Skenande tal

Skenande tal innebär att man talar mycket snabbt och forcerat, ibland med stamningsliknande omtagningar. Utfyllnadsord och ljud används ofta och artikulationen är ofta otydlig. Detta kan medföra att den som lyssnar får svårt att uppfatta vad personen säger.
Skenande tal och stamning förekommer ibland tillsammans.

Utredning och behandling av skenande tal

En person med skenande tal är inte alltid medveten om sina svårigheter, men märker ibland att det är svårt att göra sig förstådd. Behandlingen inriktar sig därför på att öka medveten om hur man påverka sitt eget tal och göra det lättare att förstå. Att arbeta med själva taltempot och artikulationen ingår också i behandlingen.

När ska man söka hjälp vid skenande tal?

Om du eller en närstående upplever att du har ett ovanligt högt taltempo och att kommunikationen inte fungerar.

Sök hjälp hos oss

För att komma till oss behöver du en remiss från till exempel läkare, BVC, psykolog eller annan logoped.

Kontaktperson:

Sofia Norrman, leg logoped, enhetschef
e-post: sofia.norrman@regionstockholm.se
Telefon: 08-123 586 91

På grund av sekretessbestämmelser besvarar vi inte frågor om enskilda patienter per e-post.