HIA och Akutcykeln

Akutcykelns uppdrag

Akutteamet på DSAB larmas via det sjukhusövergripande larmnumret 523 23 eller via fasta larmknappar och har målet att vara på plats inom 4 minuter.

Akutteamet ska larmas vid hjärtstopp och andra livshotande sjukdomstillstånd/skador. Akutteamet består av följande funktioner: Hjärtjour, HIA sjuksköterska (akutcykeln), Anestesijour och Anestesisjukssköterska.

Akutcykeln är utrustad med akutläkemedel, intubationsmaterial samt en manuell defibrillator för att i händelse av ett akutlarm eller ett hjärtstopp kunna bistå den larmande enheten med hjälp.

Vad är nytt/utmärkande

Nytt är den så kallade gröna vågen som finns för att säkerställa en snabb och säker utryckning vid akutlarm. Gröna vågen är en mekanism som utlöses genom tryck på akutlarmsknapp vid akutcykelns placering. Mekanismen innebär att dörrar i avsedda korridorer öppnas och att akuthissar tillkallas för prioriterad körning.

Hur många akutlarm på Danderyds sjukhus?

År 2022 har akutcykeln varit ute på totalt 273 akutlarmsuppdrag cirka 5 akutlarm/vecka, varav 92 av dessa var hjärtstopp.

Röd knapp