Ätsvårigheter hos barn

Problem med ätandet är mycket vanligt hos barn och kan ha många orsaker. På Logopedkliniken arbetar logoped och dietist i team med att stötta barnets näringsintag och ätutveckling.

Denna sida handlar om sväljsvårigheter hos barn. Du kan hitta information om ätsvårigheter (Dysfagi) hos vuxna här.

Det finns många tänkbara orsaker till tugg- och sväljsvårigheter hos barn

  • En ökad känslighet för smak, doft och konsistens hos barnet. Barnet kan kvälja eller få rysningar av viss mat, vill spotta ut och verkar ointresserat av att äta. Barnet utvecklar ofta ett selektivt ätande, det vill säga äter bara vissa saker.
  • Munmotorisk utvecklingsförsening, det vill säga barnet tuggar och sväljer som ett yngre barn.
  • Att barnet blivit rädd för att svälja. Barnet kanske helt undviker att äta fast föda eller börjar tugga maten väldigt noga och/eller skölja ned all mat med dryck. Sväljrädsla uppstår ofta plötsligt efter något obehag kopplat till matintag, till exempel en felsväljningsincident eller smärta vid sväljning på grund av en halsinfektion.
  • Skador/sjukdomar/syndrom som påverkar anatomin, rörligheten och känseln i mun/svalg.

När ska man söka hjälp om barnet har svårt att äta?

  • Barnet växer inte som förväntat
  • Barnet har dålig aptit
  • Måltiderna blir utdragna och krångliga
  • Barnet sätter i halsen, kväljer eller kräks vid måltid
  • Barnet har ständigt mycket slem från lungorna eller upprepade lunginflammationer
  • Föräldrarna är oroliga över barnets matintag

Utredning och behandling av ätsvårigheter

Ätsvårigheter hos barn kräver ofta insatser från flera professioner. På Logopedkliniken bedömer logopeden barnets ätfunktion och kartlägger tillsammans med föräldrarna hur ätsvårigheterna påverkar måltiderna. Bedömning av sväljningen och anatomin i mun och svalg görs ibland tillsammans med klinikens foniatrer/öron-, näsa- halsläkare. Teamets dietist kopplas in när det även behövs bedömning av barnets näringsintag och en samlad vägledning i hur man bäst stöttar både näringsintaget och barnets ätutveckling.

Remiss behövs för att söka hjälp hos oss

Om ditt barn har ätsvårigheter, vänd dig till BVC-sköterska, skolsköterska eller Vårdcentral som ett första steg. De kan sedan vid behov hänvisa vidare till andra yrkesgrupper som barnläkare, logoped och dietist.