Besöksrestriktioner

För att minska risken för smittspridning av covid-19 råder generella besöksrestriktioner, med vissa undantag.
Mer Info

Hjärtsjukvården på Danderyds sjukhus är en av de bästa i Sverige

Då Swedeheart rankar de bästa sjukhusen i landet när det gäller att ta hand om akuta hjärtinfarkter och vårda dessa patienter i upp till ett år efter infarkten, har Danderyds sjukhus under många år hamnat i topp, så även i år.

Av 71 genomgångna sjukhus placerar sig Danderyds sjukhus, med 9 av 11 möjliga indexpoäng, på en delad fjärdeplats tillsammans med Umeå sjukhus och Västerås sjukhus. Bäst i Sverige rankas Sollefteå sjukhus med 10 indexpoäng.

En av de viktigaste parametrarna är vilken andel av patienterna som erhåller behandling för akut hjärtinfarkt inom 90 minuter. DSAB placerar sig på andra plats i Sverige för detta mätvärde med 93% inom 60 minuter och 96% inom 90 minuter för patienter <80 år. Ett gediget kvalitetsförbättringsarbete ligger bakom denna framgång.

− Det är svårt att värdera hur mycket pandemin har påverkat resultaten och naturligtvis har samtliga landets sjukhus påverkats i olika grad. Det är ändå fantastiskt att vi har kunnat upprätthålla en så god hjärtsjukvård trots de annorlunda förutsättningarna, säger Karin Knudsen Malmqvist, verksamhetschef för hjärtkliniken på Danderyds sjukhus.

Swedeheart kommenterar årets kvalitetsindex: ”Trots belastningen på sjukvården under 2020 bekräftar kvalitetsindexet att de som drabbades av hjärtinfarkt fick god vård. Medianvärdet blev 7 poäng, det vill säga samma som 2019. Kvalitetsindexets elva variabler omfattar såväl den akuta vården som eftervård och täckningsgrad.”

Läs mer i Swedehearts årsrapport 2020 här.