Stamningsbehandling

På Specialistmottagning för stamning, utformas all behandling utifrån de specifika behov som finns för varje enskild individ eller familj.

Barn i förskoleålder

I utredning och behandling av förskolebarn som stammar är samtal med föräldrarna en mycket viktig del. Därför inleder vi nästan alltid utredningen med ett enskilt föräldrasamtal. Därefter träffar vi barnet för en första bedömning i lek och samtal. Beroende på stamningens karaktär, barnets ålder och besvär av stamning, går vi vidare på olika sätt. Tillsammans med familjen diskuterar vi vad som kommit fram i utredningen och utifrån det planeras fortsatta åtgärder. Det kan antingen innebära att vi fortsätter följa upp hur stamningen förändras över tid, eller att behandling inleds mer omgående, till exempel:

 • Palin PCI (Parent-Child Interaction). I lek och med filmkameran som verktyg undersöker man vad som kan påverka barnets stamning. Målet är att upptäcka vad föräldrarna redan gör och kan göra mer av för att öka talflytet hos barnet.
 • Lidcombeprogrammet. Med logopeden som handledare lär sig föräldern att uppmuntra barnets talflyt på ett strukturerat och från början fastställt sätt. Målet är att barnets tal ska bli flytande.
 • Tal- och stamningstekniker som lär barnet hur stamningen kan påverkas och talet bli mjukare.

Barn i skolåldern

Att lära sig hantera stamning under skolåren kan innebära en hel del utmaningar både för barnet och för de närstående. Behandling för den här åldersgruppen fokuserar på:

 • Tal- och stamningstekniker som lär barnet hur stamningen kan påverkas och talet bli mjukare.
 • Samtal om stamningen, hur stamningen påverkar barnets vardag, tankar och känslor.
 • Stödsamtal med föräldrar.
 • Kontakt med skola för handledning.
 • Träffa barn i samma ålder som också stammar.  

Tonåringar och vuxna

Logopeden gör tillsammans med personen som stammar en noggrann kartläggning av stamningen. Vad kännetecknar stamningen, när ställer stamningen till besvär och vilken påverkan har den på personens liv? Utifrån detta planeras behandling, till exempel:

 • Tal- och stamningstekniker för att förändra stamningen, minska spänningen och göra talet mjukare.
 • Samtal om stamning och stamningens påverkan på kommunikationen i vardagen och på livskvaliteten.
 • Strategier för att hantera stamningen i olika situationer.

Samtalshjälpmedel

Det finns tekniska hjälpmedel som kan underlätta för en del personer som stammar. De fungerar enligt en teknik som kallas DAF (Delayed Auditory Feedback) eller FAF (Frequency Altered Feedback). Några modeller är Skol-DAF, MySpeech och SpeechEasy. Dessa provas ut på hjälpmedelscentraler efter besök hos logoped.