Skenande tal

Skenande tal innebär att talet uppfattas som mycket snabbt, forcerat och otydligt. Talet kan ha inslag av stamningsliknande omtagningar, utfyllnadsord och ljud. Det kan även förekomma att ord och stavelser utelämnas. Artikulationen är ofta påverkad. En person med skenande tal märker ofta att det är svårt att göra sig förstådd men är inte alltid medveten om varför. Skenande tal och stamning förekommer ibland tillsammans.

Utredning och behandling av skenande tal

Vid utredning av skenande tal görs en noggrann kartläggning av talet och hur personen upplever sitt tal och när problemen uppstår. Behandlingen är inriktad på att öka medvetenheten om hur man kan påverka sitt eget tal och göra det lättare för andra att förstå genom att arbeta bland annat med taltempo och artikulation.

När ska man söka hjälp vid skenande tal?

Kontakta oss om du eller en närstående upplever att du har ett ovanligt högt taltempo och att kommunikationen inte fungerar.

Sök hjälp hos oss

För barn och ungdomar upp till 18 år behövs en remiss. Remiss kan du få via till exempel BVC, Skolhälsovården, läkare på vårdcentral, psykolog eller annan logoped.

Om du är över 18 år behöver du en remiss från till exempel läkare på vårdcentral eller annan logoped. Du kan också skriva en så kallad egenremiss, 1177.se.