Afasi

Afasi beror på en skada i delar av hjärnan som hanterar språkliga uppgifter, s k språkliga nätverk. De vanligaste orsakerna är stroke, traumatisk hjärnskada och hjärntumörer. Vid afasi sitter skadan nästan alltid på hjärnans vänstra sida.

Språkförmågan kan vara drabbad på många olika sätt. Oftast är personligheten och de sociala färdigheterna bevarade, men svårigheterna att kommunicera kan innebära ett stort handikapp.

När ska man söka hjälp vid afasi?

Om man har

  • svårt att hitta ord och formulera sig när man pratar
  • svårt att förstå det man hör eller läser
  • svårt att skriva
  • svårt att känna igen siffror eller att räkna

OBS! Plötsliga tal- och språksvårigheter kan vara ett tecken på stroke. Det är då mycket viktigt att få akut vård så snart som möjligt.

Utredning och behandling av afasi

Stroke är den absolut vanligaste orsaken till afasi. Under den första tiden efter insjuknandet förbättras ofta afasin och eventuella övriga neurologiska symtom spontant på grund av hjärnans läkningsprocesser. Fortsatt förbättring av språkfunktionen kan ske med hjälp av behandling hos logoped. Skadans utbredning, patientens motivation och hur mycket patienten orkar spelar roll för rehabiliteringens mål och framgång.

Behandlingen syftar till att förbättra den språkliga förmågan och kompensera för nedsatt tal- och språkförmåga. Vi försöker också hjälpa den närstående att upptäcka och utveckla sätt att underlätta kommunikationen för den som har afasi. Med hjälp av gester, kroppsspråk, skrivna ord och bilder kan man kommunicera trots nedsatt språkförmåga.

Sök hjälp hos oss

Logopedklinikens logopeder träffar patienter på Neurologklinikens strokeavdelning och gör där en första bedömning av tal- och språkförmågan. Logopederna träffar även patienter på sjukhusets andra avdelningar, samt personer med afasi som skrivits ut från sjukhuset och inte har kontakt med logoped inom någon annan rehabiliteringsverksamhet. Vi tar även emot dem som har haft afasi en tid som vill ha uppföljande bedömning och behandling hos logoped.

För att komma till oss inom öppenvården behöver du behöver du en remiss från till exempel läkare, sjuksköterska på äldreboende, psykolog eller annan logoped.