Ätsvårigheter hos barn

Problem med matintaget hos barn kan ha många orsaker; infektioner, allergi, glutenintolerans eller förstoppning är några exempel. Om barnets ätproblem beror på svårigheter att tugga och svälja kan man få hjälp av en logoped.

Det finns många tänkbara orsaker till tugg- och sväljsvårigheter hos barn

  • Munmotorisk utvecklingsförsening, dvs barnet äter som ett yngre barn.
  • Anatomiska hinder så som ett kort tungband eller stora halsmandlar.
  • Medfödda skador/sjukdomar som påverkar anatomin, rörligheten och känseln i mun/svalg
  • Vissa barn förefaller ha en avvikande känsel i munnen, oftast med en stark kväljreflex, som hindrar ätandet. Dessa barn har ofta svårt att övergå från flytande till fast föda eftersom fast föda retar kväljreflexen i högre grad. Att kvälja eller svälja fel när man försöker äta ger barnet negativa upplevelser av mat och dryck och resulterar ibland i att barnet inte vill fortsätta att försöka äta –barnet utvecklar en så kallad ätovilja.

För information om ätsvårigheter (Dysfagi) hos vuxna.

När ska man söka hjälp om barnet har svårt att äta?

  • Barnet växer inte som förväntat
  • Barnet saknar ofta vilja att äta
  • Barnet sätter i halsen, kväljer eller kräks vid måltid.
  • Barnet har ständigt mycket slem från lungorna eller upprepade lunginflammationer
  • Föräldrarna är oroliga över barnets matintag

Utredning och behandling av ätsvårigheter

Vänd dig till BVC-sköterska eller skolsköterska som ett första steg. De kan sedan vid behov hänvisa vidare till andra yrkesgrupper som barnläkare, logoped och dietist. Logopeden bedömer tugg- och sväljförmågan och ger råd om hur man kan stimulera utvecklingen och hur man ska förhålla sig till barnets svårigheter.

Vi har även dietist på kliniken. Logopeden och dietisten arbetar gemensamt med de familjer där det är relevant att även beakta näringsintag. 

Remiss behövs för att söka hjälp hos oss

För att komma till oss behöver du en remiss från till exempel läkare, sjuksköterska, dietist eller annan logoped.

Kontakt

Sofia Norrman, leg logoped, enhetschef
sofia.norrman@regionstockholm.se,
Telefon: 08-123 586 91

På grund av sekretessbestämmelser besvarar vi inte frågor om enskilda patienter per e-post.