Sjuksköterska – sök traineeprogrammet på Danderyds sjukhus – start HT 2022

Är du redo att möta framtidens akutsjukvård? Hösten 2022 startar ett traineeprogram för sjuksköterskor. Du som tar sjuksköterskeexamen i juni 2022 eller som är legitimerad sjuksköterska med högst två års yrkeserfarenhet kan söka.

 • Få en bred kunskapsgrund
 • Bredda och fördjupa din kompetens
 • Prova att arbeta inom olika verksamheter
 • Börja din anställning i trygghet med introduktionskurs och mentorskap
 • Få ett brett kontaktnät

Vem kan söka?

 • Du som tar sjuksköterskeexamen i juni 2022
 • Du som är legitimerad sjuksköterska med upp till två års yrkeserfarenhet

Varför ska jag söka traineeprogrammet?

Vi vill att du, tillsammans med oss, ska få möjlighet att bredda och fördjupa din kompetens för att kunna möta framtidens akutsjukvård. Målet är att ge dig en bred kunskapsgrund och ett brett kontaktnät samtidigt som du får prova på att arbeta inom sjukhusets olika verksamheter. 

Ansökan och anställning

Programmet riktar sig till dig som är examinerad, men relativt ny i din sjuksköterskeprofession.

Ansök till traineeprogrammet 2022 senast 12 juli

Om du blir antagen kommer du att bli anställd av Danderyds sjukhus under tiden för programmet. Efter att du genomgått programmet forstätter din anställning inom någon av sjukhusets verksamheter eller inom Bemanningscenter.

Så fungerar traineeprogrammet

Du genomför programmet under 18 månader fördelat på tre perioder. Utöver detta finns möjlighet till ytterligare placering under fyra månader.
Under hela tiden för programmet kommer du att erbjudas handledning och mentorskap, tid för reflektion i grupp, möjlighet att hospitera samt föreläsningar inom olika områden med koppling till sjukhuset olika verksamheter. 

Period 1 – 6 månader

 • Introduktionsprogram nyanställda sjuksköterskor
 • Klinisk basutbildning för sjuksköterskor (8 tillfällen). I denna del ingår områdena Säker vård, Samverkan i team, Personcentrerad vård, Evidensbaserad vård, Informatik samt Förbättringskunskap och kvalitetsutveckling
 • Klinisk tjänstgöring parallellt med Klinisk basutbildning
 • Reflektionstid i grupp

Period 2 – 6 månader

 • Klinisk tjänstgöring
 • Reflektionstid i grupp
 • Föreläsningar med koppling till sjukhusets verksamheter
 • Hospitering

Period 3 – 6 månader

 • Klinisk tjänstgöring
 • Introduktionsprogram för nyanställda sjuksköterskor för de som inte gått klart detta
 • Reflektionstid i grupp
 • Föreläsningar med koppling till sjukhusets verksamheter
 • Hospitering

Efter period tre kan programmet avslutas om du har tillräcklig kompetens eller erfarenhet. Du fortsätter då din anställning inom sjukhusets verksamheter eller inom Bemanningscenter.

Period 4 – 4 månader

 • Fördjupningsdel – klinisk tjänstgöring 
 • Reflektionstid i grupp

Efter avslutat program fortsätter du din anställning inom sjukhusets verksamheter eller inom Bemanningscenter.

Kontaktpersoner på Danderyds sjukhus är

Carola Larsson
Mona Ling
Rebecka Loquist
Monika Wladysiuk-Repelewicz
Intresseanmälan/frågor: traineeprogram.ssk.ds@regionstockholm.se

Sjuksköterska