Gabriela Markovic

Kognitiv träning efter hjärnskada

Gabriela Markovic, neuropsykolog, rehabiliteringsmedicinska universitetskliniken, har forskat på hur effekten av tidigt insatt uppmärksamhetsträning påverkar den kognitiva återhämtningen efter hjärnskada.

Ett av de vanligaste symtomen efter förvärvad hjärnskada är uppmärksamhetsnedsättningar i varierande grad. Besvären kan vara livslånga och har stor påverkan på patientens dagliga aktivitet och förmåga till delaktighet.

Det positiva är att uppmärksamheten kan tränas med strukturerad intensiv kognitiv träning. Den rekommenderade metoden för kroniska tillstånd heter Attention Process Training (APT).

– Jag använder en metod som är ny för rehabilitering – en processmätning som har visat sig vara mer känslig för skillnaderna i spontanåterhämtning och rehabilitering än traditionella mätinstrument. Resultaten pekar på att APT har positiv effekt på återhämtningen efter hjärnskada och att de som har fått behandlingen upplever sig ha redskap som främjar fortsatt träning även efter rehabiliteringsperioden, berättar Gabriela Markovic.

Fredag 2 juni 2017 disputerade neuropsykolog Gabriela Markovic, rehabiliteringsmedicin, på sin doktorsavhandling "Acquired brain injury and evaluation of intensive training of attention in early neurorehabilitation – statistical evaluation and qualitative perspectives. (Ungefärlig översättning: Uppmärksamhetsträning med APT i tidigt skede efter förvärvad hjärnskada.)

Är du intresserad av att jobba på Danderyds sjukhus? Kolla in våra lediga jobb.

Våra lediga jobb