Blodförtunnande läkemedel minskar risk för demens

En ny studie från Danderyds Sjukhus visar på att patienter som tar blodförtunnande läkemedel mot förmaksflimmer, har upp till en halverad risk för demens.

- Blodförtunnande läkemedel minskar inte bara risken för stroke hos patienter med förmaksflimmer. Vi kan även se en signifikant minskning av risken för demens, enligt ny forskning som publicerades idag i European Heart Journal, säger professor Mårten Rosenqvist vid Karolinska Institutet och Danderyds sjukhus.

Bland de 444 106 patienter med förmaksflimmer hade de som tog blodförtunnande läkemedel vid studiens början 29 procent lägre risk för att utveckla demens än patienter som inte hade den behandlingen. När forskarna tittade på vad som hände om patienterna fortsatte att ta läkemedlen, fann de en ännu större minskning av risken för demens. Hela 48 procent, nästan en halvering.

Största studien inom området

Forskarna hämtade data från svenska patientregister under perioden 2006 – 2014, och även om det är retrospektivt, vilket innebär att det inte kan bevisa orsakssamband, tror forskarna att resultaten starkt visar att blodförtunnande läkemedel skyddar mot demens hos patienter med förmaksflimmer

- För att bevisa detta antagande skulle randomiserade placebokontrollerade studier behövas, men sådana studier kan inte genomföras på grund av etiska skäl. Det är inte möjligt att ge placebo till patienter med förmaksflimmer och sedan vänta på att demens eller stroke att inträffa, menar Leif Friberg och Mårten Rosenqvist, som är ansvariga för forskningen, ett samarbete mellan Karolinska Institutet och Danderyds sjukhus, KIDS.

Riskfaktorer för demens

Forskarna fann att de starkaste indikatorerna för demens är brist på behandling med blodförtunnande läkemedel för patienter med förmaksflimmer, åldrande, Parkinsons sjukdom och alkoholmissbruk.

De fann också att ju tidigare behandling med blodförtunnande startades efter diagnos av förmaksflimmer, desto större var den skyddande effekten mot demens.
Forskarna ser med oro på att patienter med förmaksflimmer ofta slutar sin behandling för tidigt.

- Om du vet att din sjukdom förstör din hjärna i en långsam men stadig takt och att du kan förhindra det genom att fortsätta behandlingen, tror vi att de flesta patienter inte skulle tveka i det beslutet, menar forskarna.

Korta fakta

Förmaksflimmer är en rubbning av hjärtats rytm och den vanligaste formen av arytmi. Förmaksflimmer uppkommer på grund av att hjärtat inte längre styrs av sinusknutan som sitter i höger förmak och fungerar som en takthållare för hjärtat. Tillståndet ökar vid stigande ålder. Ca 12-15 procent av alla 75-åringar har förmaksflimmer.

Är du intresserad av att jobba på Danderyds sjukhus? Kolla in våra lediga jobb.

Våra lediga jobb