Bryt stillasittande och förbättra ämnesomsättningen

Går det att förbättra ämnesomsättningen genom att bryta stillasittande? Det ska Erik Näslund, kirurg- och urologkliniken försöka ta reda på.

Karolinska Institutet och Danderyds sjukhus söker nu personer med stillasittande livsstil i åldern 35-55 år. 
I studien undersöker vi hur din kropp svarar på lätt motion under tre minuter varje halvtimme dagtid under fyra veckor.

I studien ingår blodprovstagning samt muskel- och fettprovstagning som görs på sjukhuset under två fyratimmarsbesök, före och efter studien. Arvode utgår.

Vi söker dig som

Är 35-55 år och har en stillasittande vardag
BMI mellan 30-35. Bmi räknas ut såhär: vikt i kg delat på höjd i meter i kvadrat (kg/m2), tex 80/(1.65x1.65)=BMI ca 29,4
Du får inte ha diabetes, hjärt-kärlsjukdomar eller stå på blodförtunnande läkemedel

Intresserad av att delta? För mer information kontakta oss

E-post: fabs.ds@sll.se
Tel: 08-123 563 54


En stillasittande livsstil är förknippad med ökad risk för t ex diabetes. Orsaken är fortfarande inte helt känd men en förklaring kan vara förändrade signalvägar i exempelvis muskulaturen. Leverns nedbrytning av socker samt nybildande av socker kan vara en annan orsak. En åttatimmarsstudie, där man lottat personer till att antingen sitta eller att varje halvtimme ersätta stillasittande med lätt motion under tre minuter, visade att denna måttliga motion signifikant förbättrade insulin och sockerkänslighet, den påverkade dessutom muskulaturen positivt.

Syftet med den studie som du tillfrågas om att vara med i är att utöka tidigare studier till att omfatta en längre tid (3 veckor), där du lottas till att antingen inte förändra någonting i din dagliga livsföring eller att varje halvtimme, dagtid, genomföra ett tre minuter lätt motionsprogram. Exempel på lätt motion är t ex att gå runt i rummet, genomföra knäböj eller gå upp och ner för en trappa.

Vi kommer att studera om insulin och sockerkänsligheten förbättras, om det finns tecken i blodet och vävnaden som kan kopplas till förväntad förbättring i ämnesomsättningen, samt förändringar i genuttryck, protein och fettmönster i olika vävnader.

Viktiga kriterier för att kunna delta

Du skall ha ett BMI (kg/m2) mellan 30-35 för att kunna delta och ha en relativt stillasittande livsstil, t ex kontorsarbete. Då muskelbiopsier planeras får du inte äta blodförtunnande medicinering och du får inte ha diabetes eller ha svårare hjärtsjukdom. En muskelbiopsi innebär att en liten bit muskelvävnad tas ut och skickas till ett laboratorium för analys.

Du är välkommen till mottagningen fastande kl 08:00. Undersökningen tar totalt ca fyra timmar.

Följande undersökningar genomförs (tidsåtgång)

1. Mått av längd, vikt och midjemått (10 min).
2. Fasteblodprover för biokemiska analyser (glukos, insulin, blodfetter mm), prover för analys av fett- och proteinmönster samt analys för gener (totalt 50 ml, 10 min)
3. Muskelbiopsi (200 mg) i lokalbedövning i låret. Ett 1 cm snitt görs i huden vilket försluts med tejp eller en sutur under huden med tråd som löser upp sig själv (15 min).
4. Fettbiopsi (200 mg) i lokalbedövning i buken runt naveln. Ett 1 cm snitt görs i huden som försluts med tejp eller en sutur under huden som löser upp sig själv (10 min).
5. Oralt glukosbelastningstest (OGTT) där ett blodprov tas före, 30, 60, 90 och 120 min efter intag av 75 g glukos. Totalt 25 ml blod (130 min).
6. Under OGTT så kommer vi ge dig information kring hur du skall använda olika appar, smart phone, accelerometrar (rörelsemätare som fästs på låret) samt kontinuerlig sockermätare (fästs på överarmen). Därefter lottas du till att antingen leva som vanligt eller genomföra ett lättare motionsprogram som innebär att du ska röra på dig tre minuter varje halvtimme dagtid. Du inleder med att leva som vanligt i en vecka och sedan lottas du till att fortsätta leva som vanligt eller till lätt motion i tre veckor.
Efter 4 veckor genomgår du samma procedur som beskrivs ovan.

I blodet analyseras gener kopplade till fetma och ämnesomsättning, olika hormoner, samt fett- och proteinmönster. I vävnaderna studeras gener/genuttryck kopplade till övervikt och ämnesomsättning, samt fett- och proteinmönster.

Risker och obehag

Då blodproven tas ifrån en befintlig nål som sätts i början av undersökningsdagen så minskas obehaget med nålstick. I samband med muskel- och fettbiopsin finns en liten risk för infektion (ca 1%) och att en ytlig hudnerv skadas. Om så sker kan känseln bli nedsatt i ett ca handflatestort område runt snittet. Känseln brukar komma tillbaka efter ett par månader. Den tagna mängden blod är klart mindre än de 450 ml blod som en blodgivare ger.

Konfidentiellt och frivilligt

All information kommer att behandlas i kodad form, vilket innebär att endast studieansvariga kommer ha tillgång till kodnyckeln. Deltagande i denna studie är helt frivillig och du kan när som helst, utan att behöva uppge anledning, avbryta deltagandet i studien. Forskningen sker i samarbete med andra forskare vid Karolinska Institutet samt forskare i Australien. Den kan också komma att ske tillsammans med andra nationella och internationella forskargrupper och laboratorier. Alla data kommer att analyseras utan att de kan härledas till just dig.

Ersättning utgår med 4 000 kr

Vi ersätter dig 2000 kr (skattepliktigt) per dag (totalt 4000 kr), som ersättning för förlorad arbetsinkomst vid besöken på sjukhuset. Totalt kommer 20 personer att ingå i studien.

Om du har ytterligare frågor är du välkommen att kontakta någon av nedanstående.

Erik Näslund
Överläkare, Professor
Kirurgkliniken
Danderyds sjukhus
Tfn: 08-1235 50 17

Mariam Nordstrand
Forskningssjuksköterska
Kirurgkliniken
Danderyds sjukhus 
Tfn: 08-1235 63 54

 

Institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus

Är du intresserad av att jobba på Danderyds sjukhus? Kolla in våra lediga jobb.

Våra lediga jobb