Specialistmottagning för stamning

På Logopedkliniken arbetar logopeder som är specialister på området stamning. Vi har lång klinisk erfarenhet och erbjuder behandling till barn, tonåringar och vuxna som stammar. En viktig del i vårt arbete är utbildning, utveckling och forskning.

Vad är stamning?

Stamning kan uppträda på många olika sätt. Stamning innebär tillfälliga avbrott i talet, trots att man vet precis vad man ska säga. Avbrotten kan låta på olika sätt. Det är vanligt att delar av ord eller hela ord upprepas. Man kan också uppleva att det blir tvärstopp, eller att ljud förlängs.

Stamningen kan göra så att man utvecklar rädsla för att tala. Det kan leda till att man undviker vissa ord eller situationer. Detta kan ske både hos barn och vuxna.

Mellan fyra och fem procent av befolkningen har stammat under någon eller några perioder av sitt liv, oftast i tidig barndom. Cirka en procent av alla vuxna stammar.

När ska man söka hjälp om man har ett barn som stammar?

Barn kan börja stamma plötsligt. Då är det lätt att som förälder bli orolig. Sök hjälp på Specialistmottagning för stamning på Logopedkliniken om du som förälder känner oro över barnets stamning. Det är också viktigt att vara uppmärksam på om barnet verkar besvärat av stamningen, kämpar med orden och kanske undviker ord och situationer.

Utredning och behandling av stamning hos barn

Målet är att vända stamningsutvecklingen. Vi erbjuder individuellt utformad behandling bland annat utifrån Lidcombeprogrammet och Palin PCI.

Läs mer om Intensiv stamningsbehandling i grupp för barn och föräldrar här.

När ska man söka hjälp om man stammar?

Vänd dig till Specialistmottagning för stamning på Logopedkliniken om du upplever att stamningen är ett hinder, om du är besvärad av din stamning eller dina tankar kring stamningen.

Utredning och behandling av stamning hos ungdomar och vuxna

Stamningsbehandling utgår ifrån varje individs behov och förutsättningar. Tillsammans gör logopeden och personen som stammar upp ett mål för behandlingen. Målet ligger till grund för vilka insatser som sedan väljs.

Läs mer om stamningsbehandling.

Läs mer om  Intensiv stamningsbehandling i grupp för vuxna här.

Kan stamning var dold?

Poddavsnitt med logoped Ineke Samson

Skenande tal

Skenande tal innebär att man talar mycket snabbt och forcerat. Läs mer om skenande tal här.

Sök hjälp hos oss

För att komma till oss gör du olika beroende på om du är barn eller vuxen. Om du är barn behöver du en remiss från till exempel läkare, BVC, psykolog eller annan logoped.

Om du är vuxen behöver du remiss från annan vårdgivare eller en egenremiss.

Kontakt

Sofia Norrman, leg logoped, enhetschef
e-post: sofia.norrman@regionstockholm.se
Telefon: 08-123 586 91

På grund av sekretessbestämmelser besvarar vi inte frågor om enskilda patienter per e-post.