Folktandvårdens anestesiverksamhet åter i Danderyds sjukhus regi

I januari återgår anestesiverksamheten för Folktandvården vid Danderyds sjukhus i sjukhusets regi, efter att ha varit outsourcat i ett antal år. – Det är en viktig verksamhet för patienterna som behöver detta stöd, kommenterar Lars-Göran Buskas, t.f. vårdenhetschef för Anestesi Tandvård

Den 10 januari lägger verksamhetsområde Anestesi- och intensivvård en nygammal enhet till sitt område. Det är Anestesi Tandvård som ska assistera Folktandvården på sjukhuset i att söva behövande patienter. Anestesin har haft detta uppdrag tidigare i många år, men i en upphandling 2017 tillföll det till en privat aktör och nu kommer det åter till sjukhusets regi.

Enheten kommer ledas av en vårdenhetschef, Lars-Göran Buskas, och en medicinskt ledningsansvarig läkare, Joanna Harbut. Den dagliga bemanningen består av fyra anestesisjuksköterskor, en undersköterska och en anestesiläkare. Verksamheten sker i Folktandvårdens lokaler i Hus 10, där tre behandlingsrum är dedikerade för denna uppgift tillsammans med en uppvakningsenhet.

− Detta är en utvecklande verksamhet på alla plan och en viktig verksamhet för patienterna som behöver detta stöd. Vår uppgift är att patienterna ska ”sova gott” och vara smärtfria, få ett behagligt uppvaknande och kunna åka hem samma dag, säger Lars-Göran Buskas.

På Folktandvården vid Danderyds sjukhus är cirka 1 300 patienter årligen i behov av anestesi. Fyra av tio är barn under 18 år med omfattande dental problematik och ofta tandläkarfobi eller någon form av funktionsnedsättning. Resten är vuxna där majoriteten av klientelen har någon form av intellektuell funktionsnedsättning, psykisk sjukdom eller demenssjukdom. Patienterna sover av en kombination av anestesi-/lustgas kombinerat med lokalbedövning i behandlingsområdet.

Som tandvårdspatient väljer man själv sin utförare och det finns privata aktörer i Stockholm som erbjuder sövning, men verksamheten på Danderyds sjukhus kan erbjuda mer än många andra.

− Fördelen för patienterna och Folktandvården med att vi tar över är att vi kan söva de flesta patienter oavsett sjukdomsgrad och vi har hela sjukhusets resurser i ryggen. Tillsammans med Folktandvården har vi möjligheten att ta in konsulter under tiden patienten är sövd för att göra andra typer av undersökningar exempelvis öron/näsa/hals-undersökningar, gynekologiska undersökningar eller fotvård, som på grund av patientens tillstånd kan vara svåra eller omöjliga att utföra annars. Folktandvårdens och Anestesiverksamhetens gemensamma vision är att ge patienter vård i toppklass, genom ett bra samarbete och professionalism i alla led, säger Lars-Göran Buskas.

Foto på Lars-Göran Buskas, Tf Vårdenhetschef, Anestesi Tandvård
Lars-Göran Buskas, Tf Vårdenhetschef, Anestesi Tandvård. Foto: Mikael Sjöberg