Höjt beredskapsläge och besöksförbud

Sjukhuset är i höjt beredskapsläge på grund av covid-19. Du som är i behov av akut vård ska söka som vanligt, via 1177 eller 112.
För att minska risken för smittspridning av covid-19 råder ett generellt besöksförbud, med vissa undantag.
Viss planerad vård utförs fortfarande och du som har fått en kallelse är välkommen.
Mer Info

Språkförskola för barn med grav generell språkstörning

Språkförskola är en behandlingsform för barn med diagnostiserad grav generell språkstörning. Logopedkliniken samarbetar med flera kommuner i Stockholms län och har logopeder på språkförskolor i Bromma, Järfälla, Sollentuna, Sundbyberg, Vaxholm. och Värmdö.

På förskolorna arbetar logopederna i den dagliga förskoleverksamheten tillsammans med förskollärare och specialpedagoger. Barnets språkutveckling och kommunikationsförmåga står i fokus. Verksamheten följer förskolans läroplan.

Språkförskolans verksamhet erbjuder

  • Små barngrupper med hög personaltäthet
  • Intensiv logopedbehandling i förskolemiljön
  • Språkliga och pedagogiska utvecklingsmål för barnet
  • Regelbunden uppföljning av hur barnets kommunikation, språk och tal utvecklas
  • Tydlig och anpassad kommunikation utifrån barnens behov
  • Tecken som alternativ och kompletterande kommunikation
  • Föräldrautbildning
  • Flera utvecklingssamtal per termin

Sök till språkförskola - ansökningshandlingar

En ansökan måste skrivas av barnets vårdnadshavare. För att ansöka ska vara komplett behövs ett logopedutlåtande, ett pedagogiskt underlag från barnets förskola samt ett utlåtande från barnpsykolog. Barnet ska ha en diagnosticerad grav språkstörning som inte förklaras av någon annan funktionsnedsättning t.ex. hörselskada eller autismspektrumtillstånd därför bör barnet ha gjort en utvecklingsbedömning hos barnpsykolog.

Språkförskolan i Bromma

Bromma språkförskola omfattar en avdelning om 8 barn med grav språkstörning. Förskolan finns på förskolan Marklandsbacken 2 i Bromma

Upptagningsområde: Stockholms stad. Ansökan skickas till språkförskolan Bamse.

Kontaktperson: Louice Mucchiano, 08-123 588 84

Språkförskolan i Järfälla

Språkförskoleavdelningen Ugglan i Järfälla omfattar en avdelning om 12 barn varav 4 barn med grav språkstörning och 8 barn med typisk tal- och språkutveckling.
Förskoleavdelningen är belägen i Vattmyra förskola, Hästskovägen 28 i Järfälla.

Upptagningsområde: Järfälla

Kontaktperson: Karin Jones Beskow, 08-123 588 85

Ansökan Ugglan   

Remiss Ugglan

Språkförskolan i Sollentuna

Brage språkförskola omfattar två avdelningar om 8 barn med grav språkstörning. Förskolan är belägen på Ebba Brahes väg 3 i Rotebro.

Upptagningsområde: Sollentuna, Upplands Väsby, Täby, Danderyd, Ekerö, Solna, Sigtuna, Norrtälje.

Kontaktpersoner: Logoped Kajsa Callert, tel 08-123 59336.

                          Logoped Angelica Collin 08-123 59335


Remiss Brage språkförskola

Pedagogisk beskrivning

Information om ansökan och bilaga för logoped

Språkförskolan i Sundbyberg

Språkförskoleavdelningen Violen i Sundbyberg omfattar en avdelning om 12 barn varav 6 barn med grav språkstörning och 6 barn med typisk tal- och språkutveckling. Förskoleavdelningen finns på förskolan Backen, Kasernvägen 9 i Sundbyberg.

Upptagningsområde: Sundbyberg.

Kontaktperson: Emma Pettersson, 08-123 584 24

Remiss Violen

Pedagogisk beskrivning

Information ansökan, bilaga för logoped

Språkförskoleavdelningen i Vaxholm

Språkförskoleavdelningen Måsen i Vaxholm omfattar en avdelning om 12 barn varav 4 barn med grav språkstörning och 8 barn med typisk språk-och talutveckling. Förskolan finns på förskolan Blynäsviken, Eriksövägen 38 i Vaxholm.

Upptagningsområde: Vaxholm

Kontaktperson: Karin Körner, telefon: 070-737 52 34

Ansökan och pedagogisk beskrivning

Information ansökan, bilaga för logoped

Läs mer om tal- och språksvårigheter

Språkförskoleavdelning på Värmdö

Språkförskoleavdelning Bifrost, Torshälls förskola omfattar en avdelning om 12 barn varav 6 barn med grav språkstörning och 6 barn med typisk tal- och språkutveckling. Förskoleavdelningen finns på Torshälls förskola, Äppelblomsvägen 139 Värmdö.

Upptagningsområde: Värmdö

Kontaktperson: Maria Johansson, 08-123 599 40

Ansökan Bifrost Blå 

Pedagogisk beskrivning 

Information ansökan, bilaga för logoped

Broschyr Bifrost Blå