Dysartri

Dysartri - sluddrigt tal till följd av skada eller sjukdom. När man har dysartri är rörelseförmågan i talorganen påverkade. Orsaken kan vara stroke, en traumatisk hjärnskada, tumörer eller inflammatoriska processer i nervsystemet. Neuromuskulära sjukdomar som Parkinson, ALS, MS och myastenia gravis kan också ge upphov till dysartri.

Rösten kan bli svag och hes och det kan vara svårt att få luften att räcka till när man pratar. I andra fall påverkas språkmelodin. Ibland drabbas också taltempot, man kanske talar för långsamt eller för fort. Om mjuka gommen är drabbad läcker luft ut genom näsan och talet blir nasalt.

När ska jag söka hjälp vid dysartri?

Om du upplever  

  • att talet är otydligt och sluddrigt
  • att andra människor har svårt att förstå vad du säger
  • att talet är nasalt (”pratar genom näsan”)
  • att rösten är svag och du har svårt att göra dig hörd 

OBS! Plötsligt påkomna tal- och språksvårigheter kan vara ett tecken på stroke. Det är då mycket viktigt att få akut vård så snart som möjligt.

Utredning och behandling av dysartri

Logopeden undersöker andning, röst, rörelseförmåga och känsel i tunga och läppar, funktionen i mjuka gommen, artikulationen och språkmelodin. Orsaken till dysartrin påverkar behandlingen som alltid utformas individuellt.

Sök hjälp hos oss

För att komma till oss behöver du en remiss från till exempel läkare, psykolog eller annan logoped.

Kontakt

Sofia Norrman, leg logoped, enhetschef
e-mail: sofia.norrman@regionstockholm.se
Telefon: 08-123 586 91

På grund av sekretessbestämmelser besvarar vi inte frågor om enskilda patienter per e-post.