Dysartri

Dysartri är talsvårigheter orsakade av sjukdom eller skada i hjärnan eller nervsystemet. Orsaken kan till exempel vara hjärnskada, stroke eller någon form av neurologisk sjukdom som Parkinson, ALS och MS.

Vid dysartri finns en nedsatt rörelseförmåga i talmuskulaturen. Detta gör att det blir svårare att artikulera och uttala ord och meningar. Talet kan bli otydligt, orytmiskt eller sluddrigt. Rösten kan bli svag eller hes och det kan vara svårt att få luften att räcka till när man pratar. Även språkmelodin och taltempot kan påverkas. Detta gör att talet kan bli svårt att förstå, vilket påverkar kommunikationen. Språkfunktionen är inte berörd och personen med dysartri förstår vad andra säger.

När ska jag söka hjälp vid dysartri?

Om du upplever  

  • att talet är otydligt och sluddrigt
  • att andra har svårt att förstå vad du säger
  • att rösten är svag och du har svårt att göra dig hörd

OBS! Plötsligt påkomna tal- och språksvårigheter kan vara ett tecken på stroke. Det är då mycket viktigt att få akut vård så snart som möjligt.

Utredning och behandling av dysartri

Logopeden utreder, informerar och behandlar. Inledningsvis sker en bedömning av talfunktionen. Därefter kommer man överens om en individuell plan om hur man ska gå vidare. Målsättningen är att personen med dysartri ska kunna använda sin kommunikativa förmåga så effektivt som möjligt. Vid behov kan kommunikationshjälpmedel förskrivas.

Sök hjälp hos oss

För att komma till oss behöver du en remiss från till exempel läkare, psykolog eller annan logoped.