Språkförskola för barn med grav generell språkstörning

Språkförskola är en behandlingsform för barn med diagnostiserad grav generell språkstörning. Logopedkliniken samarbetar med flera kommuner i Stockholms län och har logopeder på språkförskolor i Bromma, Järfälla, Sollentuna, Sundbyberg, Vaxholm. och Värmdö.

På förskolorna arbetar logopederna i den dagliga förskoleverksamheten tillsammans med förskollärare och specialpedagoger. Barnets språkutveckling och kommunikationsförmåga står i fokus. Verksamheten följer förskolans läroplan.

Språkförskolans verksamhet erbjuder

  • Små barngrupper med hög personaltäthet
  • Intensiv logopedbehandling i förskolemiljön
  • Språkliga och pedagogiska utvecklingsmål för barnet
  • Regelbunden uppföljning av hur barnets kommunikation, språk och tal utvecklas
  • Tydlig och anpassad kommunikation utifrån barnens behov
  • Tecken som alternativ och kompletterande kommunikation
  • Föräldrautbildning
  • Flera utvecklingssamtal per termin

Sök till språkförskola - ansökningshandlingar

En ansökan måste skrivas av barnets vårdnadshavare. För att ansöka ska vara komplett behövs ett logopedutlåtande, ett pedagogiskt underlag från barnets förskola samt ett utlåtande från barnpsykolog. Barnet ska ha en diagnosticerad grav språkstörning som inte förklaras av någon annan funktionsnedsättning t.ex. hörselskada eller autismspektrumtillstånd därför bör barnet ha gjort en utvecklingsbedömning hos barnpsykolog.

Språkförskolan i Bromma

Bromma språkförskola omfattar en avdelning om 8 barn med grav språkstörning. Förskolan finns på förskolan Marklandsbacken 2 i Bromma.

Upptagningsområde

Stockholms stad. Ansökan skickas till språkförskolan Bamse, stockholmstads webbplats.

Kontaktperson

Angelica Collin, tel: 08-123 588 84

Språkförskolan i Järfälla

Järfälla kommun har beslutat att lägga ner sin språkförskoleavdelning från och med sommaren 2022. Barn med generell språkstörning i behov av språkförskoleinsatser kan söka placering på språkförskolor i andra kommuner.

Språkförskoleavdelningen Ugglan i Järfälla omfattar en avdelning om 12 barn varav 4 barn med grav språkstörning och 8 barn med typisk tal- och språkutveckling. Förskoleavdelningen är belägen i Vattmyra förskola, Hästskovägen 28 i Järfälla.

Upptagningsområde

Järfälla

Kontaktperson

Karin Jones Beskow, tel: 08-123 588 85

Språkförskolan i Sollentuna

Brage språkförskola omfattar två avdelningar om 8 barn med grav språkstörning. Förskolan är belägen på Ebba Brahes väg 3 i Rotebro.

Upptagningsområde

Sollentuna, Upplands Väsby, Täby, Danderyd, Ekerö, Solna, Sigtuna, Norrtälje

Kontaktpersoner

Logoped Karolina Wibling, tel: 08-123 59335. 
Logoped Ellinor Finne, tel: 08-123 59336.

Språkförskolan i Sundbyberg

Språkförskoleavdelningen Violen i Sundbyberg omfattar en avdelning om 12 barn varav 6 barn med grav språkstörning och 6 barn med typisk tal- och språkutveckling. Förskoleavdelningen finns på förskolan Backen, Kasernvägen 9 i Sundbyberg.

Upptagningsområde

Sundbyberg

Kontaktperson

Emma Pettersson Fnine, tel: 08-123 584 24

Språkförskoleavdelningen i Vaxholm

Språkförskoleavdelningen Måsen i Vaxholm omfattar en avdelning om 12 barn varav 4 barn med grav språkstörning och 8 barn med typisk språk-och talutveckling. Förskolan finns på förskolan Blynäsviken, Eriksövägen 38 i Vaxholm.

Upptagningsområde

Vaxholm

Kontaktperson

Karin Körner, tel: 070-737 52 34

Språkförskoleavdelning på Värmdö

Språkförskoleavdelning Bifrost, Torshälls förskola omfattar en avdelning om 12 barn varav 6 barn med grav språkstörning och 6 barn med typisk tal- och språkutveckling. Förskoleavdelningen finns på Torshälls förskola, Äppelblomsvägen 139 Värmdö.

Upptagningsområde

Värmdö

Kontaktperson

Maria Johansson, tel: 08-123 599 40