Hjärt- och fysiologi

Hjärt- och fysiologikliniken på Danderyds sjukhus är en av landets största inom sitt område, med bred och specialiserad vård och internationellt ledande forskning. Vi arbetar processorienterat och tar ansvar för våra patienter genom hela vårdkedjan. Vi har en egen akutmottagning, vårdavdelningar och mottagningar med olika inriktning.

Inom kliniken kan vi erbjuda bland annat högkvalitativ invasiv behandling för kranskärlssjukdomar och rytmrubbningar, ett centrum för kardiologisk diagnostik och ett brett utbud av fysiologiska undersökningar. Vi håller hög kvalitet och har nöjda patienter enligt flera olika kvalitetsregister.

För oss är det viktigt att ligga i framkant i vårdens utveckling. Framåt satsar vi bland annat på digitala mottagningsbesök, hemmonitorering av pacemaker och ett pilotprojekt för taligenkänning för diktat.

Den världsunika studien SCAPIS 2 syftar till att kunna förutsäga vilka som kan drabbas av till exempel hjärt- och kärlsjukdomar. Med start 2024 kommer 15 000 individer i hela landet följas upp med omfattande undersökningar och på Danderyds sjukhus gör vi Region Stockholms del.

För att vara en attraktiv arbetsplats där man vill stanna kvar jobbar vi systematiskt med till exempel rotationstjänster och kompetensstegar för både sjuksköterskor och undersköterskor. Det finns goda möjligheter till kompetensutveckling och vi satsar löpande på forskning, utveckling och undervisning.

Så här säger några av våra medarbetare

Danderyds sjukhus är ett av Nordens största akutsjukhus. Det innebär att vi möter en stor mängd och bredd av patienter vilket ger oss en bred kompetens och erfarenhet. Trots sjukhusets storlek så känns det väldigt personligt och du lär känna dina kollegor snabbt, både inom och utanför ditt verksamhetsområde, säger Cecilia Linde, sjuksköterska och vårdenhetschef på HIA.

På Hjärtkliniken finns utrymme att hitta din nisch och fördjupa dig i det du finner särskilt intressant och roligt. Gillar du högt tempo och kritiskt sjuka patienter finns HIA och intervention. Vill du jobba med längre vårdtider finns Hjärtsviktscentrum. Trivs du med dagvård finns våra dagvårdsenheter. Vi har en svårslagen bredd för dig som vill utvecklas i din yrkesroll, säger Peter Stahre, sjuksköterska Hjärtsviktscentrum.