Bild på förlossningspersonal på Danderyds sjukhus

Ingen förlossning är den andra lik

Möt våra stjärnkollegor som jobbar på förlossningen. Intervjuerna kommer från instagramkontot @danderydsförlossningbb.

Rebecca koordinator

Längst till vänster i bildraden ser ni Rebecca som är en av våra mest erfarna barnmorska som leder förlossningen. 

Vad gör en koordinator egentligen?

– På vår förlossning finns det varje pass dygnet runt en barnmorska som är koordinator. Koordinatorn är en erfaren barnmorska som fungerar som arbetsledare under passet. Hens uppgift är att fördela de födande mellan vårdparen, samordna logistiken kring de som ska vidare till BB, ringa in föderskor för igångsättning samt samordna de som behöver läggas in för övervakning under sin graviditet från Förlossningens Akutmottagning.
Koordinatorns uppgift är också att stötta sina kollegor i handläggningen kring de som föder. Hen finns där som ett bollplank och rådgivare. Vid komplicerade eller akuta situationer kallas alltid koordinatorn in för hjälp.
Koordinatorn har också ett nära samarbete med läkarna på förlossningen och det är koordinatorn som håller i ronden. 
Det är också oftast Koordinatorn som försöker ordna en plats på ett annat sjukhus om det skulle vara fullt. 
Om ingen chef finns på plats har koordinatorn ett arbetsgivaransvar gällande bemanningen och att lösa akuta personalärenden som skulle kunna uppstå.
Det är inte helt ovanligt att koordinatorn benämns som "spindeln i nätet", som ni kanske förstår.
Att ha en koordinator under arbetetspasset har visat sig öka patientsäkerheten.

Nani – barnmorska

– Jag har arbetat som barnmorska i två år. Det känns som om det var igår jag tog barnmorskeexamen! Tiden har gått fort och det har varit en berg-och-dalbana. Ingen förlossning är den andra lik och det är lika magiskt varje gång. Kan lugnt säga att barnmorska är ett av de häftigaste jobben ever! 

Vad är det allra bästa med att vara barnmorska tycker du?

– Att få vara en del av den magiska stunden när föräldrarna får träffa sitt barn för första gången utanför magen. Hur häftigt är inte det?!

Du jobbar natt, vad är för- och nackdelar med det?

– Vi har fasta nattlag på natten vilket innebär att det är nästan alltid samma personer som jobbar på natten. Vi blir som en liten familj på natten. Nackdelarna är väl att det blir väldigt långa arbetspass men när man väl är på jobbet så går klockan snabbt.

Mette - barnmorska

På den fjärde bilden längst till höger finns Mette – en tjej som bryr sig väldigt mycket om sina medmänniskors välmående, en lugn, trygg person man kan luta sig mot.

– Jag har ett starkt rättvisepatos och jag är tydlig när jag tycker något är fel, men trampar inte på tår.

Varför ville du bli barnmorska? 

– Min dröm att bli barnmorska väcktes till liv när jag som 7-åring var med när min lillasyster föddes. Jag stod på första parkett och utbrast ” åh, mamma det här ska jag göra när jag blir stor, föda barn”.

Berätta lite kort om din karriär?

– Jag har jobbat mestadels på förlossningen, jag handleder nya kollegor och det är så roligt att följa deras framfart. Jag är även koordinator och har nyligen gått en kurs i ”Stöd i samband med barnfödande” på KI och det håller jag själv kurs i nu för kollegor. Nu, drygt 15 år senare, är barnmorska i särklass det bästa yrket.

Vad är största glädjen med att vara barnmorska?

– Närvaron och att ge stöd till den födande så att födseln kan ske ostörd och utifrån den födandes önskemål. Jag minns många födslar, men särskilt en. En förstföderska som födde i badet, precis som hon önskade, utan smärtlindring och utan interventioner, med sin partner, mig och undersköterskan närvarande hela tiden. Den lyckan i hennes ögon är obetalbar och så grymt att få vara en liten del av den.

Vad är din högsta dröm just nu?

– Jag, som så många andra, önskar att en förändring inom svensk förlossningsvård sker och det NU. Det är dags att vi får till en differentierad födevård. Födande bör efter informerat val, själva få välja var dom vill föda sitt barn, på sjukhus, barnmorskeledd enhet eller i sitt hem med barnmorska. Jag hoppas att jag innan mitt yrkesliv är över får vara med om den förändringen.

Läs fler intervjuer och artiklar från vårt instateam.

Är du intresserad av att jobba på Danderyds sjukhus? Kolla in våra lediga jobb.

Våra lediga jobb