Munmotoriska svårigheter

Munmotorik, eller oralmotorik, är enkelt sagt förmågan att röra på munnens olika delar. Det kan handla om allt från tugg- och sväljsvårigheter och problem med dregling till svårigheter att säga R. På Oralmotoriskt Centrum på Logopedkliniken arbetar logopeder med utredning och behandling av oralmotoriska svårigheter hos barn och vuxna.

Oralmotoriska svårigheter kan bero på att rörelseförmågan eller känseln i läppar, tunga, gom och ansiktsmuskler inte fungerar optimalt eller på att man av någon anledning har en avvikande anatomi. Orsakerna till oralmotoriska svårigheter kan vara medfödda eller förvärvade, till exempel efter hjärnskada.

Detta kan medföra talsvårigheter i olika grad, allt från problem med att säga r-ljudet till omfattande svårigheter att göra sig förstådd via talet. Det kan också innebära bristande salivkontroll som gör att man dreglar, eller problem med att tugga och svälja.

Hos barn beror ofta svårigheterna på en försenad utveckling av munmotoriken eller av talrörelserna. En del barn som besöker Oralmotoriskt Centrum har även andra funktionshinder, till exempel CP-skada eller Downs syndrom. Anatomiska hinder kan vara stora halsmandlar eller kort tungband. Det finns ett samband mellan anatomi och oralmotorik, där till exempel stora halsmandlar kan påverka tungans position i munnen, som i sin tur kan leda till avvikande bettutveckling.

När ska man söka hjälp vid munmotoriska svårigheter?

Barn

  • Om barnet har ett odistinkt tal (”grötigt tal”).
  • Om barnet har en sen talutveckling och trots träning har svårt att lära sig säga vissa ljud.
  • Om barnet dreglar anmärkningsvärt mer än sina jämnåriga och dreglingen är ett problem.
  • Om barnet oftast andas genom munnen.
  • Om barnet har svårt att tugga och svälja eller om barnet blir mer kladdigt runt munnen när det äter jämfört med jämnåriga barn.
  • Om barnet verkar överkänsligt i munnen och ofta kväljer vid till exempel tandborstning.

Vuxna

  • Vid förlamningar i mun och svalg efter medfödd eller förvärvad neurologisk skada, t ex stroke
  • Vid tugg- och sväljsvårigheter
  • Vid sluddrigt tal
  • Vid dregling.

Utredning och behandling av munmotoriska svårigheter

Undersökningen anpassas utifrån patientens behov och syftar till att hitta strategier för att förbättra funktionen. Logopeden anpassar utredningen efter varje patients behov. Logopeden undersöker hur munnen och svalget ser ut och fungerar, göra en bedömning av uttalet och tugg- och sväljförmågan. Vid behov bedöms tungband, halsmandlar och adenoid (körtel bakom näsan) i samråd med en öron-, näsa- och halsläkare eller foniater.

Sök hjälp hos oss

För att komma till oss behöver du en remiss från till exempel läkare, sjuksköterska, psykolog eller annan logoped. 

Kontakt

Sofia Norrman, leg logoped, enhetschef
e-post: sofia.norrman@regionstockholm.se
Telefon: 08-123 586 91

På grund av sekretess besvarar vi inte frågor om enskilda patienter per e-post.