Generellt besöksförbud

För att minska risken för smittspridning av covid-19 för Danderyds sjukhus patienter och medarbetare införs ett generellt besöksförbud. Undantag kan göras i särskilda fall.
Mer Info

DSAB kvalitets- och miljöcertifierat igen

När Danderyds sjukhus kvalitetscertifierades år 2016, var vi först i landet bland de stora akutsjukhusen. Sjukhuset har varit miljöcertifierat sedan 2003 och nu har vi återigen certifierats.

Syftet med en certifiering är att öka kvaliteten och patientsäkerheten samt förebygga eller mildra negativ miljöpåverkan. Genom att ett certifieringsföretag granskar verksamheterna och ledningens arbete en gång per år bidra det till ett ständigt utvecklingsarbete. Certifikatet ger också ett ”kvitto” på att ledningssystemet motsvarar kraven i standarderna.

DSAB:s kvalitets- och miljöledningssystem följer de internationella standarderna (SS-EN ISO 9001:2015 och SS-EN ISO 14001:2015). Ledningssystemet omfattar all verksamhet som bedrivs av DSAB och tillhandahåller en gemensam systematik för hur sjukhuset arbetar, leds och styrs. DSAB:s ledningssystem är processorienterat och är uppbyggt utifrån sjukhusets kärnverksamhet.