Traineeprogrammet på Danderyds sjukhus

Traineeprogrammet riktar sig till dig som är examinerad, men relativt ny i din sjuksköterskeprofession.

Varför ska jag söka traineeprogrammet?

Vi vill att du, tillsammans med oss, ska få möjlighet att bredda och fördjupa din kompetens för att kunna möta framtidens akutsjukvård. Du börjar din anställning i trygghet med introduktionskurs och mentorskap. Vårt mål är att ge dig en bred kunskapsgrund och ett brett kontaktnät samtidigt som du får prova på att arbeta inom sjukhusets olika verksamheter.

Vem kan söka?

 • Du som tar sjuksköterskeexamen vid terminsslutet innan programmet startar. Alltså tex ska du examineras våren 2024 kan söka programmet hösten 2024.
 • Du som är legitimerad sjuksköterska med upp till två års yrkeserfarenhet.

Vad är syftet med traineeprogrammet?

Vi vill ge dig som nyexaminerad sjuksköterska en trygg och stabil grund i din profession inom akutsjukvården men också skapa förutsättningar för utveckling i rollen som sjuksköterska på Danderyds sjukhus. Programmet skapar utrymme för stöd, reflektion samt mentorskap kopplat till yrkesutövningen och riktar sig även till sjuksköterskor med viss erfarenhet som önskar prova på olika verksamhetsområde och bredda sin kompetens.

På ett tryggt och strukturerat sätt bidrar detta till den framtida sjuksköterskebemanning på sjukhuset. 

Ansökan och anställning

Ansök till nästa traineeprogram senast 1 september

Om du blir antagen kommer du att bli anställd av Danderyds sjukhus under tiden för programmet. Efter avslutat traineeprogram väljer du själv om du önskar ta anställning på vårdavdelning eller om du vill fortsätta din tjänst på sjukhusets Bemanningscenter. Anställningsform är tillsvidare, sex månaders prövotid och du har möjlighet att avsluta din tjänst enligt sedvanliga rutiner.

Så fungerar traineeprogrammet

Du genomför programmet under 18 månader fördelat på tre perioder. Utöver detta finns möjlighet till ytterligare placering under fyra månader.
Under hela tiden för programmet kommer du att erbjudas handledning och mentorskap, tid för reflektion i grupp, möjlighet att hospitera samt föreläsningar inom olika områden med koppling till sjukhuset olika verksamheter. 

Period 1 – sex månader

 • Introduktionsprogram nyanställda sjuksköterskor
 • Klinisk basutbildning för sjuksköterskor (8 tillfällen). I denna del ingår områdena Säker vård, Samverkan i team, Personcentrerad vård, Evidensbaserad vård, Informatik samt Förbättringskunskap och kvalitetsutveckling samt praktisk simulering
 • Klinisk tjänstgöring parallellt med Klinisk basutbildning
 • Reflektionsmöjlighet i grupp samt individuellt

Period 2 – sex månader

 • Klinisk tjänstgöring
 • Möjlighet till reflektion i grupp samt individuellt.
 • Föreläsningar med koppling till sjukhusets verksamheter
 • Hospitering

Period 3 – sex månader

 • Klinisk tjänstgöring
 • Introduktionsprogram för nyanställda sjuksköterskor för de som inte gått klart detta
 • Möjlighet till reflektion i grupp samt individuellt.
 • Föreläsningar med koppling till sjukhusets verksamheter
 • Hospitering

Efter tredje perioden kan du välja att avsluta din traineetjänst och ta anställning på Bemanningscenter eller inom annat verksamhetsområde

Period 4 – fyra till sex månader

 • Fördjupningsdel – klinisk tjänstgöring
 • Möjlighet till reflektion i grupp samt individuellt.
 • Föreläsningar med koppling till sjukhusets verksamheter.
 • Handleda nya traineesjuksköterskor.

Kontakt

För intresseanmälan/frågor mejla: traineeprogram.ssk.ds@regionstockholm.se