra vårdgivare i vår region samt hos vårdgivare i andra landsting, kommuner och privata vårdgivare i Sverige. Syftet är att vårdpersonal, om behov uppstår, enklare ska kunna få hela bilden av din vårdhistorik och ditt vårdbehov.

Du kan spärra hela eller delar av din journal för andra vårdgivare även inom det sjukhus du vårdas. Då ansvarar du själv för att vårdpersonalen får nödvändig information om din vårdhistorik. Du kan däremot inte spärra uppgifter för dina barn. 

Läs mer om din journal här eller på www.1177.se där du kan läsa mer om regler och rättigheter kring sammanhållen journalföring.

Patientdatalagen

Det är bara vårdpersonal som har en patientrelation med dig som får ta del av dina journaluppgifter för att kunna ge dig god och säker vård. Ingen vårdpersonal får läsa i dina journaler från andra vårdgivare utan att du gett ditt samtycke. Därför kommer du att få frågan om du samtycker till detta vid ditt besök på sjukhuset. Här kan du skriva ut och fylla i en samtyckeslapp inför ditt besök.

Biobankslagen – får vi spara dina prover?

Alla vävnadsprover och vissa blodprover som tas på sjukhuset kan sparas för vård, behandling och/eller forskning. Både du och andra kan vinna på att provet sparas i en biobank. Proverna används för din egen vård och behandling, och är en viktig resurs för dagens och morgondagens forskning.

Enligt biobankslagen har du rätt att vid provtagning själv bestämma om ditt prov kan sparas, och i samband med provtagning ska du bli tillfrågad om du samtycker till att provet sparas. Vårdgivaren är skyldig att informera dig om hur provet kan komma att användas.

Det är du själv som bestämmer om provet får lagras och vad det får användas till. Ditt samtycke dokumenteras i patientjournalen.

Data samlas i kvalitetsregister

På Danderyds sjukhus strävar vi hela tiden efter att förbättra vården. Därför rapporterar vi till nationella kvalitetsregister, som gör det möjligt att jämföra hälso- och sjukvården på nationell eller regional nivå. I ett kvalitetsregister samlas information om en viss sjukdom eller behandling. Det kan vara resultat av prover och undersökningar, vilken behandling som har valts och vilket resultat den har gett. Syftet är att samla fakta om en sjukdom eller behandling för att kunna utvärdera och förbättra vården för alla patienter.

Dina uppgifter omfattas av Offentlighets- och sekretesslagen och får endast användas för att utveckla vårdens kvalitet, framställa statistik samt i forskning. 

Din medverkan i kvalitetsregister är helt frivillig. Om du inte vill att dina uppgifter registreras eller om du vill ha mer information vänd dig till personalen på avdelningen eller mottagningen. 

Vårdgarantin gäller

På Danderyds sjukhus ska väntetider till planerade nybesök, operationer och behandlingar uppfylla vårdgarantin. Det innebär att du som patient ska få den vård du behöver inom rimlig tid.

Enligt vårdgarantin ska du erbjudas tid för läkarbesök inom 30 dagar från remissdatum. En behandling (t. ex. operation) ska påbörjas inom 90 dagar från beslutsdatum.

Vårdgarantin innebär också att du kan byta till en annan vårdgivare om din nuvarande inte kan erbjuda dig besök och behandling inom en viss tid.

Om du inte får vård inom vårdgarantin kan du kontakta Vårdgarantikansliet telefon 08-123 134  00. Mer information finns på www.1177.se.  

30-minuters-regeln

Får du vänta mer än 30 minuter efter uppgjord tid i samband med ett tidsbeställt besök har du rätt att få tillbaka patientavgiften om du begär det i samband med besöket. Registreringen i högkostnadsskyddet får du behålla. Detta gäller inte vid akut- eller jourmottagningar.

SMS-påminnelse

Många mottagningar har möjlighet att påminna via SMS vid återbesök. Men du måste först ge dit medgivande. Hör med din mottagning vad som gäller. 

Handhygien

Handhygienen är särskilt viktig under din sjukhusvistelse. Du som är patient kan enkelt hjälpa till att minska risken för att sprida smitta. Tvätta händerna med tvål och vatten samt använd handdesinfektionsmedel för att minska risken för infektioner. 

Undvik starka dofter

Tänk på att många människor är överkänsliga mot parfym, röklukt, starkt doftande blommor och andra starka lukter. Vänligen avstå därför från parfym, rakvatten, hudkrämer och dylikt vid ditt besök. Tack för att du visar hänsyn!

Vårdpersonal under utbildning

På Danderyds sjukhus bedrivs en omfattande utbildningsverksamhet. Därför kan du vid ditt besök hos oss möta vårdpersonal under utbildning. 

Har du frågor inför ditt besök?

Du är välkommen att kontakta mottagningen om du har frågor inför besöket. Kontaktinformation finns i kallelsen eller ring via vår växel 08-123 550 00.

Du kan också ställa frågor till läkare och sjuksköterskor på 1177 eller på www.1177.se.

Videomöte med vården

Så här går det till

  • Vi bokar ett videomöte med dig
  • Du laddar ner appen ”Alltid öppet” kostnadsfritt till din telefon eller läsplatta från Google Play eller App Store
  • Logga in säkert i appen med BankID
  • Du hittar ditt bokade videomöte i appen under rubriken Aktuella ärenden.
  • När det är dags för videomöte loggar du in i appen och startar mötet.
  • Sitt på en plats med god internetuppkoppling där du kan prata ostört.
  • Det är samma pris och avbokningsregler för videomöten och besök. Frikort gäller. Uteblivet videomöte debiteras. Videomöten betalas via faktura.

Så här gör du - Lathund