Cookies

Från den 1 juli 2011 ska information om och ändamålet med användningen av cookies vara tillgänglig för besökaren. Besökaren ska också ge sitt samtycke. Denna webbplats använder både så kallade förstapartscookies och tredjepartscookies.

En cookie är en liten textfil som lagras på din dator och används till att analysera hur du använder webbplatsen. Vi sätter cookies framför allt för kunna analysera besökstrafik och för att webbplatsen ska fungera tillfredsställande för dig som besökare.

Det finns två typer av cookies

En permanent cookie ligger kvar på din dator under en bestämd tid och används exempelvis för att visa upp vad som är nytt på en webbplats sedan du sist var där.

En tillfällig cookie lagras tillfälligt i datorns minne under tiden du besöker en webbsida och försvinner när du stänger ner webbläsaren.

En cookie inte kan användas för att förstöra eller på annat sätt skada en besökares dator.

Förstaparts- och tredjepartcookies på ds.se

Den här webbplatsen använder både förstapartscookies och tredjepartscookies.

Förstapartscookies är en permanent cookie som lagras av webbplatsen du besöker, i det här fallet ds.se. Endast den webbplatsen kan läsa dessa cookies. De kan till exempel vara nödvändiga för att webbplatsen ska fungera som tänkt. 

Tredjepartscookies används exempelvis för att samla information kring webbstatistik. Dessa cookies kommer från någon annan än den som är ansvarig för webbplatsen. 

När det kommer till vår användning av Google Analytics använder vi förstapartscookies och inte av tredjepartscokkies, i och med övergången till Google Analytics 4.

Så stänger du av cookies i din webbläsare

Om du inte accepterar att cookies eller tredjepartscookies används kan du stänga av funktionen i din webbläsares säkerhetsinställningar. Du kan även ställa in webbläsaren så att du får en fråga varje gång en webbplats försöker placera en cookie på din dator.

Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade cookies raderas, se webbläsarens hjälpsidor för mer information.

Om du vill uppdatera dina preferenser för ds.se

Klicka på cookiesymbolen och välj vilka cookies som får sättas på din dator när du använder ds.se, eller avvisa icke nödvändiga cookies för webbplatsen.

Post- och telestyrelsen, är tillsynsmyndighet på området.
Post- och telestyrelsens webbplats, pts.se

Analysverktyg

Denna webbplats använder Google Analytics 4, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google, Inc. (”Google”). Informationen som genereras av en cookie genom din användning av webbplatsen (inklusive geolokaliseringsuppgifter) kommer att vidarebefordras till och lagras av Google på servrar i USA. Google kommer även att använda din IP-adress, men lagrar däremot inte IP-adressen utan använder den enbart för att samla geolokaliseringsuppgifter. Google kommer att använda denna information i syfte att utvärdera din användning av webbplatsen, sammanställa rapporter av aktiviteter på webbplatser för den som innehar webbplatser och tillhandahålla andra tjänster i samband med aktiviteter på webbsidan och användning av internet. Google kan också överföra denna information till tredje part om det krävs enligt lag, eller i de fall en tredje part behandlar informationen för Googles räkning. Google kommer inte att koppla samman din IP-adress med annan data som Google innehar.

Genom att använda denna webbplats, samtycker du till att Google behandlar dina personuppgifter på det sätt och för de syften som beskrivs ovan