För folkbokförda utanför Region Stockholm

Sverige har 21 regioner med olika regelverk kring resor och boende i samband med vård i annan region. Vi har samlat övergripande information kring det och beskriver vad vi som NHV-enhet är behjälpliga med i samband med utredning och operation hos oss.

Resor

Patienten får själv ombesörja sina resor till och från mottagningsbesök samt i samband med eventuell operation. Hemregionen kan eventuellt ordna eller ersätta patienten för dessa resor. Kontakta reseservice / beställningscentral / sjukreseenhet i respektive hemregion för att få rätt information.

Sjukresor, 1177.se

Vissa ingrepp kräver liggande transport (ibland med flyg) efter operationen till hemregionen. Vår NHV-koordinator meddelar om detta blir aktuellt och samordnar i så fall denna transport. Resan bekostas av hemregionen och vi kommer i dessa fall att kräva hemregionen på en betalningsförbindelse för sjukresa.

Boende

Vissa ingrepp förutsätter övernattning före och ibland efter operationen. Vår NHV-koordinator meddelar om detta blir aktuellt och samordnar då boendet med operationen. I dessa fall bekostas boendet av hemregionen, patienten betalar en egenavgift per natt.

Om patient önskar övernatta, tex i samband med mottagningsbesök ombesörjs och bekostas det av patienten själv. Hemregionen kan eventuellt ordna eller ersätta patienten för detta. Vår NHV-koordinator är behjälplig med pris- och kontaktuppgifter.