Generellt besöksförbud

För att minska risken för smittspridning av covid-19 för Danderyds sjukhus patienter och medarbetare införs ett generellt besöksförbud. Undantag kan göras i särskilda fall.
Mer Info

Inför operation

Nedan finner du tre informationsfilmer för dig som ska opereras på Danderyds sjukhus.

Förberedelser

Kom ihåg att fylla i den Elektroniska hälsodeklarationen innan du ska opereras! 

Att göra hemma

I filmen går vi igenom förberedelserna du gör hemma, innan du kommer till sjukhuset. Det är viktigt att följa alla steg för att du ska kunna genomgå dagkirugisk eller inneliggande operation. Vi vill att du ska känna dig trygg och vara förberedd så att vi kan ge bästa möjliga vård.

Vad du själv kan göra innan operationen

 

När du kommer till sjukhuset och operationen

För dagoperation kommer du in på förmiddagen, opereras och går sedan hem samma dag. Vi visar hur operationsdagen kan se ut.

Om du skrivs ut samma dag

 

Inneliggande operation

Till dig som ska opereras och vara inskriven på en vårdavdelning. I filmen guidar vi dig igenom din vistelse och visar de olika rum och miljöer du kommer befinna dig i, innan och efter operation.

Längre vistelse än endast operationsdagen

Fakta om inställda operationer

Varje år ställs operationer in av olika skäl. 64 procent av de inställda operationerna ställs in av patienten. Av alla planerade operationer ställs runt 0,5 procent in på grund av personal- eller vårdplatsbrist.

Av 4 541 inställda operationer på Danderyds sjukhus 2016 berodde:

  • 2 919 på att patienter själva avbokat, inte infunnit sig på grund av sjukdom eller att patientens behov har förändrats.

  • 472 på grund av korta väntetider till operation som gjort att viktiga preoperativa förberedelser inte hunnits med, till exempel vissa undersökningar som narkosläkaren behöver få svar på inför operationen.

  • 797 på grund av resursomfördelning där planerade operationer får lämna plats till akuta fall.