Kristina Lundwall, ST-läkare, hjärtkliniken

D-vitamins påverkan på kärlfunktion

Kristina Lundwall, ST-läkare på hjärtkliniken, har forskat på hur kopplingen mellan njursvikt och hjärtkärlsjukdom ser ut, med fokus på vitamin D-brist, kärldysfunktion och inflammation.

– De flesta patienter med njursvikt inte dör inte av sin njursvikt, utan av hjärtkärlsjukdomar som hjärtinfarkt eller stroke. Orsakerna har utforskats och vi har nu en god förståelse av hur njursvikt ger en avancerad och snabbt progredierande kärlsjukdom, med stela, kalkinlagrade blodkärl. Det vi ville undersöka i det här doktorandprojektet var hur och om vitamin D påverkar dessa patienter, säger Kristina Lundwall, ST-l9 på hjärtkliniken.

Många funktioner i vitamin D

Vitamin D genomgår sitt slutliga aktiverande steg i njuren, vilket medför att njursvikt leder till låga nivåer av aktivt vitamin D. Vitamin D är känt som en viktig del i kalciumomsättningen, då det behövs för upptaget av kalcium. Dock har studier visat att vitamin D har betydligt fler funktioner än så.

Dess receptor finns spridd i hela kroppen, och aktiveringen sker även i andra celler, bland annat immunceller. Vitamin D har en viktig funktion i just immunförsvaret, där det både förbättrar försvaret mot bakterier, men också verkar antiinflammatoriskt, och minskar nivåerna av oxidanter i kroppen.

Tidig behandling viktigt

– Detta doktorandprojekt visar att vitamin D har positiva effekter på kärlfunktion och inflammation. Vi behöver dock mer forskning för att kunna välja rätt patienter att behandla och vi bör sannolikt starta behandlingen tidigt, innan kärlsjukdomen hunnit bli alltför uttalad. Vi behöver också förstå hela aterosklerosprocessen vid njursvikt bättre, då det sannolikt krävs behandlingar från flera håll och samarbete inom forskningsfältet för att bättre balansera systemet och minska dessa patienters aggressiva kärlsjukdom, säger Kristina Lundwall.

Fredag 30 november 2018 disputerade Kristina Lundwall på sin avhandling Treating vascular dysfunction in chronic kidney disease: intervention with vitamin D (Behandling av vaskulär dysfunktion vid kronisk njursvikt: intervention med vitamin D).

Är du intresserad av att jobba på Danderyds sjukhus? Kolla in våra lediga jobb.

Våra lediga jobb