Intensiv stamningsbehandling i grupp

Intensiv stamningsbehandling i grupp för skolbarn och deras föräldrar

Intensiv stamningsbehandling i grupp för skolbarn och deras föräldrar är ett komplement till individuell behandling hos logoped. Målsättningen med behandlingen är att minska stamningens eventuella negativa inverkan på livskvaliteten. Barn och föräldrar träffas i separata grupper men en del aktiviteter är gemensamma. Barnet får verktyg att hantera de utmaningar som stamningen kan föra med sig, tillämpa taltekniker samt dela erfarenheter och lära sig mer om stamning. I föräldragruppen ges möjlighet att dela erfarenheter och reflektera kring sin egen kommunikation och hur man kan vara ett stöd för sitt barn. Man får lära sig mer om stamning samt får kunskap och praktisk erfarenhet av taltekniker. Båda grupperna leds av logopeder med mångårig erfarenhet av stamningsbehandling.

Ålder: 11-12 år

Antal deltagare: 8 barn och deras föräldrar

Datum: 17-20 oktober 2024

Anmälan görs till den logoped du har kontakt med på Logopedkliniken. Om du träffar logoped på annan mottagning behöver logopeden skicka en remiss för deltagande.

Intensiv stamningsbehandling i grupp för vuxna

Intensiv stamningsbehandling i grupp för vuxna är ett komplement till individuell behandling hos logoped. Behandlingen består av både samtal och intensiv talteknikträning tillsammans med andra som stammar. Behandlingsveckan vänder sig till dig som är över 18 år som önskar fördjupad kunskap om din stamning och kunna tillämpa tekniker mer i vardagen. Gruppen leds av logopeder med mångårig erfarenhet av att arbeta med stamning. 

Antal deltagare: 8 personer

Datum: 9-13 september 2024

Anmälan görs till den logoped du har kontakt med på Logopedkliniken. Om du träffar logoped på annan mottagning behöver logopeden skicka en remiss för deltagande.