FRAPP - Framtidens Prehospitala Plattform

När ambulansen hämtar en patient med misstänkt hjärtpatologi, tas ett EKG som skickas till HIA för en primär bedömning av sjuksköterska. Detta görs med hjälp av ambulanssjukvårdens digitala verksamhets/IT-stöd, FRAPP. Vid misstanke om patologiskt EKG kontaktas jourhavande hjärtläkare för en sekundär bedömning. Vid STEMI (SThöjningsinfarkt) förs patient direkt för koronarangiografi. Vid andra allvarliga hjärtpatologiska tillstånd som kan bedömas via EKG kan patienten komma direkt till HIA alternativt omhändertas på akuten enligt överenskommelse.

EKG-bedömning

I sjuksköterskans EKG-bedömning ingår STförändringar och arytmier enligt PM för handläggning av FRAPP. Dessa är STförändringar såsom sänkningar eller höjningar samt nytillkomna grenblock. Arytmier som identifieras är bradykardi (långsam rytm <40 slag/min), takykardi (snabb rytm >150 slag/min), AV-block II-III eller misstanke om detta samt breddökade takykardier >100 slag/minut (ventrikeltakykardi).

Statistik

Under 2022 tog HIA på Danderyds sjukhus emot 7674 stycken FRAPP – EKG för bedömning. Det är ca 21 EKG/dygn.

Körande ambulansbil