Innovation & utveckling

På Danderyds sjukhus tar vi tillvara på goda idéer med DS Innovation som stödjer medarbetare och företag gällande produktutveckling.

DS Utveckling

För att kunna erbjuda bästa möjliga vård måste utveckling vara en naturlig del av arbetet. Detta sker genom individuell utveckling för medarbetaren men också genom att på ett strukturerat sätt utvärdera, anpassa, förbättra och utveckla de befintliga lösningar som används av oss.

DS Innovation

Danderyds sjukhus har ett starkt innovationsklimat där medarbetarnas behov och idéer står i fokus. Enheten DS Innovation verkar i nära samarbete med Medicinsk teknik och övriga aktörer på sjukhuset som är inblandade i införandet av innovativa produkter, tjänster och arbetssätt.

Är du medarbetare finns anpassad information om vilka DS Innovation är på de interna websidorna.

Är du ett utvecklande företag med en bra idé erbjuds tjänster som kan skräddarsys, men utgår ifrån ett utbud av tjänster som presenteras nedan.

Årsrapport DS Innovation

Vill du ha vår årsrapport kontaktar du Olof Hillborg via e-post.

Utbud av tjänster för utvecklande företag

  • Vi stödjer entreprenörer i verifiering av nya koncept genom att under sekretess diskutera lösningen på relevanta avdelningar för att få input till den vidare produktutvecklingen.

  • Vi arrangerar provuppställningar av CE-märkta produkter med fokus på utvärdering av produktens fördelar och nackdelar utifrån dess användning i arbetsflödet på avdelning.

  • Vi koordinerar och stödjer kliniska prövningar av medicintekniska produkter genom att finnas med och koordinera genomförandet och stötta i regulatoriska och avtalsrelaterade frågor.

  • För företag som vill utveckla sin affärsidé eller produkt i samverkan med klinisk expertis. Ett brainstorming-möte arrangeras med representanter från företaget och relevant klinik.

  • Vi hjälper företag i sin CE-märkningsprocess genom att kommunicera kring de ingående delarna i processen, samt peka på brister i de produkter och den tillhörande dokumentation som presenteras för oss.

  • Olof Hillborg, DS Innovation
    Tel: 08-123 566 77
    Epost: olof.hillborg@regionstockholm.se