Innovation & utveckling

På Danderyds sjukhus tar vi tillvara på goda idéer med DS Innovation som stödjer medarbetare och företag gällande produktutveckling.

DS Innovation

Vi tar tillvara på de goda idéer som föds i sjukvårdens vardag och utvecklar dem tillsammans med idégivaren till innovativa produkter, tjänster och arbetssätt.

Vi ser till att medarbetares idéer kommer till nytta för patienter, medarbetare och samhället. Danderyds sjukhus har ett starkt innovationsklimat där medarbetarnas idéer står i fokus. Vi stödjer även utvecklingsprojekt inom Danderyds sjukhus gällande regulatoriska frågor, samarbetsavtal, omvärldsbevakning, fondansökningar och coachning.