Geriatriken

Inom geriatrisk vård är vi specialiserade på akuta och kroniska sjukdomar som uppstår till följd av åldrande. Vi har patienternas funktioner i fokus. Det centrala är att kartlägga och bedöma de medicinska, fysiska och sociala behov som patienten har och säkerställa att de tas om hand på adekvat och anpassat sätt. Vård och behandling blir därför individanpassad. Målet med rehabiliteringen är att behålla och stärka funktioner som patienten har kvar samt se till att det finns stödfunktioner där det behövs. Vi erbjuder även vård i livets slutskede om behov finns.

Geriatriken består av två slutenvårdsavdelningar och en minnesmottagning.

Inom slutenvården ingår både medicinsk behandling, symtomlindring och rehabilitering. Vi har mycket kontakt med anhöriga och arbetar i team runt patienterna. Vi strävar efter kontinuitet och teamarbete för att skapa trygg och säker vård och en hållbar utskrivningsplanering.  

Minnesmottagningen är en specialistmottagning som utreder personer med sviktande minnesfunktioner i öppenvårdsform. Läkare på mottagningen initierar och följer upp behandling av vissa demenssjukdomar. Mottagningen har även samarbete med demenssamordnare i kommunen och håller i kurser för anhöriga.

Så här säger tre medarbetare på Geriatriken

- Vi jobbar med ett helhetsperspektiv runt varje patient där vi tar hänsyn till det sjuka, det friska och det sociala. Vi försöker ge patienten stöd för att hen ska må bra och vara så oberoende av hjälp som möjligt. Den geriatriska patienten är ofta multisjuk med komplex bild så därför är det extra viktigt att fokusera på helheten, säger Eva Ottosson, överläkare.

 - Vi hjälper och stöttar våra patienter för att de ska få en mer effektiv återhämtning under tiden de vårdas hos oss. För oss är det en glädje att se när patienterna blir bättre, säger Hayriye Tuncer, undersköterska och Suzan Ayas, undersköterska.