Sjuksköterska – sök traineeprogrammet på Danderyds sjukhus – start HT 2023

Hösten 2023 startar Danderyds sjukhus nästa omgång traineeprogram för sjuksköterskor. Varmt välkommen att starta traineeprogrammet för sjuksköterskor tillsammans med oss på Bemanningscenter och Danderyds sjukhus!

Varför traineeprogrammet?

 • Få en bred kunskapsgrund inom akutsjukvård
 • Möjligheten till placering inom intermediärvårdsavdelning (högrevården) under senare del av programmet.
 • Bredda och fördjupa din kompetens
 • Prova att arbeta inom olika verksamheter
 • Börja din anställning i trygghet med introduktionskurs och mentorskap
 • Få ett brett kontaktnät

Vem kan söka?

 • Du som tar sjuksköterskeexamen i juni 2023
 • Du som är legitimerad sjuksköterska med upp till två års yrkeserfarenhet

Vad är syftet med traineeprogrammet?

Syftet med satsningen är dels att ge dig som nyexaminerad sjuksköterska en trygg och stabil grund i din profession inom akutsjukvården. Samt att säkerställa sjukhusets möjlighet att vara en attraktiv arbetsgivare för nyutexaminerade sjuksköterskor. På ett tryggt och strukturerat sätt bidra till den framtida sjuksköterskebemanning på sjukhuset. 

Programmet riktar sig även till sjuksköterskor med viss erfarenhet (upp till två år) – Som önskar prova på olika verksamhetsområde och bredda sin kompetens.  

Att skapa förutsättningar för utveckling i rollen som legitimerad sjuksköterska på Danderyds sjukhus. 

Programmet skapar utrymme för stöd, reflektion samt mentorskap kopplat till yrkesutövningen som sjuksköterska.

Varför ska jag söka traineeprogrammet?

Vi vill att du, tillsammans med oss, ska få möjlighet att bredda och fördjupa din kompetens för att kunna möta framtidens akutsjukvård. Målet är att ge dig en bred kunskapsgrund och ett brett kontaktnät samtidigt som du får prova på att arbeta inom sjukhusets olika verksamheter. 

Ansökan och anställning

Programmet riktar sig till dig som är examinerad, men relativt ny i din sjuksköterskeprofession.

Ansök till traineeprogrammet 2023 senast 11 juni

Om du blir antagen kommer du att bli anställd av Danderyds sjukhus under tiden för programmet. Efter att du genomgått programmet forstätter din anställning inom någon av sjukhusets verksamheter eller inom Bemanningscenter.

Så fungerar traineeprogrammet

Programmet riktar sig till dig som är examinerad, men relativt ny i din sjuksköterskeprofession. Anställnings är tillsvidare, sex månaders prövotid och du har möjlighet att avsluta din tjänst enligt sedvanliga rutiner. Efter avslutat traineeprogram väljer du själv om du önskar ta anställning på vårdavdelning eller om du vill fortsätta din tjänst på Bemanningscenter på Danderyds sjukhus.

Du genomför programmet under 18 månader fördelat på tre perioder. Utöver detta finns möjlighet till ytterligare placering under fyra månader.
Under hela tiden för programmet kommer du att erbjudas handledning och mentorskap, tid för reflektion i grupp, möjlighet att hospitera samt föreläsningar inom olika områden med koppling till sjukhuset olika verksamheter. 

Period 1 – sex månader

 • Introduktionsprogram nyanställda sjuksköterskor
 • Klinisk basutbildning för sjuksköterskor (8 tillfällen). I denna del ingår områdena Säker vård, Samverkan i team, Personcentrerad vård, Evidensbaserad vård, Informatik samt Förbättringskunskap och kvalitetsutveckling samt praktisk simulering
 • Klinisk tjänstgöring parallellt med Klinisk basutbildning
 • Reflektionsmöjlighet i grupp samt individuellt

Period 2 – sex månader

 • Klinisk tjänstgöring
 • Möjlighet till reflektion i grupp samt individuellt.
 • Föreläsningar med koppling till sjukhusets verksamheter
 • Hospitering

Period 3 – sex månader

 • Klinisk tjänstgöring
 • Introduktionsprogram för nyanställda sjuksköterskor för de som inte gått klart detta
 • Möjlighet till reflektion i grupp samt individuellt.
 • Föreläsningar med koppling till sjukhusets verksamheter
 • Hospitering

Efter tredje perioden kan du välja att avsluta din traineetjänst och ta anställning på Bemanningscenter eller inom annat verksamhetsområde

Period 4 – fyra till sex månader

 • Fördjupningsdel – klinisk tjänstgöring
 • Möjlighet till reflektion i grupp samt individuellt.
 • Föreläsningar med koppling till sjukhusets verksamheter.
 • Handleda nya traineesjuksköterskor.

Kontaktpersoner på Danderyds sjukhus är

Carola Larsson, 08- 123 583 84
Mona Ling
Rebecka Loquist
Linda Moll
Intresseanmälan/frågor: traineeprogram.ssk.ds@regionstockholm.se

Sjuksköterska