Stamning och skenande tal

På Logopedkliniken arbetar logopeder som är speciellt inriktade på området stamning och skenande tal. Vi har lång klinisk erfarenhet och erbjuder behandling till barn, tonåringar och vuxna. En viktig del i vårt arbete är utbildning och utvecklingsarbete utifrån aktuell forskning. Specialistmottagning för stamning och skenande tal finns på Logopedklinikens mottagningar på Danderyds sjukhus, Jakobsbergs sjukhus och i Sollentuna.

Vad är stamning?

Stamning kan uppträda på många olika sätt. Stamning innebär tillfälliga avbrott i talet, trots att man vet precis vad man ska säga. Avbrotten kan kännas och låta på olika sätt, vanligt är det vi kallar för omtagningar, där delar av ord eller enstaka ljud upprepas. Det kan också bli blockeringar (tvärstopp) och ljud kan förlängas.

För en del kan det kännas jobbigt att stamma och leda till att man börjar undvika vissa ord eller situationer. Detta kan ske både hos barn och vuxna.

Mellan fyra och fem procent av befolkningen har stammat under någon eller några perioder av sitt liv, oftast i tidig barndom. Cirka en procent av alla vuxna stammar.

Hos en del personer är stamningen dold, dvs den hörs inte i talet. Lyssna här när specialistlogoped med. dr Ineke Samson berättar om dold stamning: Poddavsnitt med logoped Ineke Samson

Vad är skenande tal?

Skenande tal är ett tillstånd där talet uppfattas som mycket snabbt, forcerat och otydligt. Läs mer om det här

När ska man söka hjälp om man har ett barn som stammar?

Stamning hos barn kan komma plötsligt eller smygande och öka gradvis. Vanligast är att barn börjar stamma vid 2-5 års ålder. Hos oss kan du som förälder få information och rådgivning kring stamning. Tveka inte att ta kontakt om du som förälder känner oro över barnets stamning eller om ditt barn verkar vara besvärat av stamningen, kämpar med orden och kanske undviker ord och situationer.

Utredning och behandling av stamning hos förskolebarn

I utredning och behandling av förskolebarn som stammar är samtal med föräldrarna en mycket viktig del. Därför inleds utredningen med ett enskilt föräldrasamtal. Därefter träffar vi barnet för en första bedömning i lek och samtal. Utredningen avslutas med ett föräldrasamtal där vi fokuserar på rådgivning kring stamning. Målet är att vända stamningsutvecklingen. Tillsammans diskuterar vi fortsatta åtgärder som kan innebära att vi fortsätter följa upp hur stamningen förändras över tid eller att behandling inleds mer omgående. Läs mer om stamningsbehandling hos förskolebarn här.

Utredning och behandling av stamning hos skolbarn

Utredning av stamning hos skolbarn (6-12 år) inleds med ett enskilt föräldrasamtal. Det följs upp med ett samtal med barnet där logopeden gör en bedömning av stamningen och hur barnet upplever sin stamning. Behandlingen utgår ifrån varje barns behov och förutsättningar. Målet är att minska och förebygga stamningsproblem. Behandlingen består av att lära sig mer om hur man kan hantera sin stamning och tankar och känslor som är kopplade till stamningen.

Läs mer om stamningsbehandling

Läs mer om intensiv stamningsbehandling i grupp för barn och föräldrar 

När ska man söka hjälp om man själv stammar?

Kontakta oss om du besväras av stamningen, om stamningen hindrar dig från att göra det du vill göra eller säga det du vill säga, oavsett hur mycket eller lite du stammar.

Utredning och behandling av stamning hos ungdomar och vuxna

Utredningen syftar till att ta reda på varje individs behov och förutsättningar, som sedan ligger till grund för behandling. Tillsammans gör logopeden och personen som stammar upp mål för behandlingen. Behandlingen kan fokusera både på talteknik och att minska negativa tankar och känslor kopplade till stamning.

Läs mer om stamningsbehandling här.

Läs mer om Intensiv stamningsbehandling i grupp för vuxna här.

Sök hjälp hos oss

För barn och ungdomar upp till 18 år behövs en remiss. Remiss kan du få via till exempel BVC, Skolhälsovården, läkare på vårdcentral, psykolog eller annan logoped.

Om du är över 18 år behöver du en remiss från till exempel läkare på vårdcentral eller annan logoped. Du kan också skriva en så kallad egenremiss via 1177.se.