Lotta Nilsson vårdenhetschef förlossningen danderyds sjukhus

"Bra arbetsmiljö är grundbulten i Framtidens förlossningsvård"

En stor översyn av arbetsmiljön pågår på förlossnings- och eftervårdsenheterna. Det som fungerar ska förstärkas och det som behöver vässas ska ses över. Flera biträdande vårdenhetschefer anställs för att förbättra chefstillgängligheten för medarbetarna. Ett stort arbete läggs ned på att ibland kunna erbjuda individuella lösningar utifrån befintliga resurser.

Vårdenhetscheferna Lotta Nilsson och Jenny Westholm tog över ledarskapet på förlossningen för 4 år sedan. Just nu stärks förlossningen med upp till ytterligare fem tillförordnade biträdande vårdenhetschefer så alla medarbetare på förlossningen snabbt ska kunna få stöttning vid behov av en chef.
  – Jag sökte jobbet som vårdenhetschef då jag brinner för att förändra ledarskapet och vill skapa en bättre arbetsmiljö. Min vision är att chefer ska vara tillgängliga inte bara för samtal utan också vara synliga så att alla medarbetare vet att vi finns för dem. Våra fem nya biträdande vårdenhetschefer blir våra förlängda armar. De mjuka värdena är viktiga och individuella lösningar för personalen spelar en stor roll för trivseln – inom rimliga gränser förstås. Jag menar att patientsäkerheten och en förbättrad arbetsmiljö går hand i hand. Närvarande ledarskap skapar på sikt en trygghet hos personalen och vi hoppas och tror att fler kommer vilja stanna kvar hos oss, berättar Lotta.

 
Lotta har arbetat 20 år på Danderyds förlossning som barnmorska och har under vintern funderat på hur enheten på bästa sätt ska kunna ta tillvara åttapunktsprogrammet från Region Stockholm (länk)och driva förändringarna framåt så bra som möjligt.  
– Vi satsar stort på rekryteringar, men vi förstår också att det är fler saker som måste till för att barnmorskor ska välja att stanna kvar i yrket. Möjlighet till fortbildning och utveckling. Att ha en bra arbetsmiljö som gör det möjligt att faktiskt kunna arbeta heltid i förlossningsvården något som ytterst få orkar i dagsläget. Arbetet kräver mycket av våra barnmorskor och de behöver vår hjälp för att hantera händelser. Vi försöker göra så att barnmorskorna alltid har en närhet till sin närmaste chef i både stort och smått. Därav fler biträdande chefer som även jobbar på golvet nära medarbetarna. Utöver det ska en bra arbetsplats ha högt i tak och de som arbetar där ska få utrymme att växa i sin yrkesroll. Allt sammantaget gör att våra medarbetare kan ge den vård födande kvinnor behöver. Jag menar att det är grundbulten i Framtidens förlossningsvård, avslutar Lotta.

Region Stockholms åtgärdsplan

  • Ett arbete för att nå en barnmorska per födande kvinna
  • Se över schema och arbetstidsförläggning
  • Möjliggör rotationstjänstgöring för att få fler barnmorskor in på förlossningsklinikerna.
  • Se över möjligheterna att använda läkarinsatser på olika sätt.
  • Bedöma om det krävs förstärkning av administrativa uppgifter, städning och andra stödfunktioner.
  • Arbeta med flöden och i mindre grupper för att använda kompetensen så optimalt som möjligt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Är du intresserad av att jobba på Danderyds sjukhus? Kolla in våra lediga jobb.

Våra lediga jobb