BB-platser på patienthotell flyttar till sjukhusets egna lokaler

Sedan december 2023 vårdas alla nyblivna föräldrar och nyfödda på Danderyds sjukhus BB/eftervård, med anledning av avslutat avtal med Patienthotellet/Hotell BB/Hotell Mörby. Hotellet stänger sin verksamhet 31/1 2024.

Uppdraget för antalet födslar på Danderyds förlossning har successivt minskat från 6 700 per år till 5 000 under 2024. Det innebär att sjukhuset inte behöver lika många eftervårdsplatser och all verksamhet kommer att kunna samlas inne på sjukhuset. Även BB-platser och återbesöksmottagning för BB Stockholm kommer iordningställas på sjukhuset. Detta innebär att eftervården blir mer samlad.

Färre förlossningar per klinik

Det minskade förslossningsuppdraget beror till stor del på den nyöppnade förlossningskliniken på Sankt Görans sjukhus. Fler förlossningskliniker i regionen betyder färre förlossningar per klinik.

För patienter från övriga vårdområden, till exempel utomlänspatienter som behöver boende dagen innan en operation, kommer vissa få bo på andra närliggande hotell, vissa får sovplats på sjukhuset, beroende på omständigheter och på vilken vård de kan behöva.

Ingen fortsatt verksamhet

Ägaren av Hotell Mörby, AB Jägersbo, kommer inte fortsätta bedriva någon verksamhet i lokalerna. Hotellet stänger sin verksamhet, inklusive Restaurang Klippan den 31/1 2024.

Läs mer om eftervården efter förlossning här.