Språkförskola för barn med språkstörning

Språkförskola är en behandlingsform för barn med diagnostiserad generell språkstörning eller expressiv språkstörning. Logopedkliniken samarbetar med flera kommuner i Stockholms län och har logopeder på språkförskolor i Bromma, Sollentuna, Sundbyberg, Vaxholm och Värmdö.

På förskolorna arbetar logopederna i den dagliga förskoleverksamheten tillsammans med förskollärare. Barnets språkutveckling, kommunikationsförmåga, sociala kompetens och självkänsla står i fokus. Verksamheten följer förskolans läroplan.

Språkförskolans verksamhet erbjuder

  • Små barngrupper med hög personaltäthet
  • Intensiv logopedbehandling i förskolemiljön
  • Språkliga och pedagogiska utvecklingsmål för barnet
  • Regelbunden uppföljning av hur barnets kommunikation, språk och tal utvecklas
  • Tydlig och anpassad kommunikation utifrån barnens behov
  • Tecken som alternativ och kompletterande kommunikation
  • Föräldrautbildning
  • Flera utvecklingssamtal per termin

Sök till språkförskola - ansökningshandlingar

En ansökan måste skrivas av barnets vårdnadshavare. För att ansökan ska vara komplett behövs en logopedremiss, ett logopedutlåtande, ett pedagogiskt underlag från barnets förskola samt ett utlåtande från barnpsykolog. Barnet ska ha en diagnosticerad generell eller expressiv språkstörning som inte förklaras av någon annan funktionsnedsättning t.ex. hörselskada, intellektuell funktionsnedsättning eller autism.

Våra språkförskolor