Återhämtning efter hjärnskakning olika snabb

Christian Oldenburg, psykolog, rehabiliteringsmedicinska universitetskliniken, har forskat på ifall snabb återhämtning eller långvariga besvär efter hjärnskakning kan bero på en typ av kognitiv och emotionell reserv i hjärnan.

Lätt traumatisk hjärnskada, vilket inkluderar hjärnskakning, är en mycket vanlig skada som drabbar tiotusentals personer i Sverige varje år. Vanliga symtom efteråt klingar av inom loppet av dagar eller veckor för de flesta som drabbas.

Dock utvecklar några av de som drabbas långvariga besvär med symtom som trötthet, huvudvärk, minnes- och koncentrationssvårigheter.

– Orsaken till varför vissa har ett sämre utfall, trots att själva skadan ter sig likartad från en klinisk vinkel är inte klar, säger Christian.

Teorin om hjärnreserv förklarar skillnad i utfall med att hjärnan har reserver som agerar som buffertar vid en skada. Christians avhandling undersöker hypoteser utifrån den teorin vid lätt traumatisk hjärnskada, med ett särskilt fokus på kognitiv och emotionell reserv.

– Studierna visar att lägre nivå av kognitiv och emotionell reserv är en betydande riskfaktor för utvecklandet av långvariga besvär, att kognitiv nedsättning i form av exekutiva minnessvårigheter fortfarande är märkbar på gruppnivå tre månader efter skada, och att hög smärtnivå, inkluderande muskuloskeletal smärta är vanligt hos patienter med långvariga besvär efter skada.

Fredag 29 mars 2019 disputerade Christian Oldenburg, psykolog, rehabiliteringsmedicinska universitetskliniken, på sin avhandling Mild traumatic brain injury – antecedents and aftermath.

Är du intresserad av att jobba på Danderyds sjukhus? Kolla in våra lediga jobb.

Våra lediga jobb