Generellt besöksförbud

För att minska risken för smittspridning av covid-19 för Danderyds sjukhus patienter och medarbetare införs ett generellt besöksförbud. Undantag kan göras i särskilda fall.
Mer Info

Sjukhusets akutvårdsbyggnad en av tre finalister i Årets miljöbyggnad 2019

Nya akutvårdsbyggnaden är certifierad enligt Miljöbyggnad guld och blev även en av tre finalister i utmärkelsen Årets miljöbyggnad 2019. En stor bedrift med tanke på de speciella krav som ställs på en sjukvårdsbyggnad.

Miljöbyggnad är ett svenskt certifieringssystem för hållbara byggnader, som innebär att byggnadens prestanda granskas av tredje part. Systemet ägs och utvecklas av Sveriges största organisation för hållbart samhällsbyggande, Sweden Green Building Council, som även genomför certifieringarna.
– För att certifieras som Miljöbyggnad guld är det 15 indikatorer som ska uppfyllas där de är indelade i områdena inomhusmiljö, energianvändning och byggnadsmaterial. För att uppnå bedömningen guld behöver minst sex av femton indikatorer uppnå guld. Akutvårdsbyggnaden uppfyllde guldnivån med 14 av 15 indikatorer – vilket är en enorm prestation för en sjukvårdsbyggnad, säger Karina Antin, miljösamordnaren på Locum fastighetsförvaltning.

Sjukhusets stora innergården kom till tidigt i designprocessen för att öka ljusinsläppet i byggnaden – arkitekten har under processen varit noga med att placera vistelseytor för verksamheten i fasad för att få del av ljuset. Den reflekterande plåtfasaden på innergårdarna bidrar också till att leda ned dagsljus till de lägre våningsplanen.
– För att säkra en så låg energianvändningsnivå används spillvärme från sterilcentralen till att förvärma tappvarmvattnet och värme från kylmaskiner förvärmer värmesystemen. Andra exempel är värmeåtervinning i ventilationssystem, solskydd för minskat kylbehov och smart belysningsstyrning. 

En akutvårdsbyggnad har många krav att uppfylla såsom teknik, säkerhet, arbetsmiljö och hygien för att uppnå det ärofyllda miljöbyggnad-guld-priset.  
–  Att vi har lyckats så bra beror på att många frågor lyftes i ett tidigt skede. Lösningarna är ett resultat av många utredningar, avväganden och nära samarbeten mellan alla inblandade parter. Ett fall där kraven från vården och från Miljöbyggnad inte riktigt gick att förena var vid val av golvmaterial. Här tvingades vi välja golv i första hand utifrån krav på hygien och rullmotstånd och i andra hand utifrån ljuddämpande förmåga. Indikatorn Ljudmiljö uppnådde därmed inte nivån för guld men för silver, fortsätter miljösamordnaren Karina.

Verksamhetens krav och byggnadens kvalitet är högsta prioritet, men det fina med miljöbyggnadspriset är att det inte är en belastning utan ett verktyg för att just säkra en hög kvalitét på byggnaden.
– Mycket hårt arbete ligger bakom miljöbyggnad-guld-priset och vi har lyckats tack vare gediget lagarbete, hög vilja och stort engagemang från både sjukhuset, Locum och m.fl. En lärorik, spännande och rolig resa att vara del av, avslutar Karina Antin, miljösamordnaren på Locum.

Läs mer om kriterier för miljöpriset här: Locums arbete bakom priset. 

– Mycket hårt arbete ligger bakom miljöbyggnad-guld-priset och vi har lyckats tack vare gediget lagarbete, hög vilja och stort engagemang från sjukhuset, Locum och övriga producenter. En lärorik och spännande resa, säger Karina Antin.
Danderds sjukhus akutvårdsbyggnad har certifierats som Miljöbyggnad guld i certifieringen Årets miljöbyggnad 2019 av Sweden Green Building Council.