Dyskalkyli - specifika räknesvårigheter

Dyskalkyli innebär att man har djupgående svårigheter att klara vardagens matematik. En person med dyskalkyli har mycket svårt att använda de fyra räknesätten. Räknesvårigheterna har funnits under hela skoltiden. Man kan ha andra svårigheter samtidigt, till exempel bristande tidsuppfattning, men enbart svårigheter med att lära sig klockan är inte samma sak som att ha dyskalkyli.

Diagnosen ställs bara då svårigheterna är omfattande, funktionshindrande och inte kan förklaras av annat. Många tycker att matematik är det jobbigaste ämnet i skolan. Betydligt färre lider av dyskalkyli. Det är viktigt att ta reda på om räknesvårigheterna hör ihop med allmänna inlärningssvårigheter, en språkstörning eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Här kan en psykologutredning ligga till grund för beslut om utredning av räkneförmåga.

Logopedkliniken på Danderyds sjukhus är störst i Stockholm och i Sverige. Kliniken är också störst på dyskalkyliutredningar i Stockholm och nationellt.

Sedan första januari 2015 tar vi emot patienter från hela landet.

Dyskalkyliexpert Jonas Walfridsson ger dig mer information om dyskalkyli här.

När ska du söka hjälp?

När räknesvårigheterna är ett stort bekymmer i vardagen.

Utredning och behandling av dyskalkyli och räknesvårigheter

En utredning av räknesvårigheter tar fyra till sex timmar och fördelas oftast på två besök. Är du över 18 år kan du få komma för ett första samtal där vi gemensamt diskuterar om det är aktuellt med en dyskalkyliutredning.
Efter utredningen sammanfattas resultat, bedömning och rekommendationer i ett skriftligt utlåtande. Du får råd och vägledning om hur du i skolan, på arbetet och i vardagen ska kunna hantera svårigheterna. 
Utredningen avslutas med ett uppföljande samtal. Om det är ett skolbarn som utretts är det mycket värdefullt om lärare från skolan deltar i samtalet. Detta samtal är en viktig del av utredningen. 

Sök hjälp hos oss

Skolbarn från årskurs 4 till 18 års ålder

Vi ser helst att remiss som gäller skolelever kommer från skolhälsovården.

Skolbarn skall ha fått matematikundervisning under sex terminer och börjat årskurs 4 innan vi gör en utredning. Detta på grund av att barnen ofta är ojämnt utvecklade i lågstadiet och att en utredning då sällan eller aldrig leder till diagnos.
För att kunna göra en utredning behöver vi en remiss och ifyllt Underlag inför utredning av räkneförmåga.
Det är bra om frågorna i underlaget diskuteras och fylls i av exempelvis skolsköterska, psykolog och pedagog tillsammans med elev och föräldrar.

Vuxna

För att komma till oss för dyskalkyliutredning ser vi gärna att remiss skickas från skolhälsovård, psykolog, läkare eller annan logoped. 
Använd frågeformuläret Underlag inför utredning av räknesvårigheter vuxna som stöd i samtal med vuxna om deras räknesvårigheter och som underlag inför eventuell remittering.

Telefontider

Tisdagar och fredagar klockan 12.30–13.00 har du möjlighet att ställa frågor direkt till logopederna som utreder dyskalkyli.
Telefon: 08-123 567 41.

Kontakt

Åsa Hallgren, leg logoped, enhetschef
e-post: asa.hallgren@regionstockholm.se
Telefon: 08-123 579 36.

På grund av sekretess besvarar vi inte frågor om enskilda patienter per e-post.