Tillgänglighetsredogörelse

Danderyds Sjukhus AB står bakom den här webbplatsen och vill att så många som möjligt ska kunna använda den. Redogörelsen beskriver hur ds.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från ds.se som inte är tillgängligt för dig kan du kontakta oss på följande sätt:

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn över lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar ditt påpekande om bristande webbtillgänglighet eller din begäran om tillgängliggörande av innehåll kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Anmäl bristande tillgänglighet, digg.se/tsdosanmalan

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är inte förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs under rubriken Innehåll som inte är tillgängligt.

Innehåll som inte är tillgängligt

Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt.

Bilder

  • Vissa bilder har otydliga beskrivningar eller saknar helt beskrivning.

Länkar och titlar

  • Länkar kan ibland vara otydliga och svåra att förstå.
  • Länknamn och sidtitel kan skilja sig åt på vissa sidor.

Navigera utan mus

  • Innehåll i kartor är svårt att nå.

Film

  • Filmer saknar syntolkning.

Oskäligt betungande anpassning

Danderyds Sjukhus AB åberopar tillfälligt undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för de listade bristerna.

I kartan på Hitta på sjukhuset kan användare välja att visa “målpunkter” som alternativ. Målpunkterna är svåra att beskriva i text. Vi kommer se över hur vi använder den markeringen på kartan framåt.

Vi ser över webbplatsen kontinuerligt och kommer använda våra resurser på det sätt som ger mest nytta för användarna.

Hur vi testat webbplatsen

WCAG Networks (extern länk) har gjort en oberoende granskning den 26 augusti 2021 och en återkontroll i oktober 2022.

Redogörelsen uppdaterades senast den 18 mars 2024.