The Hanen Program - More Than Words

More Than Words är en utbildning för familjer som har barn med svårigheter med social kommunikation. Utbildningen passar föräldrar till barn som har autismdiagnos eller liknande svårigheter. Utbildningen ger föräldrar möjlighet till tillfällig föräldrapenning (VAB).

Kursupplägg

Utbildningen sträcker sig över 12 veckor och hålls på dagtid. Tillfällena är fördelade på 8 grupptillfällen för föräldrar (föreläsningar och praktiska övningar) samt 4 individuella filmtillfällen med konsultation där barnet deltar. Kursen hålls på svenska.

För vem passar More Than Words?

  • Barn som har tydliga samspelssvårigheter.
  • Barn som inte pratar alls, kommunicerar med kroppen, använder 1-ordssatser eller möjligtvis 2- till 3-ordssatser.
  • Barn upp till sex år.

More Than Words...

...utgår från att stärka kommunikation i vardagssituationer.

...visar på vikten av att använda förutsägbarhet, struktur och visuellt stöd för att förstärka inlärning hos barn som har svårigheter med social kommunikation.

...utgår från varje barns enskilda behov och att förstå barnets eventuella över- eller underkänslighet för sinnesintryck och hur det kan användas i vardagligt samspel.

...ökar den positiva interaktionen mellan förälder och barn, minskar frustration hos både föräldrar och barn och ökar barnets möjlighet att kommunicera i vardagligt samspel.

...ger möjlighet att dela erfarenheter och få stöd av andra föräldrar.

För remittenter:

Beskriv barnets språkliga och kommunikativa förmåga. Formell bedömning är önskvärd (om möjligt med till exempel Reynell och SECDI). Remittera i TC (DS Log Danderyd Logoped Barn-språk och talstörning, konsultation. Skriv MTW-kurs). Pappersremiss skickas till Logopedkliniken, Danderyds Sjukhus AB, 182 88 Stockholm.