Stäng

Läs mer om hur Lyssna tjänsten fungerar på ReadSpeaker

Introduktionsår för sjuksköterskor

På Danderyds sjukhus erbjuder vi dig som är nyutexaminerad sjuksköterska och som arbetar på sjukhuset att delta i ett introduktionsprogram under ditt första anställningsår. Du erbjuds åtta heldagsseminariumdagar och ett simuleringstillfälle.

Seminariedagarna innehåller föreläsningar, workshops, tid för diskussion och erfarenhetsutbyte, inläsning av sjukhusgemensamma riktlinjer och tid till e- utbildningar. Programansvarig är sjuksköterska och föreläsarna är kliniskt verksamma sjuksköterskor och läkare.

Att som ny få extra stöd och möjlighet nätverka med andra är mycket uppskattat.

Några röster om introduktionsprogrammet:

"Det är lärorikt och givande med en blandning av praktiska moment och intressanta föreläsare som själva arbetar kliniskt. Jag uppskattar också tiden som avsatts för att reflektera kring olika teman tillsammans med de andra i gruppen."

"Det är berikande att få ta del av varandras vardag, till exempel hur det är att jobba som ny sjuksköterska på akuten. Kursen ger oss många tillfällen att tipsa varandra."

"Som chefsjuksköterska känner jag mig trygg i att de stärks i sin yrkesroll och får bygga upp sitt självförtroende. I förlängningen bidrar ju introduktionsåret också till en väl fungerande verksamhet där vi alla arbetar i team."

Kontakt:
Anna Runström Arvidsson, leg. sjuksköterska och utbildningsledare Clinicum
Tel: 08-123 570 68
anna.runstrom-arvidsson@sll.se